Określanie osób, które mogą przeglądać wersje robocze

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby kontrolować, które grupy osób mogą czytać wersje robocze elementów list i plików. Wersje robocze są wersje pomocnicze plików i elementów listy albo plików, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Projekt może być nowego elementu lub elementu, który został zmieniony.

Wersja robocza jest tworzona w dwóch przypadkach:

 • gdy wersja pomocnicza pliku jest tworzona lub aktualizowana w bibliotece z włączonym śledzeniem wersji głównych i pomocniczych;

 • gdy element listy lub plik jest tworzony lub aktualizowany, ale nie został jeszcze zatwierdzony na liście lub w bibliotece wymagającej zatwierdzania zawartości.

Można określić, które grupy osób mogą przeglądać wersje robocze plików. To ustawienie może się różnić od ustawienia dla grup osób, które mogą przeglądać pozostałe elementy na liście lub w bibliotece, takie jak wersje główne plików albo pliki lub elementy list, które zostały zatwierdzone.

Jeśli jest włączone śledzenie wersji głównych i pomocniczych, można określić, czy do przeglądania i odczytywania wersji pomocniczych są wymagane uprawnienia do edytowania plików. Jeśli zastosowano to ustawienie, osoby o uprawnieniach do edytowania pliku mogą pracować z plikiem, ale osoby o uprawnieniach jedynie do odczytu pliku, nie mają dostępu do wersji pomocniczych. Można na przykład sprawić, że komentarze i poprawki związane z edytowaniem pliku nie będą wyświetlane dla wszystkich osób mających dostęp do biblioteki. Jeśli jest włączone śledzenie wersji głównych i wersji pomocniczych oraz nie opublikowano jeszcze wersji głównej, plik nie jest widoczny dla osób, które nie mają uprawnień do przeglądania elementów wersji roboczych.

Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, można określić, czy pliki oczekujące na zatwierdzenie mogą być wyświetlane przez osoby z uprawnieniami do odczytu, osoby z uprawnieniami do edycji czy tylko przez autora i osoby z uprawnieniami do zatwierdzania elementów. Jeśli są śledzone zarówno wersje główne, jak i wersje robocze, autor musi opublikować wersję główną, aby plik mógł zostać przesłany do zatwierdzenia. Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, osoby mające uprawnienia do odczytu zawartości, ale niemające uprawnień do przeglądania elementów wersji roboczych, zobaczą ostatnio zatwierdzoną, czyli główną wersję pliku.

Na przykład można określić, że użytkownicy, którzy nie uczestniczą w procesie zatwierdzania, nie mogą wyświetlać dokumentów zawierających niepotwierdzone dane przed ogłoszeniem ważnych informacji. Organizacja może też wymagać zachowania poufności niektórych plików. W takich przypadkach powinny zostać zaakceptowane ograniczenia domyślne. Można również używać zatwierdzania zawartości do określania stanu elementu listy lub pliku, ale niekoniecznie do kontrolowania dostępu, gdy dany element jest korygowany. Przykładem może być sytuacja, w której wymaga się, aby osoby czytające plik były informowane, że jest on wersją roboczą, która może ulec zmianie, ponieważ plik nie został jeszcze zatwierdzony, ale nie uniemożliwia się czytania pliku przez osoby odwiedzające witrynę. W takim przypadku można umożliwić przeglądanie wersji roboczych każdej osobie o uprawnieniach do odczytu elementów na liście lub w bibliotece.

Do określania osób, które mogą przeglądać wersje robocze, wymagane są uprawnienia do projektowania listy lub biblioteki.

Poniższa procedura ma zastosowanie tylko w przypadku bibliotek z włączonym śledzeniem zarówno wersji głównych, jak i pomocniczych, a także w przypadku list i bibliotek z wymaganym zatwierdzaniem zawartości.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów w obszarze Dla kogo powinny być widoczne wersje robocze elementów na tej liście typu Lista lub w obszarze Dla kogo powinny być widoczne wersje robocze elementów na tej liście typu Biblioteka dokumentów kliknij grupę użytkowników, którzy powinni mieć możliwość przeglądania wersji roboczych.

  Opcja dla użytkowników, którzy mogą zatwierdzać elementy, jest dostępna tylko w przypadku, gdy biblioteka wymaga zatwierdzania zawartości.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, osoby mające uprawnienia do odczytu zawartości, ale niemające uprawnień do przeglądania elementów wersji roboczych, zobaczą ostatnio zatwierdzoną, czyli główną wersję pliku. Jeśli jest włączone śledzenie wersji głównych i wersji pomocniczych oraz nie opublikowano jeszcze wersji głównej, plik nie jest widoczny dla osób, które nie mają uprawnień do przeglądania elementów wersji roboczych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×