Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formatowanie komórek w arkuszu może ułatwić błyskawiczne odnajdywanie potrzebnych informacji, ale formatowanie nieużywanych komórek (a w szczególności całych wierszy i kolumn) może być przyczyną szybkiego zwiększenia rozmiaru pliku skoroszytu. Może to spowodować spadek wydajności, dotyczący nie tylko programu Excel, ale również komputera, na którym otwarto arkusz z nadmiarowym formatowaniem. Nadmiarowe formatowanie może również sprawiać problemy podczas drukowania w programie Excel.

Użyj polecenia Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek, dostępnego na karcie Inquire programu Excel w usłudze Microsoft Office 365 i pakiecie Office Professional Plus 2013. Jeśli nie widać karty Inquire w programie Excel, wykonaj poniższe czynności, aby włączyć dodatek Inquire:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dodatki.

 2. Upewnij się, że w polu Zarządzaj jest wybrana pozycja Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
  Zarządzanie dodatkami COM

 3. W polu Dodatki COM zaznacz pozycję Inquire, a następnie kliknij przycisk OK.
  Karta Inquire powinna być teraz widoczna na wstążce.

Ważne : Przed oczyszczeniem nadmiarowego formatowania komórek możesz wykonać kopię zapasową pliku, ponieważ w niektórych przypadkach proces ten może spowodować zwiększenie rozmiaru pliku, a nie ma żadnego sposobu na cofnięcie tej zmiany.

Aby usunąć nadmiarowe formatowanie w bieżącym arkuszu, zrób tak:

 1. Na karcie Inquire kliknij pozycję Clean Excess Cell Formatting (Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek).
  Oczyszczanie nadmiarowego formatowania komórek

 2. Wybierz, czy ma zostać oczyszczony tylko aktywny arkusz, czy wszystkie arkusze. Po usunięciu nadmiarowego formatowania kliknij przycisk Yes (Tak), aby zapisać zmiany w arkuszach, lub przycisk No (Nie), aby anulować zapisywanie.

Wpływ oczyszczania na formatowanie warunkowe

Nadmiarowe formatowanie jest oczyszczane przez usuwanie komórek znajdujących się poza ostatnią komórką zawierającą wartość. Na przykład jeśli zastosujesz formatowanie warunkowe do całego wiersza, ale dane kończą się w kolumnie V, formatowanie warunkowe może zostać usunięte począwszy od kolumny następującej po kolumnie V.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania innych problemów powodowanych przez nadmiarowe formatowanie, zobacz artykuł Pomocy technicznej firmy Microsoft Resetowanie ostatniej komórki w programie Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×