Odświeżanie arkusza danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli baza danych jest udostępniana w sieci, dane oglądane przez jednego użytkownika w arkuszu danych mogą być w tym samym czasie zmieniane przez innych użytkowników. W programie Microsoft Office Access dane są aktualizowane w określonych interwałach. Można jednak natychmiast wyświetlić zaktualizowane dane, odświeżając rekordy.

Odświeżanie rekordów powoduje aktualizację tylko tych danych, które znajdują się już w arkuszu danych. Nie zmienia ono kolejności rekordów, nie powoduje wyświetlenia nowych rekordów i nie powoduje usunięcia rekordów skasowanych ani takich, które przestały spełniać określone warunki. Aby wykonać te zadania, należy ponowić kwerendę rekordów.

  1. Aby odświeżyć dane, otwórz tabelę w widoku Arkusz danych.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij strzałkę poniżej przycisku Odśwież, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby odświeżyć tylko widoczne rekordy w arkuszu danych, kliknij polecenie Odśwież.

    • Aby odświeżyć wszystkie rekordy w arkuszu danych, kliknij polecenie Odśwież wszystko.

Uwaga : Program Access zapamiętuje ostatnią czynność wykonaną przez użytkownika podczas sesji i wyświetla przycisk Odśwież lub Odśwież wszystko w zależności od ostatnio wykonywanej akcji.

Można również określić częstotliwość odświeżania danych przez program Access. Domyślnie program Access odświeża dane co 60 sekund.

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Zaawansowane.

  3. W prawym okienku w obszarze Zaawansowane wprowadź wartość w polu Interwał odświeżania (s).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×