Ochrona notatek za pomocą hasła w programie Microsoft OneNote

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zabezpieczając dowolne sekcje notesów programu OneNote za pomocą hasła, uniemożliwisz innym osobom oglądanie Twoich prywatnych notatek i informacji. Jeśli sekcja jest chroniona hasłem, wszystkie jej strony są zablokowane do momentu podania prawidłowego hasła.

Ochrona hasłem sekcji w notesie

Wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby Wyświetl listę sekcji. Aby to zrobić, należy jeden lub dwa razy naciśnij przycisk Pokaż notesów Przycisk Pokaż notesy w lewym górnym rogu, aż zostanie wyświetlony w kolumnie zawierającej polecenia + sekcja u dołu.

 2. Na liście sekcji naciśnij i przytrzymaj nazwę sekcji, którą chcesz chronić przy użyciu hasła. Sekcje są oznaczone kolor karty z lewej strony ich nazwy.

 3. U dołu listy sekcji pojawi się czterech ikon. Naciśnij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie wybierz polecenie Chroń tę sekcję.

 4. W polu Hasło wpisz hasło, którego chcesz użyć.

 5. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Zweryfikuj, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.

  Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność, wybierając i wpisując hasło. Jeśli zapomnisz hasła, odblokowanie notatek będzie niemożliwe — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft. Jeśli sądzisz, że możesz zapomnieć hasła, zapisz je i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Odblokowywanie chronionej sekcji notesu

Aby można było wyświetlać strony w chronionej sekcji notesu, należy ją odblokować przez podanie prawidłowego hasła.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby Wyświetl listę sekcji. Aby to zrobić, należy jeden lub dwa razy naciśnij przycisk Pokaż notesów Przycisk Pokaż notesy w lewym górnym rogu, aż zostanie wyświetlony w kolumnie zawierającej polecenia + sekcja u dołu.

 2. Wybierz nazwę chronionej sekcji, którą chcesz odblokować. Chronionych sekcji mają ikonę kłódki obok jego nazwy.

 3. W polu hasło wpisz poprawne hasło dla sekcji, a następnie naciśnij Odblokuj.

  Uwaga: Jeśli z tabletu iPad lub telefonu iPhone obsługuje identyfikator dotknij i zeskanowany co najmniej jeden odcisku palca, można włączyć opcję Odblokuj z odcisku palca. Dzięki temu można odblokować tę sekcję o identyfikatorze dotyku w przyszłości. Aby zmienić lub usunąć istniejące hasło dla dowolnej chronionej sekcji nie można używać ID dotykowym.

Zmienianie hasła sekcji chronionej

Jeśli hasło chroniące sekcję notesu nie jest już bezpieczne (na przykład ktoś podejrzał, jak je wprowadzasz), możesz je łatwo zmienić na inne i zachować ochronę notatek w tej sekcji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby Wyświetl listę sekcji. Aby to zrobić, należy jeden lub dwa razy naciśnij przycisk Pokaż notesów Przycisk Pokaż notesy w lewym górnym rogu, aż zostanie wyświetlony w kolumnie zawierającej polecenia + sekcja u dołu.

 2. Jeśli zablokowanego chronioną sekcję, którego hasło chcesz zmienić, najpierw ją odblokować, a następnie powróć do listy sekcji w celu naciśnij i przytrzymaj nazwę sekcji chronionej.

 3. U dołu listy sekcji pojawi się czterech ikon. Naciśnij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie wybierz przycisk Zmień hasło.

 4. Wpisz bieżące hasło w polu Stare hasło.

 5. Wpisz nowe hasło, którego chcesz używać od tej pory, w polu nowe hasło.

 6. Potwierdź hasło, wpisując je w polu Zweryfikuj, a następnie wybierz przycisk Zmień.

  Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność, wybierając i wpisując hasło. Jeśli zapomnisz hasła, odblokowanie notatek będzie niemożliwe — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft. Jeśli sądzisz, że możesz zapomnieć hasła, zapisz je i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Usuwanie hasła sekcji chronionej

Jeśli ochrona danej sekcji notesu nie jest już konieczna, możesz usunąć jej hasło.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby Wyświetl listę sekcji. Aby to zrobić, należy jeden lub dwa razy naciśnij przycisk Pokaż notesów Przycisk Pokaż notesy w lewym górnym rogu, aż zostanie wyświetlony w kolumnie zawierającej polecenia + sekcja u dołu.

 2. Jeśli chronioną sekcję, którego hasło chcesz usunąć obecnie jest zablokowany, najpierw ją odblokować, a następnie powróć do listy sekcji w celu naciśnij i przytrzymaj nazwę sekcji chronionej.

 3. U dołu listy sekcji pojawi się czterech ikon. Naciśnij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie wybierz polecenie Usuń hasło.

 4. Wpisz bieżące hasło w polu hasło, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Kilka ważnych uwag dotyczących haseł

 • Hasła można stosować do dowolnej liczby pojedynczych sekcji notesu, a nie do całych notesów jednocześnie.

 • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Przed wprowadzeniem hasła upewnij się, że klawisz Caps Lock jest wyłączony.

 • Program OneNote korzysta z algorytmu szyfrowania 128-bitowego AES do zabezpieczania sekcji notesów chronionych hasłem. Jeśli zapomnisz hasło, nie będzie można odblokować notatek — nie zrobi tego nawet pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft. Zachowaj ostrożność podczas stosowania lub zmieniania haseł. Jeśli sądzisz, że możesz zapomnieć hasła, zapisz je i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

 • Notatki na stronach w sekcji chronionych hasłem nie są uwzględniane podczas przeszukiwania notesu. Aby dołączyć notatki w dowolnej sekcji chronionej w wynikach wyszukiwania, najpierw Odblokuj tę sekcję.

 • W celu zabezpieczenia notatek program OneNote automatycznie blokuje sekcje chronione hasłem po kilku minutach braku aktywności.

 • Chociaż ochrony hasłem zwiększa bezpieczeństwo informacji osobistych, zwiększając trudniejsze dla innych osób odczytać notatki bez uprawnień, nie jest niezawodne ochronę informacji. Fizyczny dostęp do Twojej iPad lub iPhone może być nadal będzie mógł dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do informacji. Z tego powodu zalecamy Unikaj pozostawiania bardzo poufnych informacji osobistych w programie OneNote (na przykład, numerów PESEL lub kodów dostępu do konta).

 • Jeśli korzystasz z programu OneNote na zgodne iPad lub iPhone, można użyć zabezpieczeń dotknij identyfikator firmy Apple odblokować sekcji notesu chronionych hasłem do odcisku palca. Przed włączeniem dotknij identyfikator dla sekcje chronione hasłem w programie OneNote, należy jednak pamiętać, że każdy, kto udzielono dotknij identyfikator dostępu do iPad lub iPhone będzie można odblokować notatek bez użycia hasła oddzielnych. Aby usunąć hasła sekcji zapisany przez identyfikator dotyku, na naciśnij pozycję Ustawienia usługi iPad lub telefonu iPhone, przewiń w dół i na liście aplikacji naciśnij pozycję OneNote, naciśnij pozycję Resetuj program OneNote, a następnie wybierz polecenie Usuń poświadczenia logowania. Zamknij i uruchom ponownie program OneNote, aby zmiany zostały wprowadzone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×