Odświeżanie danych lub ponawianie kwerendy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli baza danych jest udostępniana w sieci, dane przeglądane przez jednego użytkownika w arkuszu danych lub formularzu mogą być w tym samym czasie zmieniane przez innych użytkowników. W programie Microsoft Access dane są aktualizowane w określonych interwałach. Można jednak natychmiast wyświetlić zaktualizowane dane, odświeżając rekordy. Można także wykonać bardziej gruntowną aktualizację, ponawiając kwerendę danych.

Odświeżanie rekordów powoduje aktualizację tylko tych danych, które już znajdują się w arkuszu danych. Nie zmienia ono kolejności rekordów, nie powoduje wyświetlenia nowych rekordów i nie powoduje usunięcia rekordów skasowanych ani takich, które przestały spełniać określone kryteria. Aby wykonać te zadania, należy ponowić kwerendę rekordów. Kwerendę danych można ponowić ręcznie, przy użyciu makra lub za pomocą kodu.

Uwaga: Ponieważ ponowienie kwerendy danych obejmuje wykonanie większej liczby operacji niż odświeżenie danych, trwa dłużej i może zająć dużo czasu, w zależności od danego zestawu rekordów.

Co chcesz zrobić?

Odświeżanie danych

Ustawianie interwału odświeżania

Ręczne ponawianie kwerendy danych

Ponawianie kwerendy danych za pomocą makra

Ponawianie kwerendy danych przy użyciu kodu

Odświeżanie danych

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć rekordy w widoku Arkusz danych lub w widoku Formularz, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  • Aby odświeżyć rekordy w widoku Tabela przestawna lub Wykres przestawny, na karcie Projekt w grupie Dane kliknij przycisk Odśwież tabelę przestawną.

Początek strony

Ustawianie interwału odświeżania

Częstotliwość odświeżania danych przez program Access można ustawić. Domyślnie program Access odświeża dane co 60 sekund.

 1. Kliknij przycisk pakietu Office. Zostanie wyświetlony obszar Outspace.

 2. W lewym okienku kliknij przycisk Opcje.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W prawym okienku w obszarze Zaawansowane określ wartość w polu Interwał odświeżania (s).

Początek strony

Ręczne ponawianie kwerendy danych

 • Naciśnij klawisze SHIFT+F9.

Początek strony

Ponawianie kwerendy danych przy użyciu makra

Jeśli kwerenda danych ma być ponawiana automatycznie w następstwie wystąpienia zdarzenia, można utworzyć makro i powiązać je ze zdarzeniem. Przykładem może być sytuacja, gdy trzeba ponawiać kwerendę danych w formularzu za każdym razem, kiedy uzyskuje on fokus. Można wtedy utworzyć makro i powiązać je ze zdarzeniem formularza Przy uzyskaniu fokusu, korzystając z następującej procedury:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Kliknij strzałkę w polu obok zielonego symbolu plus (+), a następnie kliknij opcję PonówKwerendę.

 3. Zapisz makro przy użyciu nazwy ponawianie kwerendy, a następnie zamknij Konstruktora makr.

 4. Otwórz odpowiedni formularz w widok projektu. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Upewnij się, że formularz jest zaznaczony. Następnie w arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 6. Na karcie Zdarzenie kliknij strzałkę we właściwości Przy uzyskaniu fokusu, a następnie kliknij nazwę makra — PonowienieKwerendy.

 7. Zapisz formularz.

Początek strony

Ponawianie kwerendy danych przy użyciu kodu

Do automatycznego ponawiania kwerendy danych można również używać kodu. Na przykład gdy trzeba ponawiać kwerendę danych w formularzu za każdym razem, kiedy uzyskuje on fokus. Można wtedy utworzyć moduł i powiązać go ze zdarzeniem formularza Przy uzyskaniu fokusu, korzystając z następującej procedury:

 1. Otwórz odpowiedni formularz w widoku Projekt. Jeśli arkusz właściwości nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 2. Upewnij się, że formularz jest zaznaczony. Następnie w arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 3. Na karcie zdarzenie we właściwości Przy uzyskaniu fokusu kliknij przycisk Konstruuj Przycisk Konstruktor .

 4. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij pozycję Konstruktor kodu.

  Nowy moduł zostanie otwarty w Edytorze Visual Basic.

 5. Wpisz Me.Requery, a następnie zamknij Edytor Visual Basic.

 6. Zapisywanie formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×