Określanie, czy mają być zapisywane obrazy widoków w programie Power View w programie SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Power View w programie SharePoint zapisuje obraz każdego widoku w jego bieżącym stanie jako podgląd dla innych użytkowników (w Galerii dodatku Power Pivot, programie PowerPoint i innych aplikacjach). Obrazy podglądu widoku to obrazy wyświetlane przez program Power View w okienku Widok w trybie projektowania. Są to migawki widoku. Podczas zapisywania raportu programu Power View te obrazy są domyślnie zapisywane wraz z raportem. Następnie są one wyświetlane:

  • W Galerii dodatku Power Pivot w programie SharePoint Server 2013, tak jak arkusze programu Microsoft Excel.

  • W trybie projektowania programu PowerPoint (po wyeksportowaniu raportu) jako statyczne obrazy widoków.

Jednak podczas pierwszego zapisywania pliku lub użycia polecenia Zapisz jako jest dostępna opcja rezygnacji z zapisywania tych obrazów.

Wyłączanie zapisywania obrazów podglądu z raportem

  1. W menu Plik programu Power View kliknij polecenie Zapisz jako.

  2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wyczyść pole wyboru Zapisz obrazy podglądu z raportem.

Przestroga : Rezygnację z zapisywania obrazów podglądu warto rozważyć w sytuacji, gdy wyświetlane dane można uznać za dane poufne. Należy pamiętać, że obrazy wyświetlane w widoku karuzeli w Galerii dodatku Power Pivot są wystarczająco duże, aby można było odczytać ich zawartość. Widoki bez dołączonych obrazów podglądu są oznaczane ikoną znaku wodnego i etykietą „Podgląd niedostępny”.

Ponadto w przypadku otwarcia i wyświetlenia widoków w raporcie, z którym zostały zapisane obrazy, zapisanie tego raportu spowoduje zapisanie zaktualizowanych obrazów podglądu. Aby tego uniknąć, należy kliknąć polecenie Zapisz jako.

Widok karuzeli w Galerii dodatku Power Pivot w programie SharePoint

Widok karuzeli w Galerii programu PowerPivot w programie SharePoint

Uwagi : 

  • Istnieją dwie wersje programu Power View: program Power View w programie Excel 2013 i program Power View w programie SharePoint 2013. Ten temat dotyczy tylko programu Power View w programie SharePoint 2013. Jeśli skoroszyt programu Excel zawierający arkusze programu Power View został zapisany w bibliotece programu SharePoint przy użyciu usług Excel Services, arkusze programu Power View będą widoczne wraz z innymi arkuszami w skoroszycie.

  • Przeczytaj o innych możliwościach programu Power View.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×