Odtwarzanie kodu źródłowego programu Microsoft Visual C++ 6.0

 1. Dostosowywanie programu Visual C++.

  how

  1. W programie Visual C++, w menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Customize (Dostosuj).

  2. W oknie dialogowym Customize (Dostosowywanie) kliknij kartę Add-Ins And Macro Files (Dodatki i pliki makr).

  3. Na liście Add-Ins And Macro Files (Dodatki i pliki makr) wybierz pozycję Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio).

   Obok pozycji Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio) pojawi się znacznik wyboru.

  4. Kliknij przycisk Zamknij.

   Pojawi się pływający pasek narzędzi Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio) z pięcioma przyciskami.

  5. Jeśli pasek ma być dostępny po każdym otwarciu środowiska języka Visual C++, zadokuj pasek narzędzi, przeciągając go do obszaru pasków narzędzi.

   Porada : Aby utworzyć skróty klawiaturowe dla każdego przycisku paska narzędzi Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio), w menu Tools (Narzędzia) należy kliknąć polecenie Customize (Dostosuj), kliknąć kartę Keyboard (Klawiatura), a następnie wybierać kategorię Add-Ins (Dodatki).

   Aby dokładniej określić pliki systemowe, które mają być odtwarzane (MFC, ATL lub Include), kliknij przycisk Visio UML Options (Opcje UML programu Visio) UML Options button image .

 2. Wygeneruj plik informacji o przeglądaniu.

  how

  1. W programie Visual C++, w menu Projects (Projekty) kliknij polecenie Settings (Ustawienia).

  2. W oknie dialogowym Project Settings (Ustawienia projektu) wybierz żądany typ kompilacji, kliknij kartę C/C++, a następnie wybierz opcję Generate Browse Info (Generuj informacje o przeglądaniu).

  3. Kliknij kartę Browse Info (Informacje o przeglądaniu), aby określić nazwę i lokalizację pliku informacji o przeglądaniu, wybierz opcję Build Browse Info File (Zbuduj plik informacji o przeglądaniu), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Skompiluj projekt w programie Visual C++.

  Uwaga : Aby zostały uwzględnione zmiany w projekcie Visual C++, które wprowadzono po jego odtworzeniu, należy ponownie skompilować projekt, a następnie odtworzyć go w programie Visio.

 4. W programie Visual C++ kliknij przycisk paska narzędzi Reverse Engineer UML Model (Odtwórz Model UML) UML Reverse Engineer button image na pasku narzędzi Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio).

  Jeśli w obszarze roboczym programu Visual C++ istnieje więcej niż jeden projekt, w oknie dialogowym Select Project (Wybieranie projektu) wybierz projekt, który chcesz odtworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli w hierarchii projektu istnieje więcej niż jeden plik przeglądania, w oknie dialogowym Select Browse File (Wybieranie pliku przeglądania) wybierz plik przeglądania, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyodrębnianie informacji dotyczących klasy z pliku informacji o przeglądaniu może zająć kilka sekund. Po ich wyodrębnieniu zostanie otwarty diagram modelu UML programu Visio z pustą stroną rysunku diagramu struktury statycznej oraz widok drzewa w Eksploratorze modelu, w którym będą się znajdowały ikony odzwierciedlające definicje klas z kodu źródłowego.

 5. Na diagramie modelu UML programu Visio przeciągnij ikony z widoku drzewa na stronę rysunku, aby utworzyć diagram struktury statycznej reprezentujący widok modelu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×