Ograniczanie zmian formatowania lub zezwalanie na nie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy udostępnieniem dokumentu do innych osób do edytowania i nie chcesz, aby zmienić wygląd dokumentu, można ograniczyć wszystkie lub niektóre z motywów i stylów.

Uwagi: 

Domyślnie wszystkie style są dostępne i mogą być zmieniane przez innych użytkowników. Zmienianie formatowania lub stylów dla części dokumentu lub w całym dokumencie, można ograniczyć osoby.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

 2. W okienku zadań Style kliknij pozycję Zarządzanie stylami Zarządzanie stylami , a następnie kliknij kartę ograniczenia.

 3. W oknie dialogowym kolejność sortowania wybierz kolejność sortowania z listy, aby wyświetlić style (na przykład kolejności alfabetycznej).

 4. Kliknij poszczególne style, które chcesz ograniczyć lub wybierz pozycję grupy stylów, klikając jeden z poniższych opcji.

  • Zaznacz widoczne      Kliknij tę opcję, aby wybrać style, które domyślnie wyświetlane na liście zalecanych. Aby wyświetlić listę zalecanych stylów, kliknij kartę jest zalecane.

   Porada: Aby dodać do tej listy, na karcie zalecamy Style wybierz odpowiedni styl, które chcesz dodać, a następnie kliknij Pokaż.

  • Wybierz pozycję wbudowane      Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style, które znajdują się w programie Microsoft Office Word, ale nie stylów niestandardowych, utworzone przez użytkownika.

  • Zaznacz wszystkie      Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style, które znajdują się w programie Word i wszystkie niestandardowe style utworzone przez użytkownika.

 5. Zaznacz pola wyboru obok co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Ogranicz formatowanie do dozwolonych stylów      Ta opcja umożliwia recenzentów zmienić formatowanie przy użyciu tylko dozwolonych stylów. Recenzenci nie będą mogli bezpośrednio sformatować tekst, lub użyj stylów, które są ograniczone.

  • Zezwalaj na zastępowanie formatowania przez Autoformatowanie      Ta opcja umożliwia recenzentów ma być używana ograniczeniami Style automatyczne formatowanie tekstu, takie jak hiperłączy lub automatyczne punktory. Na przykład zaznaczenie tego pola wyboru program Word sformatuje hiperłączy, nawet jeśli styl hiperłącze jest zablokowane.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku Ogranicz formatowanie do dozwolonych stylów jest zaznaczone.

  • Blokowanie motywu lub przełączania schematu      Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić zmianę motywów, które są używane w dokumencie recenzentów.

  • Blokuj przełączanie zestawu szybkich stylów      Wybierz tę opcję, aby uniemożliwić zmianę bieżący zestaw stylów recenzentów.

 6. Kliknij przycisk Ogranicz.

  Ikona blokady Ikona blokady stylów pojawi się obok wszystkie style, które są ograniczone.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Może być zostanie wyświetlony monit o utworzenie opcjonalne hasła. W celu przypisania hasła do dokumentu tak, aby usunąć to ograniczenie tylko osoby, które znasz hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź hasło.

Początek strony

Po ograniczono określone style, można usunąć to ograniczenie, tak, aby inne osoby mogą używać ich w dokumencie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

 2. W okienku zadań Style kliknij pozycję Zarządzanie stylami Zarządzanie stylami , a następnie kliknij kartę ograniczenia.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie stylami wybierz kolejność sortowania, który ma być używany w celu wyświetlenia stylów.

 4. Kliknij poszczególne style, które chcesz zezwolić lub wybierz pozycję grupy stylów, klikając jeden z poniższych opcji.

  • Zaznacz widoczne      Kliknij tę opcję, aby wybrać style, które są domyślnie wyświetlane na liście zalecanych. Aby wyświetlić listę zalecanych stylów, kliknij kartę jest zalecane.

   Porada: Aby dodać do tej listy, na karcie zalecamy Style wybierz odpowiedni styl, które chcesz dodać, a następnie kliknij Pokaż.

  • Wybierz pozycję wbudowane      Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style, które znajdują się w programie Microsoft Office Word, ale nie stylów niestandardowych, utworzone przez użytkownika.

  • Zaznacz wszystkie      Kliknij tę opcję, aby zaznaczyć wszystkie style, które znajdują się w programie Word i wszystkie niestandardowe style utworzone przez użytkownika.

 5. Kliknij opcję Zezwalaj.

 6. W przypadku ograniczeń stylu — chroniony hasłem, wpisz hasło, aby odblokować style.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×