Odejmowanie liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba określić liczbę magazynowanych produktów, które nie przynoszą zysków (łączne zapasy minus produkty zyskowne) albo liczbę pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego (łączna liczba pracowników minus liczba pracowników w wieku poniżej 55 lat). Liczby można odejmować na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Odejmowanie liczb w komórce

Odejmowanie liczb w zakresie

Odejmowanie liczb w komórce

Aby wykonać to zadanie, należy użyć operatora arytmetycznego - (minus).

Gdy w komórce zostanie wpisana na przykład następująca formuła:

=10-5

W komórce zostanie wyświetlony następujący wynik:

5

Początek strony

Odejmowanie liczb w zakresie

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji SUMA. Dodawanie liczb ujemnych jest tym samym co odejmowanie.

Uwaga : W programie Excel nie istnieje funkcja ODEJMIJ. Należy użyć funkcji SUMA i przekonwertować wszelkie liczby, które mają zostać odjęte, na odpowiednie wartości ujemne. Na przykład formuła SUMA(100;-32;15;-6) zwraca wartość 77.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

A

Dane

15000

9000

-8000

Formuła

Opis (wynik)

= A2 A3

Odejmuje liczbę 9000 od liczby 15000 (6000)

=SUMA(A2:A4)

Dodaje wszystkie liczby umieszczone na liście, łącznie z liczbami ujemnymi (16000)

Jak używać funkcji SUMA

Funkcja Suma dodaje wszystkie liczby, określanych jako argumenty. Każdy argument może być zakres, odwołanie do komórki, tablica, stała, formuła lub wynik z inną funkcję. Na przykład SUM(A1:A5) dodaje wszystkie liczby, które są zawarte w komórkach od A1 do A5 (zakres). Inny przykład Suma (A1, A3, A5) dodaje liczby, które znajdują się w komórkach A1, A3 i A5 (A1, A3 i A5 są argumenty).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×