Okna Właściwości UML oraz Dokumentacja — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W oknach Właściwości i Dokumentacja można znaleźć dodatkowe informacje o wybranym elemencie UML. Domyślnie okna te są ukryte. Aby wyświetlić jedno z tych okien, w menu UML należy kliknąć polecenie Widok, a następnie kliknąć polecenie Dokumentacja lub Właściwości.

Można przesuwać okna Właściwości i Dokumentacja do trybu przestawnego; zmieniać ich rozmiar, przeciągając jedną z krawędzi; układać jedno na drugim oraz dokować w nowym miejscu, przeciągając je do dowolnej krawędzi okna zawierającego stronę rysunku.

Okno właściwości

Po zaznaczeniu kształtu diagramu w oknie Właściwości wyświetlane są główne właściwości skojarzone z elementem. Edycja właściwości w tym oknie nie jest możliwa; służy ono jedynie do ich przeglądania.

Okno dokumentacji

Po wybraniu ikony elementu w widoku drzewa lub kształtu na stronie rysunku reprezentującego element, w oknie Dokumentacja wyświetlana jest wartość oznakowana dokumentacji skojarzona z elementem UML. Dokumentację można także dodać do elementu, zaznaczając jego ikonę lub kształt, a następnie wpisując w oknie tekst dokumentacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×