Odwołanie hiperłącza, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Odwołanie hiperłącza zawiera kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadania, zasobu lub przydziału. Kliknięcie nazwy w polu Odwołanie hiperłącza, aby przejść do tego witryna internetowa w intranet lub World Wide Web.

Istnieje kilka kategorii pól Odwołanie hiperłącza.

Typ danych    Tekst

Odwołanie hiperłącza (pole zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku zadań umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do skojarzonych z zadaniami adresów i podadresów.

Przykład    Wykonanie wielu zadań w projekcie zlecono zewnętrznym firmom konsultingowym i agencjom usługowym, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie adresów i podadresów tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/przydzialy.xls/ B1:G12". Kliknięcie tego podadresu spowoduje przejście do witryny sieci Web, a następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12 i komórek z zakresu od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Odwołanie hiperłącza (pole zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do adresów i podadresów hiperłączy skojarzonych z zasobami.

Przykład    Kilka zasobów w projekcie stanowią zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w widoku Arkusz zasobów umożliwia wyświetlanie adresów i podadresów tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/przydzialy.xls/ B1:G12". Kliknięcie tego podadresu spowoduje przejście do witryny sieci Web, a następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12 i komórek z zakresu od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Odwołanie hiperłącza (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odwołanie hiperłącza w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do adresów i podadresów skojarzonych z przydziałami.

Przykład    Kilka przydzielonych w projekcie zasobów to zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Odwołanie hiperłącza do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia oglądanie ich adresów i podadresów, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/assignments.xls/B1:G12". Ten podadres prowadzi do witryny sieci Web, następnie do znajdującego się w niej pliku programu MSExcel12, a w końcu do zakresu komórek od B1 do G12.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić żądaną komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×