Odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły na jednym slajdzie lub na wielu slajdach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dźwięk można odtwarzać do momentu zatrzymania go przez użytkownika lub przez cały czas trwania prezentacji. W tym celu należy określić opcje zatrzymania dźwięku lub ustawić odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły. Jeśli długość pliku dźwiękowego jest krótsza niż czas trwania prezentacji, można ustawić odtwarzanie dźwięku w pętli lub raz za razem. Jeśli nie zostanie określone, kiedy dźwięk powinien zostać zatrzymany, zostanie on zatrzymany przy następnym kliknięciu.

 1. Dodaj dźwięk, jeżeli jeszcze nie został dodany:

  1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę pod przyciskiem Dźwięk, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   Obraz karty Wstawianie

   • Kliknij polecenie Dźwięk z pliku, zlokalizuj folder zawierający plik, który chcesz dodać do slajdu, a następnie kliknij go dwukrotnie.

   • Kliknij przycisk Dźwięk z programu Clip Organizer, zlokalizuj odpowiedni klip w okienko zadańClipart, a następnie kliknij ten klip, aby go dodać do slajdu.

  3. Po wyświetleniu okna komunikatu wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dźwięk był odtwarzany automatycznie po przejściu do slajdu, kliknij przycisk Automatycznie.

   • Aby dźwięk był odtwarzany tylko po kliknięciu ikony dźwięku, kliknij przycisk Po kliknięciu.

 2. Aby dźwięk był odtwarzany ciągle do momentu, gdy zostanie zatrzymany kliknięciem, kliknij dźwięk, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje i w grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

  Obraz karty Opcje narzędzi dźwięku

 3. Aby dopasować ustawienia zatrzymywania pliku dźwiękowego, na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 4. W okienko zadańAnimacja niestandardowa kliknij strzałkę z prawej strony dźwięku zaznaczonego na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 5. Na karcie Efekt w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego jednym kliknięciem na slajdzie, kliknij opcję Przy kliknięciu.

  2. Aby zatrzymać plik dźwiękowy po tym slajdzie, kliknij opcję Po bieżącym slajdzie.

  3. Aby plik dźwiękowy był odtwarzany dla kilku slajdów, kliknij opcję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, dla których plik powinien być odtwarzany.

   Uwaga : W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych opcji dźwięk powinien być tak długi, jak określony czas wyświetlania slajdów. Długość pliku dźwiękowego można sprawdzić na karcie Ustawienia dźwięku w obszarze Informacje.

Uwaga : 

 • Aby wstępnie odtworzyć dźwięk, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku normalnym kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku.

  • Kliknij ikonę dźwięku, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje. W grupie Odtwarzanie kliknij przycisk Podgląd.

   Obraz karty Opcje narzędzi dźwięku

 • Aby ikona dźwięku była niewidoczna podczas pokazu slajdów, kliknij ikonę dźwięku, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu. Można też po prostu przeciągnąć ikonę dźwięku poza slajd. Tej opcji należy używać tylko w przypadku ustawienia automatycznego odtwarzania dźwięku bądź w przypadku utworzenia formantu innego rodzaju, takiego jak przycisk akcji, którego kliknięcie powoduje odtworzenie dźwięku. Należy pamiętać, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna w widoku normalnym.

 • Można także dodać muzykę do prezentacji, odtwarzając płytę kompaktową. Muzyka odtwarzana z płyty kompaktowej nie jest dodawana do slajdu. Aby utworzyć ustawienia dla płyty kompaktowej, na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Dźwięk, kliknij polecenie Odtwórz ścieżkę audio CD, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×