Oczekiwanie na odpowiedź, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Oczekiwanie na odpowiedź wskazują, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili aktualizację informacji o przydziałach.

Istnieje kilka kategorii pól Oczekiwanie na odpowiedź. Dowiedz się więcej na temat kategorie pól.

Typ danych    Tak/Nie

Oczekiwanie na odpowiedź, (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po wysłaniu aktualizacji przydziałów do członków zespołu przydzielonych do zadania w polu Oczekiwanie na odpowiedź jest wprowadzana przez program Microsoft Office Project wartość Tak. Po nadejściu odpowiedzi od wszystkich przydzielonych członków zespołu wartość Tak zostaje zmieniona na Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Oczekiwanie na odpowiedź wraz z polem Potwierdzone w arkuszu zadań umożliwia śledzenie wymiany informacji dotyczących przydziałów zadań z członkami zespołu.

Przykład    Konieczne jest okresowe sprawdzanie, czy aktualizacje przydziałów określonych zadań nie pozostają bez odpowiedzi. Dodanie pola Oczekiwanie na odpowiedź w arkuszu zadań umożliwia śledzenie zaległych odpowiedzi powodujących opóźnienia w przydziałach zadań.

Oczekiwanie na odpowiedź, (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po przydzieleniu członka zespołu do zadania i wysłaniu aktualizacji za pośrednictwem serwera Microsoft Office Project Server w polu Oczekiwanie na odpowiedź jest wprowadzana przez program Microsoft Office Project wartość Tak. Po otrzymaniu odpowiedzi na wszystkie aktualizacje przydziału wysłane do tego członka zespołu wartość Tak zostaje zmieniona na Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Oczekiwanie na odpowiedź wraz z polem Potwierdzone w arkuszu zasobów umożliwia śledzenie stanu przydziałów zadań zaktualizowanych za pośrednictwem serwera programu Project. W tym polu są wyświetlani członkowie zespołu, od których wciąż są wymagane odpowiedzi w celu zakończenia konfigurowania ustawień przydziałów.

Przykład    Konieczne jest okresowe sprawdzanie, czy aktualizacje przydziałów dotyczących określonych członków zespołu nie pozostają bez odpowiedzi. Dodanie pola Oczekiwanie na odpowiedź w widoku zasobów umożliwia śledzenie zaległych odpowiedzi powodujących opóźnienia w przydziałach zadań.

Oczekiwanie na odpowiedź, (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po przydzieleniu członka zespołu do zadania i wysłaniu aktualizacji za pośrednictwem serwera programu Project w polu Oczekiwanie na odpowiedź jest wprowadzana przez program Microsoft Office Project wartość Tak. Po otrzymaniu odpowiedzi wartość Tak zostaje zmieniona na Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Oczekiwanie na odpowiedź wraz z polem Potwierdzone w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia śledzenie wymiany informacji dotyczących przydziałów zadań z członkami zespołu za pośrednictwem serwera programu Project. Ustawienie w polu Oczekiwanie na odpowiedź można także zmienić ręcznie.

Przykład    Użytkownik o imieniu Krzysztof został wstępnie przydzielony do zadania „Ocena rozwoju" i ma udzielić odpowiedzi w tej sprawie. Jeżeli Krzysztof poinformuje ustnie, że nie będzie mógł się podjąć tego zadania, można zmienić wartość w polu Oczekiwanie na odpowiedź na Nie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×