Odtwarzanie kodu w języku UML — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Programiści tworzący projekty w językach Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic lub Microsoft Visual C# znajdą w pakiecie Visual Studio .NET zintegrowane rozwiązanie do modelowania oprogramowania przy użyciu programu Microsoft Office Visio. Korzystając ze środowiska Visual Studio, programista może odtworzyć kod źródłowy w języku UML (Unified Modeling Language); diagram UML w środowisku programu Visio jest generowany na podstawie definicji klas z projektu.

Na przykład może zostały odziedziczone starsze rozwiązanie, który został utworzony przy użyciu języka Visual Basic lub Visual C++. Aby lepiej zrozumieć strukturę rozwiązania, możesz otworzyć go w programie Visual Studio .NET, a następnie automatycznie wyodrębniania elementów w diagram struktury statycznej UML. Lub może być nowe projekt zostały zapisane w Visual C# (lub języka Visual Basic lub Visual C++) i chcesz wyświetlić jego klasy w postaci obiektów graficznych. Używanie definicje klas w projekcie, odtwarzania pozwala na wizualny model nowego projektu.

Odtwarzanie projektu lub całego rozwiązania

Odtwarzać można całe rozwiązanie lub wybrany projekt z rozwiązania. O tym, co zostanie odtworzone w postaci kodu UML programu Visio, decydują opcje wybrane w oknie Solution Explorer środowiska Visual Studio.

Uwaga : Aby ułatwić znalezienie odwołań między projektami, należy przed odtworzeniem skompilować projekt w środowisku Visual Studio.

Inicjowanie odtwarzania w programie Visual Studio

W środowisku Visual Studio odtwarzanie uruchamia się odpowiednim poleceniem z menu Project (Projekt). W jego wyniku wyodrębniane są informacje z modelu kodu, uruchamiany jest program Visio, a odtworzone elementy kodu pojawiają się jako ikony w widok drzewa Eksploratora modelu UML programu Visio. Przeciągając na stronę rysunku kształty odzwierciedlające definicje klas z kodu źródłowego, można utworzyć graficzną reprezentację architektury nowego lub przejętego rozwiązania.

Podczas operacji odtwarzania informacje o operacji są wyświetlane w oknie Output (Dane wyjściowe) w środowisku Visual Studio.

Uruchamianie istniejących plików programu Visio w programie Visual Studio

Po odtworzeniu widok drzewa projektu do rozwiązanie w obszarze Solution Items (Elementy rozwiązania) dodawany jest rysunek Visio. Kliknięcie dwukrotne diagramu programu Visio powoduje uruchomienie programu Visio i otwarcie zaznaczonego pliku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×