Odbieranie "odmowa dostępu" lub komunikat o błędzie "Nie można ukończyć tej akcji" podczas próby nawiązania połączenia z witryną sieci Web programu Windows SharePoint Services

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Podczas próby nawiązania połączenia programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lub w witrynie sieci Web programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, który jest podobny do jednego z następujących czynności:

 • Odmowa dostępu. Nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji lub dostępu do tego zasobu. Żądania dostępu nie są włączone.

 • Nie można ukończyć tej operacji. Spróbuj ponownie.

Ten symptom może występować, nawet jeśli użytkownik jest zalogowany przy użyciu konta użytkownika, który jest członkiem grupy administracyjnej domeny i właściciel witryny witryny sieci Web programu Windows SharePoint Services.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli usuwanie konta użytkownika w systemie Microsoft Windows, a następnie ponownie utworzyć konto użytkownika przy użyciu tej samej nazwy użytkownika. System Windows generuje unikatowy zabezpieczeń identyfikator dla każdego nowego konta użytkownika, które są tworzone. W sytuacjach, gdzie usunąć konto użytkownika w systemie Windows, a następnie odtworzyć go przy użyciu tej samej nazwy należy usunąć, a następnie dodaj nowe konto użytkownika do zbioru witryn programu Windows SharePoint Services, zanim użytkownik może przeglądać stron sieci Web w zbiorze witryn.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących metod stosownie do potrzeb.

Metoda 1: Jeśli użytkownik jest członkiem grupy użytkowników

Jeśli użytkownik jest członkiem grupy użytkowników w systemie Windows, Usuń istniejące konto użytkownika ze zbioru witryn programu Windows SharePoint Services, a następnie dodaj nowe konto użytkownika, ponownie utworzony do zbioru witryn. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Windows SharePoint Services 3.0

 1. Połączyć się z witryną sieci Web programu Windows SharePoint Services 3.0 przy użyciu konta użytkownika z uprawnieniami administratora do zbioru witryn.

 2. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnieniakliknij pozycję osoby i grupy .

 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok konta użytkownika, który chcesz usunąć ze zbioru witryn, a następnie w obszarze Akcjekliknij pozycję Usuń użytkowników z grupy .

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK .

 6. Kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 7. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnieniakliknij pozycję osoby i grupy .

 8. Na stronie osoby i grupy kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkowników.

 9. Na stronie Dodawanie użytkowników administracji centralnej wpisz >Nazwa_domeny\nazwa_użytkownika< w polu Użytkownicy i grupy , kliknij przycisk Sprawdź nazwy, kliknij, aby wybrać uprawnienia, które chcesz, aby użytkownik miał w obszarze Nadawanie uprawnienia, a następnie Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz dodać użytkownika do grupy programu SharePoint, wybierając grupę z listy Dodawanie użytkowników do grupy programu SharePoint w obszarze Nadawanie uprawnień.

Windows SharePoint Services 2.0

 1. Połączyć się z witryną sieci Web programu Windows SharePoint Services 2.0 przy użyciu konta użytkownika z uprawnieniami administratora do zbioru witryn.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracjakliknij przycisk Przejdź do administracji witryny.

 4. Na stronie administracji witryny najwyższego poziomu w obszarze Administracja zbiorem witrynkliknij pozycję Wyświetl informacje o użytkowniku zbioru witryn.

 5. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok konta użytkownika, który chcesz usunąć ze zbioru witryn, a następnie kliknij przycisk Usuń wybranych użytkowników.

 6. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk Tak .

 7. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 8. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracjakliknij przycisk Przejdź do administracji witryny.

 9. Na stronie administracji witryny najwyższego poziomu w obszarze Użytkownicy i uprawnieniakliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.

 10. Na stronie Zarządzanie użytkownikami kliknij przycisk Dodaj użytkowników.

 11. Na stronie Dodawanie użytkowników: strona Nazwa witryny , Krok 1: wybierz pozycję Użytkownicy obszar, wpisz nazwę konta użytkownika, który ma zostać dodany w polu Użytkownicy

  Upewnij się, określ nazwę użytkownika, przy użyciu następującego formatu:

  Nazwa_domeny\nazwa_użytkownika

 12. W Krok 2: Wybieranie grup witryny obszaru, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok grupy witryny, którą chcesz przypisać użytkownikowi, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Potwierdź użytkownika, który chcesz dodać do witryny, określ odpowiednią opcję wiadomości e-mail i kliknij przycisk Zakończ.

Metoda 2: Jeśli użytkownik jest członkiem grupy administracyjnej domeny i jest właściciel witryny

Jeśli użytkownik jest członkiem grupy administracyjnej domeny w systemie Windows, a także są widoczne jako właściciel witryny witryny sieci Web programu Windows SharePoint Services, tymczasowo określić innego konta użytkownika jako właściciel witryny usunąć właściciela witryny tymczasowy, a następnie określ nowe konto utworzone przez Ciebie ponownie jako właściciel witryny. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako administratora z odpowiednimi uprawnieniami do zarządzania witryny. 

  Upewnij się, nie logowania przy użyciu konta użytkownika, utworzone przez Ciebie ponownie.

 2. Rozpocznij administracji centralnej programu systemu Windows SharePoint Services.

 3. W obszarze Konfiguracja zabezpieczeńkliknij pozycję Zarządzaj właścicielami zbiorów witryn.

 4. W obszarze Adres URL witryny wpisz adres URL zbioru witryn, w polu Adres URL witryny sieci Web , a następnie kliknij pozycję Widok.

 5. W obszarze Właściciel zbioru witryn wpisz innego konta użytkownika w polu Nazwa użytkownika , aby tymczasowo Konfigurowanie nowego właściciela witryny. 

  Upewnij się, określ nazwę konta użytkownika, przy użyciu następującego formatu:

  Nazwa_domeny\nazwa_użytkownika

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Na stronie administracji centralnej programu systemu Windows SharePoint Services w obszarze Konfiguracja zabezpieczeń, kliknij pozycję Zarządzaj właścicielami zbiorów witryn.

 8. W obszarze Konfiguracja zabezpieczeńkliknij pozycję Zarządzaj właścicielami zbiorów witryn.

 9. W obszarze Adres URL witryny wpisz adres URL zbioru witryn, w polu Adres URL witryny sieci Web , a następnie kliknij pozycję Widok.

 10. W obszarze witryny Właściciel zbioru wpisz konto użytkownika, który został utworzony w polu Nazwa użytkownika .

  Upewnij się, określ nazwę konta użytkownika, przy użyciu następującego formatu:

  Nazwa_domeny\nazwa_użytkownika

 11. Kliknij przycisk OK.

Metoda 3: Jeśli korzystasz z programu Microsoft Office Project Server 2003 funkcje, które korzystają z programem Windows SharePoint Services

Jeśli używasz również programu Microsoft Office Project Server 2003 funkcje, które korzystają z programu Windows SharePoint Services, wykonując poniższe czynności, aby uniknąć tego komunikatu o błędzie podczas uzyskiwania dostępu do dokumentów:

 1. Zaloguj się do programu Project Web Access jako administrator.

 2. Kliknij kartę Administrator , kliknij Zarządzania usługi SharePoint, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj witrynami programu SharePoint.

 3. Kliknij nazwę projektu, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj.

Teraz nowego profilu użytkownika, który jest aktualizowany w systemie Windows jest aktualizowana w programie Project Server. Ten nowy profil użytkownika jest teraz synchronizowane z profilu programu Windows SharePoint Services.

Więcej informacji

Ten problem może wystąpić, jeśli konta użytkowników są migrowane przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory. To narzędzie tworzy nowe konto w domenie docelowej. Dlatego uprawnienia trzeba będzie ponownie zastosować użytkownik może uzyskać dostęp. Rozważmy scenariusz, gdzie użytkownik jest w domenie podrzędnej w las, na przykład CHILD\cuser1. To konto jest następnie migrowane do domeny nadrzędnej przy użyciu narzędzia do migracji, a teraz staje się PARENT\cuser1. W tym scenariuszu nowy identyfikator zabezpieczeń zostanie zastosowany do migracją konta, a użytkownicy stare SID i informacje o użytkowniku nadal znajduje się w witrynie programu SharePoint i WSS. Musisz ponownie uprawnień witryny z nowym kontem dla użytkownika odzyskać dostęp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Windows SharePoint Services zobacz Dokumentów programu SharePoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×