Odpowiadanie na wiadomości przy użyciu reguł

Odpowiadanie na wiadomości przy użyciu reguł

Jeśli używasz konta POP lub IMAP, nie masz dostępu do funkcji odpowiedzi automatycznych (poza biurem). Jeśli jednak pozostawisz program Outlook uruchomiony podczas swojej nieobecności, możesz skonfigurować reguły, aby wysyłać odpowiedzi automatyczne na wiadomości e-mail. Reguły umożliwiają także automatyczne przekazywanie wiadomości e-mail na inne konto, oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub przenoszenie ich do wyznaczonego folderu. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z regułami, zobacz Tworzenie reguły w programie Outlook.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail przychodzące podczas Twojej nieobecności przy użyciu reguł

Domyślnie konta w programie Microsoft Exchange Server, począwszy od wersji Exchange Server 2010, nie mogą korzystać z reguł do przesyłania wiadomości na adresy e-mail na zewnątrz organizacji użytkownika. Ustawienie to pomaga zapobiec ujawnianiu poufnych i prywatnych informacji należących do organizacji. To ustawienie może zmienić tylko administrator programu Exchange.

Jeśli korzystasz z konta POP lub IMAP, możesz przy użyciu poniższej procedury odpowiadać na wszystkie przychodzące wiadomości e-mail za pomocą wiadomości z informacją, że jesteś poza biurem.

 1. Wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. W oknie dialogowym Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail kliknij pozycję Nowa reguła.

 4. W obszarze Rozpocznij od pustej reguły kliknij pozycję Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości i kliknij przycisk Dalej.

 5. Aby odpowiedzieć na każdą otrzymaną wiadomość e-mail, nie zmieniaj pól wymienionych w kroku 1 i 2 i ponownie kliknij przycisk Dalej. 

 6. W obszarze Co chcesz zrobić z tą wiadomością? w sekcji Krok 1: wybierz akcje, wybierz jedną z opcji:

  • prześlij ją dalej do: osoby lub grupa publiczna

  • przekieruj ją do: osoby lub grupa publiczna

 7. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreślony tekst osoby lub grupa publiczna, określ osoby lub grupę publiczną, do której chcesz przesyłać wiadomości dalej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze Krok 1: wybierz wyjątki (o ile jest to niezbędne) wybierz dowolne wyjątki.

 9. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij każdy fragment podkreślonego tekstu, określ wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wprowadź nazwę.

 11. W obszarze Krok 2: Skonfiguruj opcje reguły zaznacz pola wyboru przy odpowiednich opcjach.

  • Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w folderze Skrzynka odbiorcza, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „Skrzynka odbiorcza”.

  • Nowa reguła zostanie domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć, wyczyść pole wyboru Włącz tę regułę.

  • Aby zastosować tę regułę do wszystkich kont e-mail skonfigurowanych w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga: Jeśli korzystasz z konta POP lub IMAP, aby wysyłać automatyczne odpowiedzi na wiadomości e-mail podczas swojej nieobecności za pomocą reguły, musisz pozostawić program Outlook uruchomiony.

Uwaga : Aby utworzyć regułę dla folderu publicznego, musisz to zrobić z poziomu okna dialogowego Właściwości tego folderu.

 1. Kliknij pozycję Poczta w okienku nawigacji.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 3. Jeśli w profilu poczty e-mail programu Outlook masz więcej niż jedno konto e-mail, na liście Zastosuj zmiany do tego folderu kliknij skrzynkę odbiorczą, do której chcesz zastosować nową regułę.

 4. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 5. W obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Sprawdzanie przychodzących wiadomości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Krok 1: wybierz warunki zaznacz pole wyboru obok każdego warunku, który ma spełniać wiadomość przychodząca.

 7. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość, która odpowiada warunkowi, a następnie wybierz lub wpisz niezbędne informacje dotyczące tego warunku.

  1. W obszarze Krok 1: wybierz warunki zaznacz pole wyboru od: osoby lub lista dystrybucyjna.

  2. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij pozycję osoby lub lista dystrybucyjna.

  3. Na jednej z list adresowych kliknij dwukrotnie nazwę adresata, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij pozycję Dalej.

 9. W obszarze Krok 1: wybierz akcje zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:

  • prześlij ją dalej do: osoby lub grupa publiczna

  • przekieruj ją do: osoby lub grupa publiczna

 10. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij pozycję osoby lub lista dystrybucyjna.

 11. Na jednej z list adresowych kliknij dwukrotnie nazwę lub listę dystrybucyjną, gdzie chcesz przesyłać dalej wiadomości, a następnie kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij dwa razy przycisk Dalej.

 13. W obszarze Krok 1: podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę.

  Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w folderach, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „folder”.

  Aby zastosować tę regułę do wszystkich swoich kont e-mail i skrzynek odbiorczych, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach. Ta opcja jest wyszarzona, jeśli masz tylko jedno konto e-mail lub jedną skrzynkę odbiorczą.

 14. Kliknij pozycję Zakończ.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×