Odświeżanie połączenia danych programu SQL Server

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli skoroszyt programu Excel jest połączony z tabelą lub kwerendą w bazie danych programu SQL Server, możesz upewnić się, że pokazuje on najbardziej aktualne informacje. Aby to zrobić, użyj polecenia Odśwież na karcie Dane.

Musisz najpierw utworzyć połączenie z bazą danych programu SQL Server?

  1. W arkuszu kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu SQL Server.

  2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Aby sterować sposobem i częstotliwością odświeżania połączenia:

  1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu SQL Server.

  2. W grupie Połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko i kliknij pozycję Właściwości połączenia.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

Właściwości połączenia

  1. Na karcie Użycie ustaw dowolne opcje, które chcesz zmienić, na przykład włącz odświeżanie w tle.

Anulowanie odświeżania i sprawdzanie stanu odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

  • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

  • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Odświeżanie innych źródeł danych

Odświeżanie połączenia danych programu Access

Odświeżanie połączenia danych bazy danych OLE

Odświeżanie danych połączonych z innym skoroszytem

Odświeżanie połączenia danych zewnętrznych

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×