Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dla biblioteki można określić niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, co pozwoli osobom korzystającym z biblioteki na łatwe kopiowanie plików do określonego miejsca docelowego. Aby określić dla biblioteki niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, wymagany jest poziom uprawnień Projektowanie.

W tym artykule

Jak działa polecenia Wyślij do

Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki dokumentów

Jak działa polecenia Wyślij do

Polecenie Wyślij do jest wyświetlane w menu skrótów każdego pliku w bibliotece. Administratorzy witryn i menedżerowie list mogą określić dla biblioteki niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, co spowoduje wyświetlanie tego miejsca docelowego w menu skrótów osobom korzystającym z biblioteki. Ponadto można używać polecenia Wyślij do w celu kopiowania pliku do określonego miejsca docelowego.

Za pomocą polecenia Wyślij do można kopiować pliki z biblioteki, w której zostały utworzone, do innej biblioteki. Skopiowany w ten sposób plik zachowuje relację ze swoim plikiem źródłowym, co umożliwia aktualizowanie tej kopii z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w pliku źródłowym. Ponadto, jeśli kopia współużytkuje kolumny lub pola ze swoim plikiem źródłowym, aktualizacja kopii powoduje również aktualizację tych kolumn lub pól.

Polecenie Wyślij do ułatwia osobom w organizacji udostępnianie informacji innym zespołom lub publikowanie informacji w centralnej lokalizacji. Na przykład dział marketingu może zapisywać wersje robocze publikacji z zakresu badań rynku w bibliotece dokumentów w swojej witrynie. Po zakończeniu pracy nad tymi dokumentami można użyć polecenia Wyślij do, aby skopiować te dokumenty do innej biblioteki dokumentów, dostępnej dla sprzedawców w terenie i innych zespołów w firmie. Podczas kopiowania dokumentu do miejsca docelowego za pomocą polecenia Wyślij do pracownik działu marketingu może wybrać opcję wyświetlania monitów o aktualizacje wszystkich istniejących kopii przy każdym ewidencjonowaniu dokumentu źródłowego. W razie potrzeby członek zespołu marketingu może wybrać opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii po każdej aktualizacji pliku źródłowego.

Polecenie Wyślij do ułatwia obsługę plików w bibliotekach i witrynach organizacji, ponieważ po skopiowaniu plików za pomocą polecenia Wyślij do serwer śledzi relacje między plikiem źródłowym a jego wszystkimi kopiami. Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie kopie elementu i zarządzać nimi centralnie na stronie Zarządzanie kopiami, gdzie mogą sprawdzać, dla których kopii są wyświetlane monity o aktualizacje, zmieniać ustawienia aktualizacji kopii, aktualizować kopie i tworzyć nowe kopie.

Uwagi: 

 • Domyślnie polecenie Wyślij do służy do kopiowania plików do bibliotek w obrębie zbioru witryn. W przypadku kopiowania plików z komputera klienckiego, na którym zainstalowano program zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, taki jak program Microsoft Office Word 2007, oraz przeglądarkę obsługującą formanty Microsoft ActiveX, taką jak program Microsoft Internet Explorer, polecenie Wyślij do umożliwia kopiowanie plików nie tylko między bibliotekami w obrębie zbioru witryn, ale także między różnymi aplikacjami sieci Web. Jeśli jest używana przeglądarka komputera klienckiego nieobsługująca formantów ActiveX, pliki można kopiować tylko do bibliotek w obrębie zbiorów witryn, które jako bibliotekę źródłową współużytkują tę samą nazwę domeny (nazwę witryny najwyższego poziomu).

 • Jeśli pliki trzeba skopiować do witryny, w której włączono uwierzytelnianie przy użyciu formularzy lub która jest witryną zabezpieczoną (na przykład witryną o adresie URL rozpoczynającym się od https://), miejsce docelowe kopii należy dodać do listy zaufanych witryn w przeglądarce.

Początek strony

Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki dokumentów

Miejsce docelowe funkcji Wyślij do należy określić w bibliotece dokumentów, w której znajdują się pliki źródłowe (wersje oryginalne).

 1. Zapisz adres URL biblioteki programu SharePoint, do której mają być kopiowane pliki.

 2. Jeśli biblioteka, dla której chcesz określić miejsce docelowe funkcji Wyślij do, nie jest otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

  1. W menu Ustawienia menu ustawienia kliknij polecenie Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

   Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Niestandardowe miejsce docelowe dla funkcji Wyślij do w obszarze Nazwa miejsca docelowego wpisz krótką nazwę miejsca docelowego, do którego mają być kopiowane pliki. Ta nazwa jest wyświetlana po poleceniu Wyślij do w menu skrótów biblioteki, zatem powinna być krótka.

 5. W obszarze adres URL wpisz URL Uniform Resource Locator () biblioteki programu SharePoint, do której ma być kopiowane pliki. Na przykład, aby skopiować do określonej biblioteki dokumentów lub do folderu w bibliotece dokumentów, wpisz dowolną: http://servername/sitename/libraryname lub http://servername/sitename/libraryname nazwa_folderu.

  Ważne: Nie skopiuj i wklej adres URL miejsca docelowego biblioteki programu SharePoint, bezpośrednio z poziomu przeglądarki w tym polu tekstowym, ponieważ ta wersja programu adres URL będzie zawierać dodatkowe znaki, które uniemożliwiają możliwość pomyślnie kopiowanie pliku do pozycji Biblioteka docelowa.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×