Określanie źródeł danych używanych w modelu danych skoroszytu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pracując przez dłuższy czas z tabelą przestawną i innymi wizualizacjami danych, możesz w pewnym momencie stracić rozeznanie w zakresie tego, jakie tabele i źródła danych zostały dodane do modelu danych.

Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci określić dane występujące w modelu.

 1. W programie Excel kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

 2. Wyświetl karty w oknie dodatku Power Pivot.

  Każda karta zawiera tabelę występującą w modelu. Kolumny poszczególnych tabel są wyświetlane jako pola na liście pól tabeli przestawnej. Jeśli kolumna jest wyszarzona, oznacza to, że została ukryta w aplikacjach klienckich.

  Okno PowerPivot z wyświetlonymi kartami

 3. Aby sprawdzić pochodzenie tabeli, kliknij pozycję Właściwości tabeli.

  Jeśli pozycja Właściwości tabeli jest wyszarzona, a karta zawiera ikonę łącza wskazującą na połączoną tabelę, dane pochodzą z arkusza w skoroszycie, a nie z zewnętrznego źródła danych.

  W przypadku wszystkich typów danych okno dialogowe Edytowanie właściwości tabeli zawiera nazwę połączenia i kwerendę służącą do pobierania danych. Po zanotowaniu nazwy połączenia możesz skorzystać z Menedżera połączeń w programie Excel w celu określenia zasobu sieciowego i bazy danych używanych w tym połączeniu:

  1. W programie Excel kliknij pozycję Dane > Połączenia.

  2. Zaznacz połączenie użyte do zapełnienia tabeli w modelu.

  3. Kliknij pozycję Właściwości > Definicja, aby wyświetlić parametry połączenia.

Uwaga: Modele danych są nowością w programie Excel 2013. Używać ich do tworzenia tabele przestawne, wykresy przestawne, a raporty programu Power View, który wizualizowanie danych z wielu tabel. Dowiedz się więcej o modelach danych wTworzenie modelu danych w programie Excel.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×