Odzyskiwanie usuniętych elementów lub wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App

Ten artykuł dotyczy aplikacji Outlook Web App. Korzystasz z innego rozwiązania?

Zobacz Outlook.com | Outlook w sieci Web | Outlook 2013 lub Outlook 2016 | Outlook 2010

Jeśli przypadkowo usunięto element ze skrzynki pocztowej aplikacji Outlook Web App (wersja programu Outlook dostępna w przeglądarce internetowej), często można go odzyskać. Usuniętych elementów, na przykład wiadomości e-mail, terminów kalendarza, kontaktów lub zadań, należy w pierwszej kolejności szukać w folderze Elementy usunięte w skrzynce pocztowej. Jeśli ich tam nie znajdziesz, sprawdź folder Elementy do odzyskania, do którego uzyskasz dostęp przy użyciu narzędzia Odzyskiwanie elementów usuniętych.

Chcesz odzyskać usunięty folder poczty w aplikacji Outlook Web App?    Możesz odzyskać usunięty folder (wraz ze wszystkimi wiadomościami), jeśli znajduje się on nadal w folderze Elementy usunięte — zobacz, jak to zrobić. Niestety nie można odzyskiwać folderów po ich trwałym usunięciu. Natomiast posługując się krokami opisanymi w tym temacie, możesz odzyskać z folderu Elementy do odzyskania wiadomości, które znajdowały się w trwale usuniętym folderze.

Jak odzyskać usunięte elementy, takie jak kontakty, wiadomości e-mail, terminy kalendarza i zadania w aplikacji Outlook Web App

Odzyskiwanie elementu, który jeszcze znajduje się w folderze Elementy usunięte

Odzyskiwanie elementu, który nie znajduje się już w folderze Elementy usunięte

Odzyskiwanie elementu, który jeszcze znajduje się w folderze Elementy usunięte

Usuwane wiadomości e-mail, kontakty, elementy kalendarza i zadania są przenoszone do folderu Elementy usunięte w skrzynce pocztowej. Jeśli szukasz usuniętej wiadomości, zajrzyj najpierw do folderu Elementy usunięte. Jeśli odnajdziesz tam szukaną wiadomość, możesz ją odzyskać w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App.

 2. Na liście folderów poczty e-mail kliknij pozycję Elementy usunięte.

 3. Gdy znajdziesz właściwą wiadomość, odzyskaj ją, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić wiadomość do Skrzynki odbiorczej, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przenieś > Skrzynka odbiorcza.

   Ścieżka menu umożliwiająca przywrócenie elementu z folderu Elementy usunięte w aplikacji Outlook Web App

  • Aby przywrócić wiadomość do innego folderu, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przenieś > Więcej. Wybierz lokalizację folderu i kliknij pozycję Przenieś.

 4. Aby odzyskać inne typy elementów z folderu Elementy usunięte, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odzyskać kontakt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przenieś do Kontakty.

  • Aby odzyskać element kalendarza, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przenieś do Kalendarz.

  • Aby odzyskać zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przenieś do Zadania.

Początek strony

Wskazówki dotyczące odzyskiwania elementów znajdujących się w folderze Elementy usunięte

 • Usunięte foldery są przenoszone do folderu Elementy usunięte i wyświetlane w nim jako podfoldery. Aby odzyskać usunięty folder (wraz ze wszystkimi zawartymi w nim elementami), kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś i wybierz folder, do którego chcesz go przenieść.

 • Aby ułatwić znajdowanie elementów w folderze Elementy usunięte, można posortować je według typów, co spowoduje zgrupowanie podobnych typów elementów w skrzynce pocztowej.

  Sortowanie według typów w folderze Elementy usunięte
 • Administrator mógł skonfigurować zasady, zgodnie z którymi elementy z folderu Elementy usunięte są usuwane po upływie określonej liczby dni. Tak samo jak elementy usunięte przez Ciebie, elementy usunięte przez zasady są przenoszone do folderu Elementy do odzyskania. Jeśli zatem nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy usunięte, poszukaj go w folderze Elementy do odzyskania. Z następnej sekcji dowiesz się, jak to zrobić.

Początek strony

Odzyskiwanie elementu, który nie znajduje się już w folderze Elementy usunięte

Jeśli nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy usunięte, poszukaj go w folderze Elementy do odzyskania. Jest to folder ukryty, do którego elementy są przenoszone po wykonaniu jednej z następującej czynności:

 • Usuwanie elementów z folderu Elementy usunięte.

 • Opróżnianie folderu Elementy usunięte.

 • Trwałe usuwanie elementów przez zaznaczenie ich i naciśnięcie klawiszy Shift+Delete.

Oto jak odzyskać elementy z folderu Elementy do odzyskania:

 1. Zaloguj się do swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App.

 2. Na liście folderów poczty e-mail kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Elementy usunięte, a następnie kliknij polecenie Odzyskaj usunięte elementy.

  Ścieżka menu umożliwiająca otwarcie okna dialogowego Odzyskiwanie usuniętych elementów w aplikacji Outlook Web App

 3. W razie potrzeby skorzystaj z pola wyszukiwania, aby znaleźć element, który chcesz odzyskać.

 4. Po znalezieniu szukanego elementu zaznacz go, a następnie kliknij pozycję Odzyskaj.

  Okno dialogowe Odzyskiwanie usuniętych elementów w aplikacji Outlook Web App

Porada : Możesz odzyskiwać wiadomości e-mail, kontakty, elementy kalendarza i zadania z folderu Elementy do odzyskania.

Gdzie są przenoszone odzyskiwane elementy?    Element zostanie przeniesiony do lokalizacji domyślnej dla elementów danego typu. Co to oznacza:

 • Wiadomości są umieszczane w folderze Skrzynka odbiorcza.

 • Elementy kalendarza są umieszczane w folderze Kalendarz.

 • Kontakty są umieszczane w folderze Kontakty.

 • Zadania są umieszczane w folderze Zadania.

Początek strony

Wskazówki dotyczące odzyskiwania elementów znajdujących się w folderze Elementy do odzyskania

 • Jeśli korzystasz z usługi Outlook.com (dawniej Hotmail.com), z tych tematów dowiesz się, jak odzyskać usunięte wiadomości e-mail lub kontakty.

 • Data usunięcia elementu w folderze Elementy do odzyskania określa, kiedy pierwotnie usunięto i przeniesiono element do folderu Elementy usunięte. Nie jest to data trwałego usunięcia elementu i przeniesienia go do folderu Elementy do odzyskania.

 • Jeśli w folderze Elementy do odzyskania znajduje się wiele elementów, znalezienie tego, czego szukasz, może być trudne, ponieważ elementy nie mają ikon i wyglądają bardzo podobnie. Poniżej przedstawiono kilka porad:

  • Jeśli szukasz kontaktu, znajdź odpowiednie imię i nazwisko. Kontakty nie mają też pola tematu.

  • Jeśli szukasz terminu kalendarza, szukaj elementu, który nie zawiera imienia i nazwiska osoby ani wiersza tematu.

  • Jeśli szukasz kontaktu, terminu kalendarza lub zadania, szukaj tekstu Podgląd jest niedostępny.

 • Aby odzyskać wiele elementów, kliknij pola wyboru obok tych elementów, a następnie kliknij pozycję Odzyskaj. Pole wyboru nie jest wyświetlane do momentu umieszczenia na nim wskaźnika myszy.

  Umieść wskaźnik myszy na polu wyboru, aby je wyświetlić, a następnie kliknij je, aby wybrać element

  Możesz również odzyskać kilka sąsiadujących elementów, klikając pole wyboru pierwszego z nich, a następnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift i klikając pole wyboru ostatniego z nich. Po zaznaczeniu wszystkich elementów kliknij pozycję Odzyskaj.

 • Elementy wyświetlane w oknie Odzyskiwanie usuniętych elementów można również przeczyścić. Po prostu zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Wyczyść. Zachowaj ostrożność: po przeczyszczeniu elementu nie można go odzyskać za pomocą polecenia Odzyskaj usunięte elementy. Konieczne będzie zapytanie administratora, czy może odzyskać przeczyszczony element.

 • Jeśli pracujesz w organizacji, administrator mógł określić czas, przez jaki elementy w folderze Elementy do odzyskania pozostają dostępne do odzyskania. Na przykład mogła zostać wprowadzona zasada powodująca usunięcie wszystkich elementów, które znajdowały się w folderze Elementy usunięte przez 30 dni, oraz inna zasada umożliwiająca odzyskanie elementów z folderu Elementy do odzyskania przez kolejne 14 dni. Nawet po upływie tych 14 dni administrator nadal może mieć możliwość odzyskania określonego elementu. Jeśli nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy do odzyskania, zapytaj administratora, czy może odzyskać go dla Ciebie.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×