Odwoływanie grafiku

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli grafik został przesłany, odrzucony lub zatwierdzony, a użytkownik uświadomił sobie, że popełnił błąd lub musi dodać komentarz, można odwołać grafik, o ile nie otrzymał on jeszcze zatwierdzenia od ostatniego recenzenta w łańcuchu zatwierdzania. Odwoływać można tylko grafiki o stanie Przesłany lub Do zaakceptowania.

Uwaga: Jeśli użytkownik jest ostatnim recenzentem w łańcuchu zatwierdzania, a grafik jest oznaczony jako Przetworzony, grafik został już przetworzony i nie można wprowadzić zmian, korzystając z programu Microsoft Office Project Web Access. Właścicielem danych jest teraz narzędzie innej firmy.

Odwoływanie przesłanego grafiku przez jego właściciela

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. Z listy grafików wybierz grafik, który chcesz odwołać.

 3. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Odwołaj grafik.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby odwołać grafik.

Odwoływanie przesłanego grafiku przez osobę zatwierdzającą

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zatwierdzenia kliknij opcję Grafik.

 2. W obszarze filtrów na stronie Przeglądanie moich grafików kliknij przycisk Zatwierdzone przeze mnie.

 3. Wybierz odpowiednio opcje filtru dat lub zasobów (albo obu).

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji filtrowania, zobacz Zmień jak możesz wyświetlać (lub znaleźć) informacji w grafiku.

 4. Na liście grafików zaznacz pole wyboru obok grafiku, który chcesz odwołać.

 5. Kliknij przycisk Odwołaj, aby odwołać grafik.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×