Odtwarzanie kodu źródłowego środowiska Visual Studio .NET

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

 1. W środowisku Visual Studio .NET otwórz projekt lub rozwiązanie, a następnie w oknie Solution Explorer (Eksplorator rozwiązań) wybierz projekt lub rozwiązanie, które ma zostać odtworzone.

  Uwaga: Jeśli zaznaczone będzie jakieś rozwiązanie, zostaną odtworzone wszystkie projekt w rozwiązaniu.

 2. W środowisku Visual Studio z menu Project (Projekt) wybierz polecenie Visio UML, a następnie kliknij polecenie Reverse Engineer (Odtwórz).

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku UML programu Visio określ nazwę i opcje zapisywania rysunku programu Microsoft Office Visio.

  • W polu tekstowym Save in (Zapisz w) określ lokalizację.

  • W polu tekstowym File name (Nazwa pliku) wpisz nazwę pliku lub zaakceptuj nazwę domyślną. Domyślną nazwą rysunku programu Visio jest nazwa rozwiązania lub projektu wybranego w środowisku Visual Studio.

  • W polu tekstowym Save as type (Zapisz jako typ) domyślnie wybrana jest pozycja Visio Files (*.vsd).

 4. Aby rozpocząć odtwarzanie i otworzyć nowy plik w programie Visio, kliknij przycisk Save (Zapisz).

  Pojawi się okno dialogowe UML Reverse Engineer (Odtwarzanie UML), pokazujące postęp operacji. Aby przerwać operację odtwarzania, należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj).

 5. W programie Visio przeciągnij ikony z widoku drzewa na stronę rysunku, aby utworzyć diagram struktury statycznej przedstawiającej widok modelu.

  jak

  Dodawanie elementów UML do modelu — informacje

Uwaga: Jeżeli projekt środowiska Visual Studio .NET zostanie po odtworzeniu projektu zmieniony, a zmiany te mają być widoczne w programie Visio, projekt należy przekompilować i ponownie odtworzyć, aby zaktualizowana struktura kodu stała się widoczna na diagramie UML programu Visio.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×