Odejmowanie liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Załóżmy, że trzeba określić liczbę magazynowanych produktów, które nie przynoszą zysków (łączne zapasy minus produkty zyskowne) albo liczbę pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego (łączna liczba pracowników minus liczba pracowników w wieku poniżej 55 lat). Liczby można odejmować na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Odejmowanie liczb w komórce

Odejmowanie liczb w zakresie

Odejmowanie liczb w komórce

Aby wykonać to zadanie, należy użyć operatora arytmetycznego - (minus).

Można na przykład wpisać w komórce następującą formułę:

=10-5

W komórce zostanie wyświetlony następujący wynik:

5

Początek strony

Odejmowanie liczb w zakresie

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji SUMA. Dodawanie liczb ujemnych jest tym samym co odejmowanie.

Uwaga : W programie Excel nie istnieje funkcja ODEJMIJ. Należy użyć funkcji SUMA i przekonwertować wszelkie liczby, które mają zostać odjęte, na odpowiednie wartości ujemne. Na przykład formuła SUMA(100;-32;15;-6) zwraca wartość 77.

Przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz zawartość w komórkach A1–B7 w poniższym przykładzie.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  A

  B

  1

  Dane

  2

  15000

  3

  9000

  4

  -8000

  5

  Formuła

  Opis (wynik)

  6

  =A2-A3

  Odejmuje liczbę 9000 od liczby 15000 (6000)

  7

  =SUMA(A2:A4)

  Dodaje wszystkie liczby z listy, łącznie z liczbami ujemnymi (16000)

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Jak używać funkcji SUMA

Funkcja Suma dodaje wszystkie liczby, określanych jako argumenty. Każdy argument może być zakres, odwołanie do komórki, tablica, stała, formuła lub wynik z inną funkcję. Na przykład SUM(A1:A5) dodaje wszystkie liczby, które są zawarte w komórkach od A1 do A5 (zakres). Inny przykład Suma (A1, A3, A5) dodaje liczby, które znajdują się w komórkach A1, A3 i A5 (A1, A3 i A5 są argumenty).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×