Odczytywanie wezwania na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używając skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu, możesz szybko czytać wezwania na spotkania i odpowiadać na nie w programie Outlook 2016.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

Akceptowanie wezwania na spotkanie z poziomu listy wiadomości

 1. W polu Lista wiadomości umieść fokus na wezwaniu na spotkanie.

 2. Aby odczytać wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisz F6. Fokus przejdzie na okienko odczytu, a wiadomość zostanie odczytana na głos. Aby poruszać się po wiadomości, użyj klawiszy strzałek.

 3. Aby powrócić do wezwania na spotkanie w polu Lista wiadomości, naciśnij klawisze Shift+F6.

 4. Naciśnij klawisz gwiazdki na klawiaturze numerycznej (lub klawisze Shift+F10). Zostanie otwarte menu grupy i usłyszysz „Menu rozwijane prawym przyciskiem myszy, menu grupy”. Aby zaakceptować lub odrzucić, użyj następujących klawiszy skrótów:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisze C, C, a następnie klawisz Enter.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisze E, Enter.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisze N, Enter.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Microsoft Outlook z fokusem na przycisku OK i, w zależności od dokonanego wyboru, usłyszysz „Spotkanie zostało zaakceptowane”, „Spotkanie zostało odrzucone” lub „Spotkanie zostało wstępnie zaakceptowane”.

 6. Aby edytować odpowiedź przed jej wysłaniem, wysłać odpowiedź teraz (domyślny wybór) lub zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, użyj następujących klawiszy skrótów:

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E.

  • Aby wysłać odpowiedź teraz, naciśnij klawisz S.

  • Aby zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, naciśnij klawisz D.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie i akceptowanie wezwania na spotkanie

 1. W polu Lista wiadomości umieść fokus na wezwaniu na spotkanie.

 2. Aby odczytać wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisz F6. Fokus przejdzie na okienko odczytu, a wiadomość zostanie odczytana na głos. Aby poruszać się po wiadomości, użyj klawiszy strzałek.

 3. Mając otwarte wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt+H. Zostanie otwarta karta Spotkanie i usłyszysz „Górna wstążka, karta Spotkanie”. (W Narratorze usłyszysz „Okno Spotkanie”).

 4. Aby zaakceptować lub odrzucić, użyj następujących klawiszy skrótów:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisz C.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisz N.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisz J.

 5. Gdy usłyszysz „Menu, Edytuj odpowiedź przed wysłaniem”, wybierz swoją odpowiedź za pomocą następujących klawiszy skrótów:

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edytowania, naciśnij klawisz S.

  • Aby zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, naciśnij klawisz D.

   Uwaga : Możesz również zaproponować nowy termin spotkania.

Więcej informacji

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×