Odpowiadanie na alerty

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program SharePoint Workspace wyświetla różne alerty. Alerty te spełniają następujące zadania:

  • Powiadomienie o nowych wiadomościach lub zaproszeniach.

  • Powiadomienie o nieprzeczytanych informacjach w obszarze roboczym lub narzędziu obszaru roboczego.

  • Informacja o stanie wysłanych wiadomości lub wysłanych bądź zaakceptowanych zaproszeń do obszaru roboczego.

Należy klikać alerty powiadomień w celu przejścia do skojarzonej z nimi wiadomości lub informacji. Aby zamknąć alert informacyjny, należy go kliknąć.

Aby wyświetlić opcje menu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy alert:

  • W przypadku alertu wiadomości kliknij polecenie Otwórz lub Usuń.

  • W przypadku alertu zaproszenia kliknij polecenie Otwórz, Usuń lub Odrzuć.

    Jeżeli zaproszenie zostanie odrzucone, alert powiadamia o tym jego nadawcę.

  • W przypadku alertu o nieprzeczytanych informacjach kliknij polecenie Otwórz, aby przejść do narzędzia zawierającego nieprzeczytane informacje, albo kliknij polecenie Odrzuć, aby zamknąć alert.

  • W przypadku alertów śledzących stan wiadomości lub zaproszeń kliknij polecenie Zatrzymaj śledzenie, aby trwale je zamknąć.

Pomijanie alertów

Wyświetlanie alertów w programie SharePoint Workspace można wyłączyć. Jest to przydatne w przypadku, gdy użytkownik otrzymuje dużą liczbę alertów i jest przez nie rozpraszany.

Aby pomijać alerty, na karcie Plik należy kliknąć pozycję Informacje, kliknąć pozycję Zarządzanie alertami, a następnie kliknąć pozycję Pomiń alerty.

Mimo pomijania alertów użytkownik nadal będzie otrzymywać dane (takie jak nowe wiadomości i zaproszenia). Wskaźnik alertów będzie migać powyżej ikony programu SharePoint Workspace w obszarze powiadomień systemu Windows, lecz alerty nie będą wyświetlane.

Aby wznowić wyświetlanie alertów, na karcie Plik należy kliknąć pozycję Informacje, kliknąć pozycję Zarządzanie alertami, a następnie kliknąć pozycję Pomiń alerty.

Porada: Jeśli nie ma pewności, czy alerty są pomijane, należy kliknąć ikonę programu SharePoint Workspace na pasku zadań systemu Windows. Jeśli ta funkcja jest włączona, obok pozycji Pomiń alerty zostanie wyświetlony znacznik wyboru. Tę funkcję można też włączać i wyłączać za pomocą ikony paska zadań.

Włączona opcja Pomiń alerty

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×