Odczytywanie elementu w narzędziu Listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kliknij dwukrotnie dowolny element w narzędziu Listy, aby go otworzyć w celu odczytania.

Niektóre układy widoku listy mogą także umożliwiać odczytywanie elementów w obszarze podglądu bez ich otwierania.

Aby zmienić układ bieżącego widoku listy, na karcie Widok należy kliknąć pozycję Okienko odczytu, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Obszar podglądu można poszerzyć lub zwęzić, przeciągając pasek podziału okna.

Niektóre narzędzia Listy zawierają widoki formularzy umożliwiające wyświetlanie elementu z innym zestawem pól w innym układzie. Aby zmienić widok formularza, na karcie Widok należy kliknąć menu rozwijane Widok formularza, a następnie kliknąć odpowiedni widok formularza.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×