Odczytywanie wiadomości e-mail POP3 na wielu komputerach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie podczas pobierania nowych wiadomości z konta e-mail POP3 wiadomości są usuwane z serwera poczty POP3. Po zaznaczeniu swoje konto e-mail POP3 z innych komputerów przy użyciu domyślnych ustawień Microsoft Office Outlook 2007 POP3 komputera, który pobiera nową wiadomość e-mail jest tylko lokalizacji przechowywania wiadomości. Wiadomość nie jest już na serwerze poczty POP3 podczas nawiązywania połączenia z innego komputera.

Aby wyświetlić wiadomości na innych komputerach, można pobrać kopię nowych wiadomości e-mail i nie usuwać ich z serwera poczty POP3.

Co chcesz zrobić?

Pobieranie kopii i pozostawianie wiadomości na serwerze poczty POP3

Pobieranie wiadomości i usuwanie ich z serwera poczty POP3

Pobieranie kopii i pozostawianie wiadomości na serwerze poczty POP3

Pobranie kopii wiadomości e-mail może być przydatne, jeśli użytkownik sprawdza swoje konto e-mail POP3 z wielu profili lub komputerów. Na przykład można pobrać kopie wiadomości zarówno na komputer służbowy, jak i domowy, a następnie usunąć je z serwera poczty POP3.

Uwaga : Każda wysłana wiadomość e-mail zostaje zapisana w folderze Elementy wysłane w programie Outlook tylko na komputerze, z którego została wysłana. Folder Elementy wysłane na komputerze jest niedostępny z innych komputerów z programem Outlook. Użytkownik może rozważyć dodanie swojego adresu e-mail do pola UDW, aby móc następnie pobierać wiadomości wysłane z innego komputera.

Multiple computers downloading POP3 e-mail messages

1. W trakcie łączenia się z serwerem poczty POP3 przy użyciu komputera przenośnego program Outlook pobiera kopie nowych wiadomości e-mail.

2. W trakcie łączenia się przy użyciu komputera w pracy program Outlook pobiera kopie nowych wiadomości e-mail.

3. W trakcie łączenia się przy użyciu komputera w domu program Outlook pobiera kopie nowych wiadomości e-mail.

4. Ponieważ na komputerze w domu w programie Outlook nie jest zaznaczone pole wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze, program Outlook wysyła do serwera poczty POP3 polecenie z instrukcją usunięcia pobranych przed chwilą wiadomości. Żadna inna kopia programu Outlook nie może teraz pobrać tych wiadomości z serwera poczty POP3.

Na każdym komputerze, na którym mają być odczytywane wiadomości e-mail bez trwałego zapisywania ich, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

  Brakuje polecenia Ustawienia kont

  Polecenie Ustawienia konta znajduje się w menu Narzędzia w programie Office Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku korzystania ze starszej wersji programu Outlook. Należy skorzystać z Pomocy dostępnej w danym produkcie. Jeżeli na pasku tytułu programu jest wyświetlana informacja „Outlook Express”, używany program różni się od programu Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc w programie Outlook Express.

 2. W obszarze Nazwa zaznacz konto poczty e-mail POP3, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Uwaga : Jeśli Twój profil nie zawiera konta programu Microsoft Exchange, wiadomości są przechowywane na komputerze plik folderów osobistych (pst). Jeśli Twój profil zawiera zarówno konto programu Exchange, jak i konto e-mail POP3 i jest to domyślne ustawienie dostarczania wszystkich nowych wiadomości do skrzynki pocztowej na serwerze z programem Exchange, pobrane wiadomości POP3 są przechowywane na koncie serwera Exchange. Dowolny profil używanej na każdym komputerze, który ma dostęp do skrzynki pocztowej programu Exchange będą mogli widzieć pobrane wcześniej wiadomości e-mail POP3.

 3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Dostarczanie zaznacz pole wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze.

  Można też zaznaczyć, czy chcesz automatycznie usunąć wiadomości z serwera poczty e-mail po upływie określonej liczby dni, po usunięciu elementu na komputerze lub po opróżnieniu folderu Elementy usunięte. Te ustawienia mogą zapobiec przekracza maksymalny rozmiar skrzynki pocztowej określonych przez z usługodawcą internetowym (ISP).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ręczne pobieranie nowych wiadomości   

   • W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż konto poczty e-mail POP3, a następnie kliknij polecenie Skrzynka odbiorcza.

  • Automatyczne pobieranie nowych wiadomości   

   1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

    Skrót klawiaturowy aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL + ALT + S.

   2. W obszarze Nazwa grupy zaznacz grupę zawierającą konto poczty e-mail POP3, a następnie w obszarze Ustawienie dla grupy nazwa zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co [x] min. Wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 1440. Wprowadzenie drugiej z tych liczb spowoduje zaplanowanie automatycznego wysyłania/odbierania jeden raz dziennie.

   3. Uwaga : Jeżeli nie utworzono niestandardowej grupy Wyślij/Odbierz, zaznacz grupę Wszystkie konta.

    Sprawdzanie serwera poczty e-mail POP3 i pobieranie nowych wiadomości będzie wykonywane zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika.

Uwaga : Większość usługodawców internetowych ustala limity wielkości skrzynek pocztowych POP3. Jeśli użytkownik nie usunie elementów z serwera, w pewnym momencie konto może przekroczyć wielkość wyznaczoną przez usługodawcę internetowego, co uniemożliwi otrzymywanie kolejnych wiadomości i może być przyczyną naliczenia dodatkowych kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Początek strony

Pobieranie wiadomości i usuwanie ich z serwera poczty POP3

Na komputerze, na którym chcesz zapisać wiadomości e-mail, należy skonfigurować program Outlook w taki sposób, aby pobierać wiadomości i usuwać je z serwera poczty. Jeżeli wiadomości zostaną pobrane na tym komputerze, pobranie wiadomości przy użyciu innych komputerów będzie niemożliwe.

 1. Jeśli konto POP3 nie zostało dodane do profilu programu Outlook, dodaj je teraz.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

   Brakuje polecenia Ustawienia kont

   Polecenie Ustawienia kont znajduje się w menu Narzędzia w programie Office Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku korzystania ze starszej wersji programu Outlook. Należy skorzystać z Pomocy dostępnej w danym produkcie. Jeżeli na pasku tytułu programu wyświetlany jest napis „Outlook Express”, używany program różni się od programu Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc w programie Outlook Express.

  2. Na karcie Poczta e-mail kliknij przycisk Nowy, zaznacz opcję Microsoft Exchange Server, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Kliknij opcję POP3, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. W odpowiednich polach tekstowych wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Ręczne pobieranie nowych wiadomości   

   • W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż konto, a następnie kliknij polecenie Skrzynka odbiorcza.

  2. Automatyczne pobieranie nowych wiadomości   

   1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

    Skrót klawiaturowy aby otworzyć okno dialogowe Grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL + ALT + S.

   2. W obszarze Nazwa grupy zaznacz grupę zawierającą konto -e-mail POP3, a następnie w obszarze Ustawienie dla grupy nazwa zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co [n] minWprowadź prowadź liczbę z zakresu od 1 do 1440. Wprowadzenie drugiej z tych liczb spowoduje zaplanowanie automatycznego wysyłania/odbierania jeden raz dziennie.

   3. Uwaga : Jeżeli nie utworzono żadnej niestandardowej grupy Wyślij/Odbierz, zaznacz grupę Wszystkie konta.

    Sprawdzanie serwera poczty e-mail POP3 i pobieranie nowych wiadomości będzie wykonywane zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika.

Porada : Chcąc mieć dostęp do nowych wiadomości na każdym komputerze, można na wszystkich komputerach zastosować procedurę pobierania kopii i pozostawiania wiadomości na serwerze POP3. Po zaznaczeniu pola wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze należy zaznaczyć także pole wyboru Usuń z serwera po upływie [x] dni. Pozwoli to na sprawdzanie poczty z każdego komputera przez określoną liczbę dni. Poczta jest usuwana z serwera poczty POP3 po przekroczeniu limitu czasu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×