Office Communicator 2007 — Identyfikator błędu: 1008

Szczegóły

Produkt:

Office Communicator 2007

Wersja:

2.0

Źródło:

Office Communications Server

ID:

1008

Wyjaśnienie

Ten błąd występuje, ponieważ nie można rozpocząć sesji połączenia z kontaktem lub nie można zaprosić kontaktu do konferencji. W poniższych sekcjach podano więcej szczegółów na temat różnych trybów komunikacji, w których może wystąpić ten błąd.

Wiadomości błyskawiczne

Przyczyna:    Program Office Communicator 2007 nie rozpoznaje adresu osoby, z którą próbujesz się skontaktować, aby rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych. Program Office Communicator 2007 obsługuje sesje wiadomości błyskawicznych z użytkownikami federacyjnymi (to jest połączonymi z firmą), będącymi kontaktami wiadomości błyskawicznych lub będącymi użytkownikami programu Office Communicator w firmie. Nie można prowadzić sesji wiadomości błyskawicznych z użytkownikami niespełniającymi tych kryteriów.

Rozwiązanie:     Więcej informacji na temat dodawania kontaktów federacyjnych lub publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych znajduje się w artykule Często zadawane pytania. Należy pamiętać, że kontakty federacyjne i publiczne kontakty wiadomości błyskawicznych muszą być utworzone w firmie zanim będzie można prowadzić z nimi sesje wiadomości błyskawicznych. Jeśli nie wiesz, czy kontakt jest kontaktem federacyjnym dla firmy lub czy możesz korzystać z publicznej łączności wiadomości błyskawicznych, skontaktuj się z administratorem systemu, podając mu tę informację: Identyfikator błędu:1008.

Administratorzy systemu mogą znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania federacji i publicznej komunikacji wiadomości błyskawicznych w podręczniku Podręcznik wdrażania serwera granicznego Microsoft Office Communications Server 2007 oraz Podręcznik administrowania programem Microsoft Office Communications Server 2007.

Połączenie

Przyczyna:    Program Office Communicator 2007 nie rozpoznaje adresu osoby, z którą próbujesz nawiązać połączenie. Połączenia nawiązane przy użyciu opcji Połączenie w programie Communicator programu Office Communicator 2007 są połączeniami VoIP. Połączenia VoIP można nawiązywać z użytkownikami programu Office Communicator w firmie i z zewnętrznymi użytkownikami programu Communicator będącymi użytkownikami federacyjnymi dla firmy. Nie można nawiązywać połączeń w programie Communicator z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych lub z osobami spoza firmy, takimi jak członkowie rodziny, które nie są kontaktami federacyjnymi dla firmy.

Rozwiązanie:    Więcej informacji na temat dodawania kontaktów federacyjnych lub użytkowników spoza firmy znajduje się w artykule Często zadawane pytania. Jeśli nie wiesz, czy kontakt jest kontaktem federacyjnym dla firmy, skontaktuj się z administratorem systemu, podając mu tę informację: Identyfikator błędu:1008.

Administratorzy systemu mogą znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania federacji i publicznej komunikacji wiadomości błyskawicznych w podręczniku Podręcznik wdrażania serwera granicznego Microsoft Office Communications Server 2007 oraz Podręcznik administrowania programem Microsoft Office Communications Server 2007.

Osoba zaproszona do konferencji

Przyczyna:    Program Communicator nie rozpoznaje adresu osoby, z którą próbujesz nawiązać połączenie. Więcej informacji znajduje się w następnych sekcjach.

Nie można zaprosić użytkownika do konferencji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych

Przyczyna:    Program Office Communicator 2007 nie rozpoznaje adresu osoby, z którą próbujesz się skontaktować w celu zaproszenia jej do konferencji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych. Program Office Communicator 2007 obsługuje sesje wiadomości błyskawicznych z użytkownikami będącymi kontaktami federacyjnymi dla firmy, kontaktami publicznymi wiadomości błyskawicznych lub będącymi użytkownikami programu Office Communicator w firmie. Nie można prowadzić sesji wiadomości błyskawicznych z użytkownikami niespełniającymi tych kryteriów.

Rozwiązanie:     Więcej informacji na temat dodawania kontaktów federacyjnych lub publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych znajduje się w artykule Często zadawane pytania. Należy pamiętać, że kontakty federacyjne i publiczne kontakty wiadomości błyskawicznych muszą być utworzone w firmie zanim będzie można prowadzić z nimi sesje wiadomości błyskawicznych. Jeśli nie wiesz, czy kontakt jest kontaktem federacyjnym dla firmy lub czy możesz korzystać z publicznej łączności wiadomości błyskawicznych, skontaktuj się z administratorem systemu, podając mu tę informację: Identyfikator błędu:1008.

Administratorzy systemu mogą znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania federacji i publicznej komunikacji wiadomości błyskawicznych w podręczniku Podręcznik wdrażania serwera granicznego Microsoft Office Communications Server 2007 oraz Podręcznik administrowania programem Microsoft Office Communications Server 2007.

Nie można zaprosić użytkownika do połączenia konferencyjnego

Przyczyna:    Program Office Communicator 2007 nie rozpoznaje adresu osoby, którą próbujesz zaprosić do połączenia konferencyjnego. Połączenia nawiązane przy użyciu opcji Połączenie w programie Communicator programu Office Communicator 2007 są połączeniami VoIP. Połączenia VoIP można nawiązywać z użytkownikami programu Office Communicator w firmie i z zewnętrznymi użytkownikami programu Communicator będącymi użytkownikami federacyjnymi dla firmy. Nie można nawiązywać połączeń w programie Communicator z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych lub z osobami spoza firmy, takimi jak członkowie rodziny, które nie są kontaktami federacyjnymi dla firmy.

Rozwiązanie:     Więcej informacji na temat dodawania kontaktów federacyjnych lub użytkowników spoza firmy znajduje się w artykule Często zadawane pytania. Jeśli nie wiesz, czy kontakt jest kontaktem federacyjnym dla firmy, skontaktuj się z administratorem systemu, podając mu tę informację: Identyfikator błędu:1008.

Administratorzy systemu mogą znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania federacji i publicznej komunikacji wiadomości błyskawicznych w podręczniku Podręcznik wdrażania serwera granicznego Microsoft Office Communications Server 2007 oraz Podręcznik administrowania programem Microsoft Office Communications Server 2007.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×