Określanie opcji zawijania tekstu dla formantu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz włączyć zawijanie tekstu dla kilku formantów w programie Microsoft Office InfoPath, łącznie z pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego i polach wyrażenia. Po włączeniu zawijanie tekstu w formancie tekst będzie automatycznie zawijany w tym kontrolować, kiedy użytkownicy wpisz w nim. Jeśli zawijanie tekstu jest wyłączona, dowolny tekst, którego rozmiar przekracza szerokość formantu zostaną ukryte. Możesz również zmienić sposób zawijania tekstu wokół obrazu kontrolek w szablonie formularza.

Co chcesz zrobić?

Włączanie lub wyłączanie zawijania tekstu dla pola tekstowego, pola tekstu sformatowanego lub pola wyrażenia

Zmienianie zawijanie tekstu w formancie obrazu

Włączanie lub wyłączanie zawijania tekstu dla pola tekstowego, pola tekstu sformatowanego lub pola wyrażenia

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć zawijanie tekstu, a następnie kliknij Właściwości formantu w menu skrótów.

 2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawijaj tekst.

Początek strony

Zmienianie zawijania tekstu dla formantu obrazu

Po wstawieniu formantu obrazu w szablonie formularza można użyć stylów otaczania, aby zmodyfikować układ tekstu w stosunku do formantu obrazu. Domyślnie program InfoPath używa stylu Równo z tekstem, który wstawia formant obrazu w tekście w miejscu punktu wstawiania. Formant obrazu przesuwa się podczas dodawania lub usuwania tekstu. Tekst nie otacza formantu obrazu i światło rozciąga się do marginesów po obu stronach formantu obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant obrazu, który chcesz formatować, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości obrazu.

 2. Kliknij kartę Położenie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić obraz w ten sposób, aby tekst był wyświetlany po jego obu stronach, kliknij opcję Równo z tekstem.

  • Aby umieścić obraz po lewej stronie szablonu formularza w ten sposób, aby tekst otaczał jego prawą stronę, kliknij opcję Z lewej.

  • Aby umieścić obraz po prawej stronie szablonu formularza w ten sposób, aby tekst otaczał jego lewą stronę, kliknij opcję Z prawej.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×