Określanie opcji przewijania tekstu dla formantu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli w formancie są włączone podziały akapitu lub jeśli użytkownik określi, że tekst w formancie ma być zawijany, można skonfigurować opcje przewijania tego formantu. Na przykład gdy użytkownik wpisze więcej tekstu, niż domyślnie mieści się w polu tekstowym, mogą zostać wyświetlone paski przewijania.

Uwaga : Opcje przewijania są dostępne dla pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego i polach wyrażenia. Domyślnie pole tekstowe przewija automatycznie podczas wpisywany przez użytkownika, a pola tekstu sformatowanego i pole wyrażenia rozwijania w celu pokazania cały tekst.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, dla którego chcesz ustawić opcję przewijania tekstu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

  2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

  3. Na liście Przewijanie kliknij odpowiednią opcję przewijania tekstu.

Porada : Jeśli paski przewijania nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas testowania formularza — na przykład jeżeli są wygaszone niezależnie od ilości tekstu wprowadzonego w formancie — Otwieranie okna dialogowego Właściwości kontrolki, a następnie przejrzyj ustawienia Wysokość i Szerokość na karcie rozmiar. Jeśli Automatyczne znajduje się w polu albo, formant będzie rozwijany, aby pomieścić tekst. W tym przypadku pasków przewijania są niezbędne i będą zawsze wygaszone w formularzu. Aby rozwiązać ten problem, wprowadź inną niż automatycznie w polu Wysokość lub Szerokość lub wybierz inną opcję przewijania na karcie Wyświetlanie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×