Tworzenie bardziej dostępnych dokumentów programu Word

Tworzenie tabel z ułatwieniami dostępu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Centrum szkoleniowe pakietu Office > Szkolenia dotyczące pakietu Office 2016 > Ułatwienia dostępu w pakiecie Office (szkolenie) > Word 2016

Powrót do poprzedniej strony

Tabele umożliwiają eleganckie porządkowanie informacji i ułatwiają pokazywanie relacji między poszczególnymi elementami. W tym module dowiesz się, jak skonfigurować tabele tak, aby mogły być odczytywane na głos osobom korzystającym z czytnika zawartości ekranu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Spróbuj!

Aby dodać wiersz nagłówka do tabeli
  1. Najpierw wstaw tabelę: na karcie Wstawianie kliknij przycisk Tabela.

  2. Wybierz trzy pola wszerz górnej części ekranu, aby wstawić trzy kolumny, a następnie wybierz następne trzy pola w dół, aby utworzyć cztery wiersze. W dokumencie pojawi się tabela trzy na cztery.

    Uwaga: Zauważ, że dodanie tabeli za pomocą wstążki spowodowało wyświetlenie na wstążce dwóch nowych kart: Projekt i Układ. Są to narzędzia tabel.

  3. Na karcie Projekt odszukaj grupę opcji Style tabeli i zaznacz pozycję „Wiersz nagłówka”. Możesz również zaznaczyć jedną z innych opcji, np. Wiersze naprzemienne lub Wiersz sumy.

Tabela zawiera teraz wiersz nagłówka. Oznacza to, że program Word i wszelkie technologie ułatwień dostępu mogą komunikować się inteligentnie w tle w odniesieniu do tabeli.

Dodawanie nagłówków kolumn
  1. Umieść kursor w pierwszym polu pierwszego wiersza nowej tabeli.

  2. Wpisz nazwę tej kolumny, np. „Nazwisko pracownika”. Następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnej kolumny.

  3. Wpisz nazwę drugiej kolumny, np. „Stan cywilny”, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do ostatniej kolumny.

  4. Wpisz nazwę ostatniej kolumny, np. „Liczba dzieci”.

Tabela zawiera teraz nazwy kolumn, które znacznie ułatwiają zrozumienie zawartych w niej informacji. Niektóre czytniki zawartości ekranu można skonfigurować do odczytywania nazw kolumn, co może stanowić znaczącą pomoc w przypadku dużej tabeli. Na przykład w przypadku tabeli zawierającej 25 wierszy czytnik zawartości ekranu może wypowiadać nazwę „Liczba dzieci” podczas odczytywania poszczególnych wierszy tej kolumny.

Dodatkowe zasoby

Przycisk Początek strony Początek modułu

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×