Odświeżanie danych tabeli przestawnej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane tabel przestawnych w skoroszycie można w dowolnym momencie zaktualizować, klikając pozycję Odśwież. Odświeżyć można dane tabel przestawnych połączonych z zewnętrznym źródłem danych, takim jak baza danych (SQL Server, Oracle, Access lub inna), moduł usług Analysis Services, strumieniowe źródło danych i wiele innych źródeł. Można również odświeżyć dane z tabeli źródłowej w tym samym lub innym skoroszycie. Można także tak skonfigurować skoroszyt, aby automatycznie odświeżał dane tabeli przestawnej w momencie jego otwarcia.

Domyślnie tabel przestawnych nie są odświeżane automatycznie, ale można określić, że tabeli przestawnej są odświeżane automatycznie po otwarciu skoroszytu zawierającego tabelę przestawną.

Odświeżanie ręczne

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Narzędzia tabel przestawnych

 2. Kliknij pozycję Analiza > Odśwież lub naciśnij klawisze Alt+F5.

  Przycisk Odśwież na karcie Analiza

  Porada: Aby zaktualizować wszystkie tabele przestawne w skoroszycie jednocześnie, kliknij pozycję Analizowanie > Odśwież wszystko.

Jeśli odświeżanie trwa dłużej niż oczekiwano, na karcie Analiza kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij polecenie Odśwież stan, aby sprawdzić stan odświeżania.

Aby przerwać odświeżanie, kliknij pozycję Anuluj odświeżanie.

Zapobieganie dostosowywaniu szerokości kolumn oraz formatowania komórek

Jeśli nie chcesz, aby podczas odświeżania danych w tabeli przestawnej szerokości kolumn oraz formatowanie komórek ulegały dopasowaniu, upewnij się, że następujące opcje nie są zaznaczone:

 1. Kliknij pozycję Analiza > Opcje.

  Przycisk Opcje na karcie Analiza

 2. Na karcie Układ i formatowanie wyczyść pola wyboru Automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji i Zachowaj formatowanie komórek podczas aktualizacji.

Automatyczne odświeżanie danych podczas otwierania skoroszytu

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Narzędzia tabel przestawnych

 2. Kliknij pozycję Analiza > Opcje.

  Przycisk Opcje na karcie Analiza

 3. Na karcie dane zaznacz pole odświeżanie danych podczas otwierania pliku.

Odświeżanie ręczne

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia tabel przestawnych zawierający Opcje oraz Projektowanie.

 2. Na karcie Opcje w grupie dane wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Aby zaktualizować informacje, aby dostosować źródła danych, kliknij przycisk Odśwież lub naciśnij klawisze ALT + F5.

  Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i kliknij przycisk Odśwież.

 4. Odświeżanie wszystkich tabelach przestawnych w skoroszycie, kliknij strzałkę przycisku Odśwież , a następnie kliknij pozycję Odśwież wszystko.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Jeśli odświeżanie trwa dłużej niż oczekiwano, kliknij pozycję Opcje > Odśwież > Odśwież stan, aby sprawdzić stan odświeżania.

  Aby przerwać odświeżanie, kliknij pozycję Anuluj odświeżanie.

Zapobieganie dostosowywaniu szerokości kolumn oraz formatowania komórek

Jeśli nie chcesz, aby podczas odświeżania danych w tabeli przestawnej szerokości kolumn oraz formatowanie komórek ulegały dopasowaniu, upewnij się, że następujące opcje nie są zaznaczone:

 1. Kliknij pozycję Opcje > Opcje.

  Grupa Tabela przestawna na karcie Opcje w obszarze Narzędzia tabel przestawnych
 2. Na karcie Układ i formatowanie wyczyść pola wyboru Automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji i Zachowaj formatowanie komórek podczas aktualizacji.

Automatyczne odświeżanie danych w tabeli przestawnej podczas otwierania skoroszytu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Grupa Tabela przestawna na karcie Opcje w obszarze Narzędzia tabel przestawnych

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej, na karcie dane zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku.

Po dodaniu nowych danych do źródła danych tabeli przestawnej, muszą być odświeżone wszystkie tabele przestawne utworzone przy tego źródła danych. Aby odświeżyć tabelę przestawną, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w zakresie tabeli przestawnej, a następnie wybierz polecenie Odśwież.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×