Odzyskiwanie elementów usuniętych w programie Outlook dla systemu Windows

Odzyskiwanie elementów usuniętych w programie Outlook dla systemu Windows

Jeśli przypadkowo usunięto element ze skrzynki pocztowej programu Outlook, często można go odzyskać. W pierwszej kolejności należy go szukać w folderze Elementy usunięte. Jeśli go tam nie znajdziesz, sprawdź folder Elementy do odzyskania, do którego uzyskasz dostęp przy użyciu narzędzia Odzyskiwanie elementów usuniętych.

Chcesz odzyskać usunięty folder w programie Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows?     Możesz odzyskać usunięty folder (wraz ze wszystkimi wiadomościami), jeśli znajduje się on nadal w folderze Elementy usunięte — zobacz, jak to zrobić. Niestety, nie można odzyskać folderów po ich trwałym usunięciu. Natomiast posługując się krokami opisanymi w tym temacie, możesz odzyskać wiadomości z usuniętego folderu.

Jak odzyskać usunięte elementy, takie jak wiadomości e-mail, terminy, zdarzenia, kontakty i zadania

Odzyskiwanie elementu, który znajduje się jeszcze w folderze Elementy usunięte

 1. W programie Outlook przejdź do listy folderów poczty e-mail i kliknij folder Elementy usunięte.

  Na liście folderów kliknij pozycję Elementy usunięte
 2. Znajdź wiadomość, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder.

  Kliknij pozycję Przenieś, a następnie kliknij pozycję Inny folder
 3. Aby przenieść wiadomość do skrzynki odbiorczej, kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza, aby przenieść usunięty element do skrzynki odbiorczej
 4. Aby odzyskać inne typy elementów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odzyskać element kalendarza, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Kalendarz.

  • Aby odzyskać kontakt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Kontakty. Aby uzyskać więcej informacji na temat odzyskiwania kontaktów, zobacz Odzyskiwanie usuniętego kontaktu w programie Outlook.

  • Aby odzyskać zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Zadania.

   Wybierz folder, aby przenieść inne typy elementów

Początek strony

 • Usunięte foldery są przenoszone do folderu Elementy usunięte i wyświetlane w nim jako podfoldery. Aby odzyskać usunięty folder (wraz z zawartością), kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Przenieś folder i wybierz folder, do którego chcesz go przenieść.

 • Aby odzyskać usunięty kontakt w usłudze Outlook.com, zobacz ten temat.

 • Czy program Outlook automatycznie usuwa elementy z folderu Elementy usunięte? W opcjach programu Outlook jest dostępne ustawienie powodujące automatyczne opróżnianie folderu Elementy usunięte podczas kończenia działania programu Outlook. Aby temu zapobiec, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

  3. W obszarze Uruchamianie i kończenie pracy programu Outlook wyczyść pole wyboru Opróżnij folder Elementy usunięte podczas kończenia pracy programu Outlook.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmianę.

 • Użyj pola Wyszukaj usunięte elementy (lub naciśnij klawisz CTRL + E), aby znaleźć element, który chcesz odzyskać.

 • Aby znaleźć inne typy elementów, na przykład usunięte terminy, kontakty lub zadania, użyj sortowania według kolumny Ikona.

  Sortowanie według ikon ułatwiające znalezienie elementów w folderze Elementy usunięte
 • Używaj narzędzia Znajdowanie zaawansowane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Znajdowanie wiadomości za pomocą wyszukiwania błyskawicznego.

 • Jeśli znasz przybliżoną datę usunięcia elementu, dodaj kolumnę Zmodyfikowano do widoku folderu Elementy usunięte. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący kliknij pozycję Ustawienia widoku.

  2. Kliknij pozycję Kolumny.

  3. Z listy rozwijanej w obszarze Wybierz dostępne kolumny z wybierz pozycję Pola daty/godziny.

  4. Wybierz pozycję Zmodyfikowano, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli chcesz, możesz zmienić kolejność wyświetlania kolumn.

  5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

  Następnie możesz zastosować sortowanie według kolumny Zmodyfikowano, aby pogrupować elementy usunięte określonego dnia. To dobry sposób na znalezienie wiadomości z usuniętego folderu, ponieważ wszystkie te wiadomości będą miały tę samą datę modyfikacji.

  Sortuj według kolumny Zmodyfikowane, jeśli wiesz, kiedy usunięto dany element
 • Administrator mógł skonfigurować zasady, zgodnie z którymi elementy z folderu Elementy usunięte są usuwane po upływie określonej liczby dni. Tak samo jak elementy usunięte przez Ciebie, elementy usunięte przez zasady są przenoszone do folderu Elementy do odzyskania. Jeśli zatem nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy usunięte, poszukaj go w folderze Elementy do odzyskania. Z następnej sekcji dowiesz się, jak to zrobić.

Początek strony

Odzyskiwanie elementu, który nie znajduje się już w folderze Elementy usunięte

Jeśli nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy usunięte, poszukaj go w folderze Elementy do odzyskania. Jest to folder ukryty, do którego elementy są przenoszone po wykonaniu jednej z następującej czynności:

 • Usuwanie elementów z folderu Elementy usunięte.

 • Opróżnianie folderu Elementy usunięte.

 • Trwałe usuwanie elementów przez zaznaczenie ich i naciśnięcie klawiszy Shift + Delete.

Obejrzyj klip wideo lub zobacz kroki wymienione poniżej klipu wideo, aby dowiedzieć się, jak odzyskać elementy z folderu Elementy do odzyskania.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby odzyskać elementy z folderu Elementy do odzyskania, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Outlook przejdź do listy folderów poczty e-mail i kliknij folder Elementy usunięte.

 2. Upewnij się, że wybrano kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij polecenie Odzyskaj elementy usunięte z serwera.

  Zaznacz folder Elementy usunięte i kliknij pozycję Odzyskaj elementy z serwera

  Ważne: Jeśli polecenie Odzyskaj elementy usunięte z serwera jest wyszarzone lub nie jest wyświetlane:

 3. Zaznacz element, który chcesz odzyskać, kliknij polecenie Przywróć zaznaczone elementy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zaznacz element do przywrócenia i kliknij przycisk OK

Porada: Z folderu Elementy do odzyskania możesz odzyskiwać wiadomości e-mail, kontakty, elementy kalendarza i zadania.

Gdzie są przenoszone odzyskiwane elementy?    Elementy odzyskane z folderu Elementy do odzyskania są przenoszone do folderu Elementy usunięte. Po odzyskaniu elementu możesz znaleźć go w folderze Elementy usunięte, a następnie przenieść do innego folderu. Również odzyskane terminy kalendarza, kontakty i zadania są przenoszone do folderu Elementy usunięte. Z tego miejsca możesz przenieść je z powrotem do kalendarza, do zadań lub na listę kontaktów. Aby znaleźć odzyskane elementy, po prostu wyszukaj je w folderze Elementy usunięte.

Początek strony

 • W celu łatwiejszego odnalezienia określonego elementu w oknie Odzyskiwanie elementów usuniętych kliknij nagłówek kolumny Temat, Usunięte lub Od, aby posortować elementy według tej kolumny.

  Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować elementy, które można odzyskać

  Zwróć uwagę, że data w kolumnie Usunięte określa czas trwałego usunięcia elementu (przy użyciu klawiszy Shift + Delete) lub usunięcia elementu z folderu Elementy usunięte.

 • Jeśli chcesz znaleźć wiadomości z folderu usuniętego trwale przy użyciu klawiszy Shift + Delete, posortuj listę według kolumny Usunięte, ponieważ wszystkie te wiadomości będą miały tę samą datę w tej kolumnie.

 • Wszystkie elementy w folderze Elementy do odzyskania — w tym także kontakty, elementy kalendarza i zadania — są oznaczone tą samą ikoną w kształcie koperty.

  Wszystkie typy elementów mają taką samą ikonę w folderze Elementy do odzyskania
 • Jeśli w folderze Elementy do odzyskania znajduje się wiele elementów, znalezienie tego, czego szukasz, może być trudne. Poniżej przedstawiono kilka porad:

  • Jeśli szukasz kontaktu, posortuj listę według kolumny Temat i znajdź odpowiednie imię i nazwisko lub nazwę. Możesz również posortować listę według kolumny Od i poszukać pustych wpisów, ponieważ kontakty nie zawierają pola Od.

  • Jeśli szukasz terminu kalendarza lub zadania, posortuj listę według kolumny Od i poszukaj własnego imienia i nazwiska lub nazwy.

 • Aby odzyskać wiele elementów, kliknij polecenie Przywróć zaznaczone elementy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania odpowiednich elementów. Możesz również odzyskać kilka sąsiadujących elementów, klikając pierwszy z nich, a następnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift i klikając ostatni element do odzyskania.

 • Administrator mógł określić czas, przez jaki elementy w folderze Elementy do odzyskania pozostają dostępne do odzyskania. Na przykład mogła zostać wprowadzona zasada powodująca usunięcie wszystkich elementów, które znajdowały się w folderze Elementy usunięte przez 30 dni, oraz inna zasada umożliwiająca odzyskanie elementów z folderu Elementy do odzyskania przez kolejne 14 dni. Po upływie tych 14 dni administrator nadal może mieć możliwość odzyskania określonego elementu. Jeśli nie możesz znaleźć określonego elementu w folderze Elementy do odzyskania, zapytaj administratora, czy może go odzyskać. Możesz wskazać administratorowi ten temat zawierający instrukcje krok po kroku: Odzyskiwanie elementów usuniętych w skrzynce pocztowej użytkownika — Pomoc dla administratorów.

  Niestety, jeśli ani Ty, ani administrator nie możecie znaleźć elementu w folderze Elementy do odzyskania, ten element został prawdopodobnie trwale usunięty ze skrzynki pocztowej i nie można go odzyskać.

Początek strony

Szukasz instrukcji dotyczącej innej wersji programu Outlook?

Ten artykuł dotyczy aplikacji klasycznej Outlook 2013 lub Outlook 2016. Korzystasz z innego rozwiązania?

Zobacz Outlook.com | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook w sieci Web

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×