Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dla biblioteki można określić niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, co pozwoli osobom korzystającym z biblioteki na łatwe kopiowanie plików do określonego miejsca docelowego. Aby określić dla biblioteki niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, wymagany jest poziom uprawnień Projektowanie.

W tym artykule

Jak działa polecenia Wyślij do

Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki dokumentów

Jak działa polecenia Wyślij do

Polecenie Wyślij do jest wyświetlane w menu skrótów każdego pliku w bibliotece. Administratorzy witryn i menedżerowie list mogą określić dla biblioteki niestandardowe miejsce docelowe funkcji Wyślij do, co spowoduje wyświetlanie tego miejsca docelowego w menu skrótów osobom korzystającym z biblioteki. Ponadto można używać polecenia Wyślij do w celu kopiowania pliku do określonego miejsca docelowego.

Za pomocą polecenia Wyślij do można kopiować pliki z biblioteki, w której zostały utworzone, do innej biblioteki. Skopiowany w ten sposób plik zachowuje relację ze swoim plikiem źródłowym, co umożliwia aktualizowanie tej kopii z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w pliku źródłowym. Ponadto, jeśli kopia współużytkuje kolumny lub pola ze swoim plikiem źródłowym, aktualizacja kopii powoduje również aktualizację tych kolumn lub pól.

Polecenie Wyślij do ułatwia osobom w organizacji udostępnianie informacji innym zespołom lub publikowanie informacji w centralnej lokalizacji. Na przykład dział marketingu może zapisywać wersje robocze publikacji z zakresu badań rynku w bibliotece dokumentów w swojej witrynie. Po zakończeniu pracy nad tymi dokumentami można użyć polecenia Wyślij do, aby skopiować te dokumenty do innej biblioteki dokumentów, dostępnej dla sprzedawców w terenie i innych zespołów w firmie. Podczas kopiowania dokumentu do miejsca docelowego za pomocą polecenia Wyślij do pracownik działu marketingu może wybrać opcję wyświetlania monitów o aktualizacje wszystkich istniejących kopii przy każdym ewidencjonowaniu dokumentu źródłowego. W razie potrzeby członek zespołu marketingu może wybrać opcję aktualizacji wszystkich istniejących kopii po każdej aktualizacji pliku źródłowego.

Polecenie Wyślij do ułatwia obsługę plików w bibliotekach i witrynach organizacji, ponieważ po skopiowaniu plików za pomocą polecenia Wyślij do serwer śledzi relacje między plikiem źródłowym a jego wszystkimi kopiami. Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie kopie elementu i zarządzać nimi centralnie na stronie Zarządzanie kopiami, gdzie mogą sprawdzać, dla których kopii są wyświetlane monity o aktualizacje, zmieniać ustawienia aktualizacji kopii, aktualizować kopie i tworzyć nowe kopie.

Uwagi: 

 • Domyślnie polecenie Wyślij do służy do kopiowania plików do bibliotek w obrębie zbioru witryn. W przypadku kopiowania plików z komputera klienckiego, na którym zainstalowano program zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0, taki jak program Microsoft Office Word 2007, oraz przeglądarkę obsługującą formanty Microsoft ActiveX, taką jak program Microsoft Internet Explorer, polecenie Wyślij do umożliwia kopiowanie plików nie tylko między bibliotekami w obrębie zbioru witryn, ale także między różnymi aplikacjami sieci Web. Jeśli jest używana przeglądarka komputera klienckiego nieobsługująca formantów ActiveX, pliki można kopiować tylko do bibliotek w obrębie zbiorów witryn, które jako bibliotekę źródłową współużytkują tę samą nazwę domeny (nazwę witryny najwyższego poziomu).

 • Jeśli pliki trzeba skopiować do witryny, w której włączono uwierzytelnianie przy użyciu formularzy lub która jest witryną zabezpieczoną (na przykład witryną o adresie URL rozpoczynającym się od https://), miejsce docelowe kopii należy dodać do listy zaufanych witryn w przeglądarce.

Początek strony

Określanie miejsca docelowego funkcji Wyślij do dla biblioteki dokumentów

Miejsce docelowe funkcji Wyślij do należy określić w bibliotece dokumentów, w której znajdują się pliki źródłowe (wersje oryginalne).

 1. Zapisz adres URL biblioteki programu SharePoint, do której mają być kopiowane pliki.

 2. Jeśli biblioteka, dla której chcesz określić miejsce docelowe funkcji Wyślij do, nie jest otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Niestandardowe miejsce docelowe dla funkcji Wyślij do w obszarze Nazwa miejsca docelowego wpisz krótką nazwę miejsca docelowego, do którego mają być kopiowane pliki. Ta nazwa jest wyświetlana po poleceniu Wyślij do w menu skrótów biblioteki, zatem powinna być krótka.

 5. W obszarze adres URL wpisz URL Uniform Resource Locator () biblioteki programu SharePoint, do której ma być kopiowane pliki. Na przykład, aby skopiować do określonej biblioteki dokumentów lub do folderu w bibliotece dokumentów, wpisz dowolną: http://servername/sitename/libraryname lub http://servername/sitename/libraryname nazwa_folderu.

  Ważne: Nie należy kopiować adresu URL docelowej biblioteki programu SharePoint bezpośrednio z przeglądarki i wklejać go w tym polu tekstowym, ponieważ taki adres URL zawiera dodatkowe znaki, które uniemożliwią pomyślne skopiowanie pliku do biblioteki docelowej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×