Określanie poziomu czytelności dokumentu w programie Word dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Word używa skali łatwości czytania Flescha określającą względną złożoność napisanego tekstu. System używa analizy opartej na średniej liczbie sylab w wyrazie i liczbie wyrazów w zdaniu. Wyższe wyniki odpowiadają tekstom, które są łatwiejsze do zrozumienia, a niższe wyniki oznaczają, że tekst jest trudniejszy do zrozumienia. Większość dokumentów powinna mieć ocenę w przedziale od 60 do 70.

Porada : Jeśli program Word skonfigurowano do sprawdzania pisowni i gramatyki tekstu napisanego w innych językach, a dokument zawiera tekst w kilku językach, zostanie wyświetlona statystyka czytelności tylko dla ostatnio sprawdzanego języka. Na przykład jeśli dokument zawiera trzy akapity — pierwszy w języku hiszpańskim, drugi we francuskim, a trzeci w angielskim — w programie Word zostanie wyświetlona statystyka czytelności dotycząca tylko tekstu w języku angielskim.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  Uwaga : Aby otworzyć preferencje programu Word, musi być otwarty dokument.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W obszarze Gramatyka zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż statystykę czytelności, a następnie zamknij okno dialogowe Pisownia i gramatyka.

 5. W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia i gramatyka, a następnie kliknij przycisk Pisownia i gramatyka.

  Po zakończeniu sprawdzania pisowni i gramatyki program Word wyświetla informacje o poziomie czytelności dokumentu.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  Uwaga : Aby otworzyć preferencje programu Word, musi być otwarty dokument.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W obszarze Gramatyka zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż statystykę czytelności, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Narzędzia kliknij polecenie Pisownia i gramatyka.

  Po zakończeniu sprawdzania pisowni i gramatyki program Word wyświetla informacje o poziomie czytelności dokumentu.

Zobacz też

Pokaż statystykę wyrazów (i nie tylko) w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×