Ochrona plików usługi OneDrive w magazynie osobistym

Ochrona plików usługi OneDrive w magazynie osobistym

Magazyn osobisty jest obszarem chronionym w usłudze OneDrive, gdzie możesz przechowywać swoje najistotniejsze lub poufne pliki i zdjęcia bez poświęcania wygody dostępu z dowolnego miejsca.

Przeprowadzimy Cię przez proces konfigurowania Twojego magazynu osobistego przy użyciu mocnej metody uwierzytelniania lub drugiego kroku weryfikacji tożsamości, na przykład odcisku palca, twarzy, numeru PIN lub kodu wysłanego do Ciebie za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS. Twoje zablokowane pliki w magazynie osobistym uzyskają w ten sposób dodatkową warstwę zabezpieczeń zapewniającą im dodatkową ochronę w przypadku, gdy ktoś uzyska dostęp do Twojego konta lub urządzenia.

Zrzut ekranu przedstawiający magazyn osobisty widoczny w widoku Pliki w usłudze OneDrive w sieci

Ważne: 

 • Magazyn osobisty zostanie wkrótce wdrożony w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie oraz będzie dostępny dla wszystkich przed końcem roku. Po wyświetleniu specjalnego folderu magazynu osobistego w usłudze OneDrive będzie wiadomo, że jest on dostępny.

 • Magazyn osobisty będzie dostępny za pośrednictwem usługi OneDrive w sieci Web, aplikacji mobilnej lub komputera z systemem Windows 10.

Magazyn osobisty blokuje się automatycznie po okresie nieaktywności (20 minut w Internecie, 3 minuty w aplikacji mobilnej), a następnie trzeba go odblokować, aby ponownie wyświetlić pliki. Wszystkie Twoje dokumenty, zdjęcia i klipy wideo w magazynie osobistym są łatwo dostępne z usługi Onedrive.com na Twoim komputerze lub na innych odpowiednich urządzeniach.

Konfigurowanie magazynu osobistego usługi OneDrive

Magazyn osobisty to specjalny folder w usłudze OneDrive, który jest chroniony przez dodatkową warstwę zabezpieczeń. Musisz skonfigurować go oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz go używać.

 1. Przy pierwszym wyświetleniu magazynu osobistego w usłudze OneDrive jest wyświetlany komunikat z informacją o tym, gdzie można wybrać pozycję Wprowadzenie.

  Wprowadzenie do magazynu osobistego

  Jeśli wiadomość nie została wyświetlona lub została odrzucona, przejdź do usługi OneDrive i wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Zapoznaj się z informacjami na temat magazynu osobistego i wybierz pozycję Dalej.

 3. W oknie dialogowym Weryfikowanie tożsamości sprawdź informacje o swoim koncie i zanotuj swój adres e-mail, gdyby był on przydatny w następnym kroku. Następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

 4. Wybierz metodę weryfikacji. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

  Jeśli używasz wiadomości tekstowych lub e-mail, musisz znaleźć wiadomość tekstową lub e-mail i wpisać otrzymany kod.

Przekazywanie plików lub folderów do magazynu osobistego

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 Home lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder magazynu osobistego w usłudze OneDrive

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu wybranej metody weryfikacji tożsamości. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

 3. Wybierz pozycję Przekaż.

 4. Zaznacz pliki, które chcesz przekazać, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Porady: 

 • Za pomocą aplikacji mobilnej OneDrive możesz przeskanować dokumenty, zrobić zdjęcia lub nakręcić materiały wideo bezpośrednio do Twojego magazynu osobistego, zachowując je poza mniej bezpiecznymi obszarami Twojego urządzenia — na przykład aparatu. 

 • W przypadku przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge można przekazywać foldery przy użyciu opcji Folder z menu Przekaż lub przeciągać foldery do witryny internetowej.

Przenoszenie plików do magazynu osobistego

Możesz przenieść pliki, które znajdują się już w usłudze OneDrive, do Twojego magazynu osobistego.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu wybranej metody weryfikacji tożsamości. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

 3. Wybierz pozycję Przenieś z.

 4. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść do magazynu osobistego, a następnie wybierz pozycję Przenieś elementy (lub przeciągnij te elementy do swojego otwartego magazynu osobistego).

Uwaga: Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 Home lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

Odblokowywanie magazynu osobistego

Dla bezpieczeństwa magazyn osobisty jest automatycznie blokowany, gdy go aktywnie nie używasz. W Internecie magazyn osobisty blokuje się po 20 minutach, jeśli nie korzystasz z niego aktywnie. W aplikacji mobilnej blokuje się on po 3 minutach. Poniżej wyjaśniono, jak go odblokować.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Zweryfikuj swoją tożsamość, wybierając metodę weryfikacji. Na przykład wybierz pozycję Tekst, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wysłać do siebie wiadomość SMS na telefon.

  Jeśli używasz wiadomości tekstowych lub e-mail, musisz znaleźć otrzymaną wiadomość tekstową lub e-mail i wpisać otrzymany kod.

  Magazyn osobisty można odblokować przy użyciu aplikacji Microsoft Authenticator. Aplikacja nie wymaga dostępu do Internetu, aby wygenerować kod dostępu.

Blokowanie magazynu osobistego

 W dowolnym momencie możesz zablokować magazyn osobisty.

 1. W usłudze OneDrive wybierz folder Magazyn osobisty.

 2. Wybierz ikonę opcji magazynu osobistego, a następnie wybierz pozycję Zablokuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający blokowanie magazynu osobistego w usłudze OneDrive

Wyłączanie magazynu osobistego

Wyłączenie magazynu osobistego trwale usuwa wszystkie pliki, które znajdują się w Twoim magazynie osobistym w momencie jego wyłączenia. Nie będzie można później odzyskać tych plików.

 1. W usłudze OneDrive wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Opcje, a następnie wybierz pozycję Magazyn osobisty w lewym obszarze nawigacji.

 2. Ustaw suwak na pozycji Wyłącz magazyn osobisty, aby wyłączyć magazyn osobisty.

 3. Jeśli masz pewność, że chcesz wyłączyć magazyn osobisty i usunąć wszystkie pliki i foldery w magazynie osobistym, wybierz pozycję Wyłącz.

 4. Ponieważ wyłączenie magazynu osobistego powoduje usunięcie Twoich plików, których nie będzie można przywrócić, zapytamy Cię jeszcze raz. Jeśli masz pewność, ponownie wybierz pozycję Wyłącz.

Często zadawane pytania

Magazyn osobisty zostanie wkrótce wdrożony w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie oraz będzie dostępny dla wszystkich przed końcem roku.

Gdy stanie się on dostępny, zobaczysz ikonę magazynu osobistego w folderach usługi OneDrive lub po kliknięciu ikony OneDrive na pasku zadań.

Wprowadzenie do magazynu osobistego

Magazyn osobisty zostanie wkrótce wdrożony w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie oraz będzie dostępny dla wszystkich przed końcem roku.

Gdy stanie się on dostępny, zobaczysz ikonę magazynu osobistego w folderach usługi OneDrive lub po kliknięciu ikony OneDrive na pasku zadań.

 • Windows 10 (wersja 1903 lub nowsza)

 • Android 6 (lub nowszy)

 • iOS 11.3 (lub nowszy)

 • Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome lub Firefox. W celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń użyj trybu InPrivate lub Incognito w swojej przeglądarce.

Magazyn osobisty to obszar chroniony w usłudze OneDrive, do którego można uzyskać dostęp tylko za pomocą metody silnego uwierzytelniania lub drugiego kroku weryfikacji tożsamości, na przykład odcisku palca, twarzy, numeru PIN lub kodu z aplikacji Microsoft Authenticator, albo kodu wysłanego do Ciebie za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS.

Dowiedz się więcej na temat weryfikacji dwuetapowej.

Ponieważ magazyn osobisty to bezpieczny folder, jest on wyświetlany jako skrót na Twojej liście plików zamiast na liście folderów:

Osobisty magazyn usługi OneDrive — skrót

W aplikacji mobilnej zobaczysz go na liście folderów.

W celu ochrony prywatności elementy magazynu osobistego nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Tak (z zachowaniem normalnych ograniczeń typu danych usługi OneDrive). Magazyn osobisty to po prostu miejsce w usłudze OneDrive mające dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Uwaga: Wiemy o problemie polegającym na tym, że nie można otworzyć starych dokumentów programu Word (na przykład nazwa_pliku.doc) z magazynu osobistego. Dokumenty programu Word zapisane w najnowszym formacie są prawidłowe.

Nie. Aby udostępnić plik, należy przenieść go poza magazyn osobisty. 

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 Home lub Personal, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

Urządzenie przenośne i witryna OneDrive.com: Pliki usunięte z Twojego magazynu osobistego nie będą widoczne w koszu, dopóki magazyn osobisty nie zostanie odblokowany. Po odblokowaniu Twojego magazynu osobistego pliki staną się widoczne w koszu.

Windows 10: Pliki usunięte z Twojego magazynu osobistego za pomocą komputera są trwale usuwane i nie ma ich w koszu Twojego komputera. Pliki można jednak znaleźć w koszu w witrynie OneDrive.com, o ile pliki zostały już przekazane do usługi OneDrive.

Nie. Wyłączenie magazynu osobistego trwale usuwa wszystkie pliki, które znajdują się w Twoim magazynie osobistym w momencie jego wyłączenia.

Aby uzyskać dostęp do magazynu osobistego, wymagana jest weryfikacja dwuetapowa.

Obecnie magazyn osobisty w systemie Windows 10 nie chroni nazw ani skrótów plików w Twoim magazynie osobistym, kiedy magazyn jest zablokowany. Zespół usługi OneDrive wie o tym ograniczeniu i planuje rozszerzenie ochrony o te atrybuty w przyszłej aktualizacji.

Po otwarciu pliku z magazynu osobistego w aplikacji systemu Windows nazwa pliku może pojawić się na liście ostatnich tej aplikacji oraz w innych miejscach systemu Windows. Rozważ otwieranie plików magazynu osobistego w witrynie OneDrive.com, aby uniknąć występowania tego problemu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×