Okno dialogowe Definiowanie maski kodu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno dialogowe Definiowanie maski kodu umożliwia tworzenie, przeglądanie i poprawianie format kodu konspektu alfanumeryczny lub maski niestandardowe pole kodu konspektu lub pola Kod konspektu niestandardowego. Kody konspektu są niestandardowymi znacznikami zadań o wspólnych cechach, na przykład A.45687.c lub Menedżer; można używać ich do grupowania zadań, zasobów lub projektów w strukturze hierarchicznej znaczącego do Ciebie podczas wyświetlania projektu. Na przykład można utworzyć kody konspektu, aby przedstawić kody stanowisk lub kody kosztów skojarzonych z zadaniami. Aby przypisać odpowiednich kodów konspektu do właściwych zadań, można następnie użyj jednego z pól Kod konspektu. Można również Zobacz podsumowanych lub rzutowane, informacji o grupowaniu. Można:

  • Definiowanie format kodu konspektu, w tym sekwencja, długość i separator dla kodu konspektu.

  • Wyświetlenie podglądu format kodu konspektu.

Lokalizacja okna dialogowego

Jeśli jesteś administratorem, można zapoznaj się z szablon globalny przedsiębiorstwa, a następnie edytować kody konspektu. W menu Narzędzia wskaż polecenie Dostosuj, a następnie kliknij kartę pola. Kliknij pozycję zadania, zasobu lub projektu. Kliknij pozycję Kod konspektu w polu Typ. W oknie dialogowym pole kliknij jedno z 10 pól Kod konspektu, a następnie kliknij odnośnika. W razie potrzeby kliknij maski kodu, aby rozwinąć sekcję. Kliknij przycisk Edytuj maskę. (Jeśli nie jesteś administratorem projektu z uprawnieniami do edytowania kody konspektu organizacji, nazwa przycisku jest Maski widoku.).

Szczegóły

W polu Podgląd kodu

Wyświetla próbki kodu konspektu, jak będzie wyglądał, przy użyciu sekwencja, długość i separator, które definiowania w tabeli maska kodu.

Maska kodu tabeli

Wprowadzanie różnych wiersza dla każdego poziomu konspektu definiowania za pomocą tabeli Maska kodu. Każdy poziom w sekwencji opiera się tworzą maski kodu konspektu ukończone.

Poziom    Wskazuje poziom konspektu, który odpowiada maski kodu został określony. W tym polu jest automatycznie zwiększany po wprowadzeniu każdego dodatkowego poziomu maski kodu.

Sekwencja    Wpisz znak dla maski kodu. Opcje są numery, Wielkie litery, małe litery i znaki. Za pomocą tej kombinacji formatowania do kodu konspektu odpowiadające kody w organizacji lub schemat został utworzony wymaganiom w projekcie.

Długość    Wprowadź liczbę oznaczającą wymaganą długość dla tego poziomu kodu konspektu. Na przykład jeśli pierwsza część kodu jest zawsze trzy znaki, należy wprowadzić wartość 3. Kliknięcie dowolnego kodu konspektu dla tego poziomu może mieć dowolną długość. Maksymalna długość kodu konspektu to 255 znaków.

Separator    Wprowadź znak oddzielający poziomy kodu konspektu. Separator domyślny jest kropka.

Uwaga: 

  • Aby przypisać kod konspektu zadania lub zasobu, otwórz widok arkusza zadań lub zasobów, a następnie kliknij pole po prawej stronie miejsce, w którym chcesz wstawić pole Kod konspektu. W menu Wstaw kliknij kolumnę. W polu Nazwa pola kliknij nazwę pola Kod konspektu, zdefiniowane przez użytkownika. Dla każdego zadania lub zasobu wprowadź kod konspektu, która odpowiada do zadania lub zasobu. Niestandardowe kody konspektu są również wyświetlane na karcie Pola niestandardowe w oknach dialogowych Informacje o zadaniu i Informacje o zasobie.

  • Kody konspektu projektu w projekcie głównym można stosować w taki sam sposób, możesz zastosować kody konspektu zadań lub zasobów. Możesz również wyświetlić kody konspektu niestandardowego projektu i przypisz im wartości w oknie dialogowym Informacje o projekcie.

  • Chcesz przeprowadzić grupowanie kodu konspektu w widoku Arkusz zadań lub zasobów, w menu Projekt wskaż polecenie Grupuj według, a następnie kliknij Więcej grup. W oknie dialogowym Więcej grup kliknij przycisk Nowy. W polu Nazwa pola kliknij pozycję Niestandardowy kod konspektu zdefiniowanych przez siebie. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Arkusz jest pogrupowane według kodów konspektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×