Odpowiadanie na zadanie z witryny programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Użytkownik może odbierać zadania, które zostały mu przydzielone z witryny programu SharePoint, oraz odpowiadać na te zadania bez opuszczania programu Microsoft Office Outlook 2007. Przydział można odebrać z listy zadań standardowych lub z listy zadań projektu. Listy zadań projektu są podobne do list zadań z tą różnicą, że w domyślnym widoku listy zadań projektu jest wyświetlana graficzna reprezentacja elementów zadania, nazywana widokiem wykresu Gantta.

Uwaga : Praca z funkcji opisanych w tym artykule z witryny programu SharePoint, które są uruchomione Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jeśli nie wiadomo, które wersje programu Microsoft SharePoint Products i technologie są uruchomione na serwerze, poproś administratora serwera.

W tym artykule

Zadania do wykonania pochodzi z witryny programu SharePoint

Śledzenie zadań z witryny programu SharePoint za pomocą programu Outlook

Odpowiadanie na zadanie z witryny programu SharePoint

Odbieranie zadania z witryny programu SharePoint

Istnieją dwie metody pozwalające odbierać przydziały zadań z witryny programu SharePoint:

 • Przydzielone użytkownikowi zadanie z listy zadań w witrynie programu SharePoint można wyświetlać i aktualizować tak samo jak inne zadania w programie Outlook. Można zmienić stan zadania, dodać komentarze i oznaczyć zadanie jako ukończone.

 • Jeśli witryna programu SharePoint i lista zadań mają włączone ustawienie wysyłania wiadomości e-mail, można odebrać powiadomienie pocztą e-mail o zadaniu. W powiadomieniu jest informacja, że zadanie jest przydzielone użytkownikowi. Powiadomienie zawiera łącze pozwalające otworzyć zadanie.

Początek strony

Śledzenie zadania z witryny programu SharePoint za pomocą programu Outlook

Aby śledzić zadania z witryny programu SharePoint w programie Office Outlook 2007 i odpowiadać na nie, najpierw należy połączyć listę zadań z programem Outlook.

Połączenie listy zadań z witryny programu SharePoint z programem Outlook

 1. W przeglądarce sieci Web otwórz listę zadań w witrynie programu SharePoint.

  Jeśli nie możesz znaleźć listy zadań, kliknij przycisk Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy zadań.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Połącz z programem Outlook.

  Łączenie listy zadań z programem Outlook

 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie połączenia listy zadań z programem Outlook kliknij przycisk Tak.

  W programie Outlook w okienku Zadania lista zadań zostanie dodana w obszarze Inne zadania.

Uwaga : Z zadaniami z witryny programu SharePoint można pracować tak jak z zadaniami programu Outlook. Można przeciągać lub kopiować zadania między folderami programu Outlook i witryny programu SharePoint. Zadania cykliczne i zlecenia zadań z programu Outlook są jednak konwertowane na zadania zwykłe w witrynie programu SharePoint.

 1. W okienku nawigacyjnym programu Outlook na karcie Zadania w obszarze Inne zadania kliknij nazwę listy zadań z witryny programu SharePoint.

  Jeśli nazwa zadania nie jest wyświetlana, sprawdź, czy widok wybrany w obszarze Widok bieżący zawiera zadanie, które chcesz zaktualizować.

 2. Kliknij dwukrotnie zadanie, aby je otworzyć.

 3. Zaktualizuj odpowiednie ustawienia, na przykład stan zadania lub procent wykonania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać zmiany wprowadzone w zadaniu, kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  • Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij przycisk Oznacz jako ukończone.

Porada : Zadanie można szybko oznaczyć jako ukończone bez jego otwierania. Podczas wyświetlania zadań jako listy uproszczonej należy zaznaczyć pole wyboru obok zadania. W innych typach widoków należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Oznacz jako ukończone.

Początek strony

Odpowiadanie na zadanie z witryny programu SharePoint

Po włączeniu witryny programu SharePoint do wysyłania wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej z ikonę dzwonka Flaga zadania obok pojawi się zadanie. Wiadomość zostanie Województwo, że zadania została przypisana do użytkownika. Na przykład opracowanie harmonogramu konferencji została przypisana do Ciebie.

 1. W Skrzynce odbiorczej otwórz wiadomość e-mail zawierającą przydział zadania.

 2. W obszarze Tytuł zadania, kliknij nazwę widoku zadań, takich jak widoku opracować harmonogram konferencji.

 3. Po otwarciu zadania kliknij przycisk Edytuj element.

 4. Zaktualizuj odpowiednie ustawienia, takie jak stan zadania lub procent ukończenia.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zadanie zostanie wyświetlone w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×