Odchylenie czasu trwania, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Odchylenie czasu trwania zawiera różnicę pomiędzy czasem trwania według planu bazowego zadania i sumy czas trwania (bieżącym oszacowaniem) zadania.

Sposób obliczania    Pole Odchylenie czasu trwania zawiera wartość „0 dni” aż do czasu, gdy wartość czasu trwania różni się od wartości czasu trwania według planu bazowego widocznego w polu Czas trwania według planu bazowego. Następnie program Project oblicza odchylenie czasu trwania w następujący sposób:

Odchylenie czasu trwania = Czas trwania - Czas trwania według planu bazowego

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Odchylenie czasu trwania do arkusza zadania umożliwia określenie, czy harmonogram będzie obejmował więcej czy mniej czasu niż oryginalnie planowano.

Przykład    Po trzech miesiącach od sporządzenia planu bazowego projektu zaistniała potrzeba przejrzenia odchylenia czasu trwania zadań. Dodanie pola Odchylenie czasu trwania do widoku Arkusz zadań umożliwia analizę postępu i wykonania projektu do danej chwili.

Uwagi    Jeśli odchylenie czasu trwania jest wartością ujemną, harmonogram zadania zakłada krótszy czas trwania niż planowany na początku. Jeśli odchylenie czasu trwania jest wartością dodatnią, harmonogram zadania zakłada dłuższy czas trwania niż planowany na początku. Jeśli odchylenie czasu trwania wynosi zero, zadanie będzie trwało dokładnie tak długo, jak planowano na początku.

Pole Odchylenie czasu trwania zawiera wartość „0 dni” do czasu, gdy wartość czasu trwania różni się od wartości czasu trwania według planu bazowego widocznego w polu Czas trwania według planu bazowego. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości z pola zaplanowanego czasu trwania do odpowiedniego pola Czas trwania według planu bazowego.

W widoku Wykres Gantta — śledzenie można wyświetlić graficzną reprezentację odchylenia czasu trwania przy użyciu pasków wykresu Gantta.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×