Odświeżanie połączenia danych zewnętrznych w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skoroszyt programu Excel można połączyć ze źródłem danych zewnętrznych, takim jak baza danych programu SQL Server, moduł OLAP czy nawet inny skoroszyt programu Excel. To połączenie może być widoczne w arkuszu w postaci tabeli, raportu w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Dane widoczne w skoroszycie można zaktualizować, odświeżając link do ich źródła. Za każdym razem, gdy połączenie jest odświeżane, zostają wyświetlone najnowsze dane z uwzględnieniem nowych i usuniętych elementów.

Odświeżanie danych programu Microsoft Query, kreatora połączenia danych lub zapytania sieci Web

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli zawierającą link do danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Odświeżanie połączenia danych

 3. Aby zaktualizować jedynie wybrane dane, kliknij pozycję Odśwież.

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie kliknąć polecenie Odśwież.

 4. Aby zaktualizować wszystkie połączenia danych w skoroszycie, kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Uwaga: Jeśli jest otwartych więcej skoroszytów, trzeba powtórzyć te operacje w każdym z nich.

Odświeżanie danych z zaimportowanego pliku tekstowego

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie lub tabeli zawierającą link do zaimportowanego pliku tekstowego.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Odświeżanie połączenia danych

 3. Aby zaktualizować jedynie wybrane dane, kliknij pozycję Odśwież.

 4. Aby zaktualizować wszystkie połączenia danych w skoroszycie, kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie kliknąć polecenie Odśwież.

 5. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego przejdź do pliku tekstowego, a następnie kliknij przycisk Importuj.

Odświeżanie danych dodatku Power Pivot

 1. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

  Połączenia danych

 2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie danych dodatku Power Pivot, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie pliku modułu offline

Odświeżanie pliku modułu offline polegające na ponownym utworzeniu pliku przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera może być czasochłonne i wymaga dużo miejsca na dysku dla pliku tymczasowego. Proces ten warto więc uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny błyskawiczny dostęp do innych plików w programie Excel, i po wcześniejszym upewnieniu się, że na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca do ponownego zapisania tego pliku.

 1. Kliknij tabelę przestawną połączoną z plikiem modułu offline.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  Odświeżanie połączenia danych

Odświeżanie danych w importowanym pliku XML

 1. W arkuszu kliknij zamapowaną komórkę, aby wybrać mapę XML, którą chcesz odświeżyć.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić:

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Odśwież dane.

  Odświeżanie danych XML

Automatyczne odświeżanie danych podczas otwierania skoroszytu

Zakres danych zewnętrznych może być odświeżany automatycznie podczas otwierania skoroszytu. Opcjonalnie można zapisywać skoroszyt bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu rozmiar pliku będzie mniejszy.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 1. Kliknij kartę Sposób użycia.

 2. W obszarze Sterowanie odświeżaniem zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku.

 3. Jeśli skoroszyt ma zostać zapisany z definicją zapytania, lecz bez danych zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Usuń dane z zakresu danych zewnętrznych przed zapisaniem skoroszytu.

Automatyczne odświeżanie danych w regularnych odstępach

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wprowadź liczbę minut, które mają dzielić kolejne operacje odświeżania.

Żądanie podania hasła w celu odświeżenia zakresu danych zewnętrznych

Przechowywane hasła nie są szyfrowane, więc ich używanie nie jest zalecane. Jeśli połączenie ze źródłem danych wymaga podania hasło, możesz zażądać, aby użytkownicy wprowadzali hasła, zanim będą mogli odświeżyć zakres danych zewnętrznych. Ta procedura nie dotyczy danych pobranych z pliku tekstowego (txt) czy z zapytania sieci Web (iqy).

Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Na przykład silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: House27. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

 3. Kliknij kartę Definicja, a następnie wyczyść pole wyboru Zapisz hasło.

Uwaga: Program Excel monituje o podanie hasła tylko wtedy, gdy zakres danych zewnętrznych jest odświeżany po raz pierwszy w danej sesji programu Excel. Monit o podanie hasła zostanie wyświetlony ponownie po następnym uruchomieniu programu Excel, gdy otworzysz skoroszyt zawierający zapytanie i spróbujesz odświeżyć dane.

Uruchamianie zapytania w tle lub podczas oczekiwania

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Właściwości połączenia

  Uwaga: Nie można uruchomić w tle zapytania OLAP.

  Uwaga: Nie można uruchomić zapytania dla jakiegokolwiek typu połączenia pobierającego dane z modelu danych.

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz odświeżanie w tle, aby uruchomić zapytanie w tle. Wyczyść to pole wyboru, aby uruchomić zapytanie podczas oczekiwania.

  W trakcie, gdy rejestrowane jest makro zawierające zapytanie, program Excel nie uruchamia tego zapytania w tle. Aby zmienić zarejestrowane makro pod kątem uruchamiania zapytania w tle, trzeba poddać je edycji w programie Edytor Visual Basic i zmienić metodę odświeżania dla obiektu QueryTable z BackgroundQuery := False na BackgroundQuery := True.

Anulowanie odświeżania i sprawdzanie stanu odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Początek strony

Zawartość pokrewna

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×