Ograniczanie zmian formatowania lub zezwalanie na nie

Jeśli rozpowszechniasz dokument do edytowania wśród innych użytkowników, a nie chcesz, aby zmianie uległ wygląd dokumentu, możesz ograniczyć wszystkie lub niektóre motywy i style, które mogłyby zostać zmienione lub zastosowane. Możesz także zezwolić recenzentom na zmienianie niektórych stylów i motywów.

Co chcesz zrobić?

Ograniczanie możliwości formatowania

Zezwalanie na formatowanie

Ograniczanie możliwości formatowania

Domyślnie wszystkie style są dostępne i mogą być zmieniane przez innych użytkowników. Można uniemożliwić innym osobom zmianę formatowania lub stylów dla całości lub części dokumentu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

 2. W okienku zadań Style kliknij pozycję Zarządzaj stylami Zarządzanie stylami , a następnie kliknij kartę Ograniczanie.

 3. Z listy Kolejność sortowania wybierz kolejność sortowania, której chcesz użyć do wyświetlania stylów.

 4. Kliknij poszczególne style, które chcesz ograniczyć, lub zaznacz grupy stylów, klikając jedną z następujących opcji.

  • Zaznacz widoczne     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć style, które są domyślnie wyświetlane na liście zalecanych stylów. Aby wyświetlić listę zalecanych stylów, kliknij kartę Zalecanie.

   Porada: Aby dodać style do tej listy, na karcie Zalecanie zaznacz style, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  • Zaznacz wbudowane     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style dostępne w programie Microsoft Word z wyłączeniem stylów niestandardowych utworzonych przez Ciebie.

  • Zaznacz wszystkie     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style dostępne w programie Word oraz wszystkie style niestandardowe utworzone przez Ciebie.

 5. Zaznacz pola wyboru obok co najmniej jednej z następujących opcji:

  • Ogranicz formatowanie do dozwolonych stylów     Wybierz tę opcję, aby umożliwić recenzentom zmianę formatowania przy użyciu tylko dozwolonych stylów. Recenzenci nie będą mogli bezpośrednio formatować tekstu ani używać stylów, które zostały ograniczone.

  • Zezwalaj na zastępowanie formatowania przez Autoformatowanie     Wybierz tę opcję, aby umożliwić recenzentom stosowanie ograniczonych stylów podczas automatycznego formatowania tekstu, na przykład przez stosowanie hiperlinków lub automatycznych punktorów. Jeśli na przykład zaznaczysz to pole wyboru, program Word automatycznie sformatuje hiperlinki, nawet jeśli styl hiperlinku jest zablokowany.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli jest zaznaczona opcja Ogranicz formatowanie do dozwolonych stylów.

  • Zablokuj przełączanie motywów lub schematów     Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić recenzentom zmianę motywów używanych w dokumencie.

  • Zablokuj przełączanie zestawu szybkich stylów     Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić recenzentom zmianę bieżącego zestawu stylów.

   Uwaga: W programach Word 2016, Word 2013, Outlook 2016 i Outlook 2013 etykieta tej opcji to Zablokuj przełączanie na inny zestaw stylów.

 6. Kliknij pozycję Ogranicz.

  Obok wszystkich ograniczonych stylów zostanie wyświetlona ikona kłódki Ikona blokady stylów .

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Może zostać wyświetlony monit o utworzenie opcjonalnego hasła. W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko osoby znające to hasło mogły usuwać ograniczenie, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

Początek strony

Zezwalanie na formatowanie

Po ograniczeniu określonych stylów możesz usunąć to ograniczenie, umożliwiając innym używanie ich w dokumencie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

 2. W okienku zadań Style kliknij pozycję Zarządzaj stylami Zarządzanie stylami , a następnie kliknij kartę Ograniczanie.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie stylami wybierz kolejność sortowania, której chcesz użyć przy wyświetlaniu stylów.

 4. Kliknij poszczególne style, na które chcesz zezwolić, lub zaznacz grupy stylów, klikając jedną z następujących opcji.

  • Zaznacz widoczne     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć style, które są domyślnie wyświetlane na liście zalecanych stylów. Aby wyświetlić listę zalecanych stylów, kliknij kartę Zalecanie.

   Porada: Aby dodać style do tej listy, na karcie Zalecanie zaznacz style, które chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  • Zaznacz wbudowane     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style dostępne w programie Microsoft Word z wyłączeniem stylów niestandardowych utworzonych przez Ciebie.

  • Zaznacz wszystkie     Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style dostępne w programie Word oraz wszystkie style niestandardowe utworzone przez Ciebie.

 5. Kliknij pozycję Zezwalaj.

 6. Jeśli ograniczenia stylów są chronione hasłem, wpisz hasło, aby odblokować style.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×