Odłączanie kształtów od danych w oknie Dane zewnętrzne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane po użyciu polecenia Połącz dane z kształtami w oknie Dane w celu zaimportowania danych do rysunku.

Odłączanie wierszy od kształtów

  1. W oknie Dane zewnętrzne zaznacz wiersze do odłączenia.

    Uwaga : Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne, w menu Widok kliknij polecenie Okno Dane zewnętrzne.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych wierszy, a następnie kliknij polecenie Odłącz.

Odłączanie kształtów od wierszy

  1. Zaznacz na rysunku kształty do odłączenia.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kształtów, wskaż polecenie dane, a następnie kliknij Odłącz od wiersza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z importowanymi danymi zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, program SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×