Odświeżanie lub dodawanie danych dodatku Power Map

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy dane używane przez mapę zmienią się, można odświeżyć je ręcznie za pomocą dodatku Power Map. Wprowadzone zmiany zostaną następnie uwzględnione na mapie. Oto jak to robić:

  • W dodatku Power Map kliknij pozycję Narzędzia główne > Odśwież dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Dodawanie danych do dodatku Power Map

Aby dodać nowe dane do dodatku Power Map:

  1. W dodatku Power Map przejdź do mapy, do której chcesz dodać dane.

  2. Przy otwartym oknie dodatku Power Map kliknij w obrębie okna programu Excel i zaznacz w arkuszu dane, które chcesz dodać.

  3. Na wstążce programu Excel kliknij pozycję Wstawianie, kliknij strzałkę pozycji Mapa, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map.

Polecenie Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map

Dodatek Power Map zostanie automatycznie zaktualizowany z uwzględnieniem dodatkowych danych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×