Ograniczanie udostępniania przy użyciu domen w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm

Za pomocą usługi SharePoint Online można udostępniać witrynę użytkownikom z określonych domen przy użyciu ustawień domen z ograniczeniami. Jest to przydatne w przypadkach ekstranetów międzyfirmowych (B2B), w których trzeba ograniczyć udostępnianie partnerowi biznesowemu.

Określanie ograniczeń domen

Administratorzy mogą konfigurować funkcję udostępniania zewnętrznego za pomocą funkcji listy domen dozwolonych i listy domen odrzuconych. Można to zrobić na poziomie dzierżawy lub na poziomie zbioru witryn. Administratorzy mogą ograniczyć zaproszenia do udostępniania do określonej liczby domen poczty e-mail, umieszczając je na liście dozwolonych, albo skorzystać z listy odrzuconych, umieszczając na niej domeny poczty e-mail, do których użytkownicy nie mogą wysyłać zaproszeń.

Ustawienia na poziomie dzierżawy są stosowane do wszystkich zbiorów witryn usługi SharePoint Online, w tym do zbioru witryn usługi OneDrive dla Firm.

Aby ograniczyć domeny w udostępnianiu zewnętrznym w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm na poziomie dzierżawy

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz kartę Udostępnianie.

 5. W obszarze Dodatkowe ustawienia zaznacz pole wyboru Ogranicz udostępnianie zewnętrzne przy użyciu domen.

 6. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Nie zezwalaj na udostępnianie użytkownikom z tych zablokowanych domen, aby zablokować dostęp do wybranych domen, lub pozycję Zezwalaj na udostępnianie tylko użytkownikom z tych domen, aby zezwolić na dostęp tylko w przypadku domen umieszczonych na liście.

 7. Wprowadź listę domen (maksymalnie 1000) w odpowiednim polu, używając formatu domena.com. Jeśli wykaz zawiera więcej niż jedną domenę, oddziel poszczególne domeny spacją lub znakiem powrotu karetki.

  Dodatkowe ustawienia ograniczenia udostępniania zewnętrznego w przypadku usługi SPO w usłudze Office 365

  Uwaga: Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane w przypadku wpisów domen.

Możesz także skonfigurować ustawienie na poziomie dzierżawy za pomocą polecenia cmdlet programu Windows PowerShell — Set-SPOTenant.

Domeny z ograniczeniami można również określić na poziomie zbioru witryn. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • W przypadku konfliktów konfiguracja na poziomie dzierżawy ma pierwszeństwo przed konfiguracją zbioru witryn.

 • Jeśli na poziomie dzierżawy skonfigurowano listę dozwolonych, wówczas na poziomie zbioru witryn również można skonfigurować tylko listę dozwolonych. Lista dozwolonych na poziomie zbioru witryn musi stanowić podzbiór listy dozwolonych na poziomie dzierżawy.

 • Jeśli na poziomie dzierżawy skonfigurowano listę odrzuconych, wówczas na poziomie zbioru witryn można skonfigurować listę odrzuconych lub listę dozwolonych.

 • W przypadku poszczególnych zbiorów witryn usługi OneDrive dla Firm można skonfigurować to ustawienie tylko za pomocą polecenia cmdlet Set-SPOSiteWindows PowerShell.

Aby ograniczyć domeny w udostępnianiu zewnętrznym w usłudze SharePoint Online na poziomie zbioru witryn

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz kartę Zbiory witryn.

 5. Wybierz zbiór witryn, a następnie kliknij pozycję Udostępnianie.

 6. W obszarze Dodatkowe ustawienia zbioru witryn zaznacz pole wyboru Ogranicz udostępnianie zewnętrzne przy użyciu domen.

 7. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Nie zezwalaj na udostępnianie użytkownikom z tych zablokowanych domen, aby zablokować dostęp do wybranych domen, lub pozycję Zezwalaj na udostępnianie tylko użytkownikom z tych domen, aby zezwolić na dostęp tylko w przypadku domen umieszczonych na liście.

 8. Wprowadź listę domen (maksymalnie 60) w odpowiednim polu, używając formatu domena.com. Jeśli wykaz zawiera więcej niż jedną domenę, oddziel poszczególne domeny spacją lub podziałem wiersza.

  Zrzut ekranu przedstawiający część okna dialogowego Ustawienia zbioru witryn dotyczącą domen z ograniczeniami

  Uwaga: Symbole wieloznaczne nie są obsługiwane w przypadku wpisów domen.

Uwaga: Aby skonfigurować ustawienie zbioru witryn dla zbiorów witryn, które nie są wyświetlane na tej liście (na przykład witryn połączonych z grupami lub osobnych zbiorów witryn usługi OneDrive dla Firm), należy użyć polecenia cmdlet Set-SPOSiteWindows PowerShell.

Środowisko udostępniania

Po skonfigurowaniu funkcji domen z ograniczeniami udostępniania proces udostępniania dokumentów będzie przebiegał następująco:

 • Udostępnianie zawartości domenom poczty e-mail, które nie są dozwolone.     W przypadku próby udostępnienia zawartości użytkownikowi zewnętrznemu, którego domena adresu e-mail jest niezgodna z ustawieniami domen z ograniczeniami, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a udostępnianie nie będzie dozwolone:

  Jeśli użytkownik spróbuje udostępnić dokument adresowi e-mail, który ma ograniczone uprawnienia, otrzyma on ten błąd.
 • Udostępnianie plików usługi OneDrive dla Firm domenom poczty e-mail, które nie są dozwolone.     W przypadku próby udostępnienia pliku usługi OneDrive dla Firm użytkownikowi zewnętrznemu, którego domena adresu e-mail nie jest dozwolona przez konfigurację domen z ograniczeniami, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a udostępnianie nie będzie dozwolone:

  Użytkownicy otrzymują ten błąd, kiedy próbują udostępnić dokument usługi OneDrive adresowi z ograniczonej domeny.
 • Udostępnianie zawartości domenom poczty e-mail, które są dozwolone.     Jeśli użytkownik końcowy spróbuje udostępnić zawartość użytkownikowi zewnętrznemu, którego domena adresu e-mail jest dozwolona, będzie on mógł zrobić to bez przeszkód. Etykietka narzędzia informuje, że użytkownik znajduje się poza organizacją.

  Pomyślne udostępnianie zawartości użytkownikom z ograniczonymi uprawnieniami.

Inspekcja i zarządzanie cyklem życia użytkowników

Jak w każdym scenariuszu udostępniania w ekstranecie, ważne jest rozważenie cyklu życia użytkowników-gości, sposobów przeprowadzania inspekcji ich działań oraz ewentualnie sposobów archiwizowania witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie witryn ekstranetowych B2B usługi SharePoint Online.

Tematy pokrewne

Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online
Ekstranet dla partnerów w usłudze Office 365
Set-SPOTenant

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×