Określanie nazwy stałej tablicowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy używać stała tablicowa w formule tablicowej, możesz zmienić jego nazwę, a następnie można je z łatwością używać ponownie.

 1. Kliknij pozycję Formuły > Definiuj nazwę.

 2. W polu Nazwa wprowadź nazwę stałej.

 3. W polu odwołuje się do wprowadź stałej. Na przykład można użyć = {"Styczeń", "Czerwiec", "Marzec"}.

  Okno dialogowe powinno wyglądać następująco:

  Okno dialogowe Nowa nazwa

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W arkuszu zaznacz komórki, które będą zawierać stałą.

 6. Na pasku formuły Wprowadź znak równości oraz nazwę stałej, na przykład = Kwartał1.

 7. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

Po wykonaniu powyższych czynności przykładowa stała będzie wyglądać następująco:

Nazwana stała użyta w formule tablicowej

Uwagi : 

 • Używając nazwanej stałej jako formuły tablicowej, pamiętaj o wprowadzeniu znaku równości. W przeciwnym wypadku w programie Excel tablica zostanie zinterpretowana jako ciąg tekstu i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Za pomocą liczby, tekstu, wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) i wartości błędów (takich jak # n/d) w stałych. Za pomocą liczb w formatach liczby całkowite, dziesiętne i naukowych. Jeśli zawiera tekst, ujęty w podwójne cudzysłowy proste ("").

 • Stałe tablicowe nie mogą zawierać innych stałych, formuł ani funkcji. Innymi słowy mogą zawierać tylko tekst, liczby lub znaki rozdzielone średnikami lub ukośnikami. Program Excel wyświetli komunikat ostrzegawczy w przypadku wprowadzenia stałej, takiej jak {1;2;A1:D4} lub {1;2,SUMA(Q2:Z8)}. Ponadto liczby nie mogą zawierać znaków procentu, znaków dolara, średników ani nawiasów.

Więcej informacji o formułach tablicowych

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×