Odwoływanie uprawnień udostępniania dla użytkowników zewnętrznych

Pulpit nawigacyjny użytkowników zewnętrznych w centrum administracyjnym usługi Office 365 umożliwia szybkie wyświetlenie listy wszystkich użytkowników spoza firmy, którzy przyjęli zaproszenie umożliwiające dostęp do witryn w ramach Twojej dzierżawy.

Ten widok obejmuje użytkowników zewnętrznych, którym udzielono dostępu do witryn, bez względu na to, kto ich zaprosił lub których witryn dotyczyło zaproszenie do udostępniania. Z poziomu tego pulpitu nawigacyjnego możesz wyszukiwać konkretnych użytkowników i odwoływać dostęp przyznany wcześniej określonym grupom użytkowników i osobom. Odwołanie uprawnień dostępu z tego pulpitu nawigacyjnego centrum administracyjnego usługi O365 oznacza zastąpienie ustawień udostępniania określonych dla poszczególnych witryn.

Aby odwołać uprawnienia udostępniania

  1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

  2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  3. Wybierz pozycję udostępnianie > użytkownicy zewnętrzni.

  4. Zaznacz pole wyboru konta użytkownika, dla którego chcesz odwołać uprawnienia udostępniania. Możesz zaznaczyć wiele pól, jeśli chcesz usunąć kilka kont jednocześnie.

  5. Wybierz ikonę kosza Ikona kosza .

  6. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić usunięcie po wyświetleniu ostrzeżenia. Pamiętaj, że po wybraniu pozycji Tak zaznaczeni użytkownicy nie będą już mieli dostępu do dzierżawy. Wszelkie utworzone linki gości zostaną wyłączone.

    Komunikat ostrzegawczy wyświetlany przed usunięciem konta użytkownika zewnętrznego

Jeśli wolisz pozostawić bez zmian uprawnienia udostępniania dotyczące określonego użytkownika, ale chcesz odwołać uprawnienia udostępniania konkretnego elementu, zobacz następujące artykuły.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×