Odpowiadanie na komentarz

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Word Online możesz kliknąć komentarze odpowiadać na ich podczas odczytu lub edytowania dokumentu. Pierwszym krokiem zależy od tego, czy jesteś w widoku do czytania lub w widoku do edycji. Otwieranie dokumentów w widoku do czytania.

W widoku do czytania

  1. Kliknij dymek komentarza, aby zobaczyć komentarz i otworzyć okienko Komentarze.

Obraz dymku komentarza w aplikacji Word Web App

Dymki komentarzy znajdują się blisko krawędzi strony. Jeśli nie widać żadnych dymków, kliknij pozycję Komentarze.

Karta Komentarze w widoku do czytania aplikacji Word Web App

  1. W okienku Komentarze kliknij komentarz, na który chcesz odpowiedzieć.

  2. Kliknij ikonę Odpowiedz poniżej.

Obraz polecenia Odpowiedz pod komentarzem w okienku Komentarze w aplikacji Word Web App.

  1. W otwartym polu tekstowym wpisz odpowiedź i kliknij pozycję Ogłoś.

W widoku do edycji

  1. Jeśli już edytujesz dokument (Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Web App), kliknij pozycję Recenzja > Pokaż komentarze.

Obraz polecenia Pokaż komentarze na karcie Komentarze w widoku do czytania aplikacji Word Web App

  1. W okienku Komentarze kliknij komentarz, na który chcesz odpowiedzieć.

  2. Kliknij ikonę Odpowiedz poniżej.

Obraz polecenia Odpowiedz pod komentarzem w okienku Komentarze w aplikacji Word Web App.

  1. W otwartym polu tekstowym wpisz odpowiedź i kliknij pozycję Ogłoś.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recenzowania dokumentów wWord Online zobacz Wstawianie komentarzy w dokumencie.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×