Ochrona kształtu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uniemożliwianie wprowadzania zmian w atrybutach kształtów (takich jak szerokość lub wysokość) i blokowanie kształtów, aby nie można ich było zaznaczyć, to przydatne sposoby zapobiegania zmianom rysunków. Jednak ochrona kształtów wymaga, aby karta Deweloper była widoczna. Domyślnie ta karta jest ukryta, więc pierwszym krokiem jest wyświetlenie karty Deweloper, o ile nie jest jeszcze widoczna.

Aby wyświetlić kartę Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń widok w dół do obszaru Ogólne.

  Pole wyboru Uruchom w trybie dewelopera

 3. Zaznacz pole wyboru Uruchom w trybie dewelopera, a następnie kliknij przycisk OK.

Po projektanta karta jest widoczna, a następnie za pomocą poniższych procedur Konfigurowanie ochrony kształtów na rysunku.

Aby Uniemożliwianie zmian atrybutów kształtów lub zezwalanie

 1. Zaznacz kształt na rysunku.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Projekt kształtu kliknij pozycję Ochrona.

  Pozycja Ochrona w obszarze Projekt kształtu na karcie Deweloper w programie Visio 2016
 3. Zaznacz atrybuty kształtu, które chcesz zablokować, lub wyczyść pola wyboru atrybutów, które chcesz odblokować, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Jeśli kształt odręczny można wybrać do edycji (jednym z dostępnych narzędzi piór), pociągnięć odręcznych nadal zostanie dodane do lub usunięte z kształtu pisma odręcznego — nawet jeśli atrybuty kształtu jest zaznaczona w oknie dialogowym Ochrona. Aby uniemożliwić wprowadzanie jakichkolwiek zmian do kształtu pisma odręcznego, należy włączyć ochronę kształtu możliwości zaznaczania.

Aby chronić kształt możliwości zaznaczania

 1. Zaznacz kształt lub kształty na rysunku, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Projekt kształtu kliknij pozycję Ochrona.

 3. Wybierz z zaznaczenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pozycja Z zaznaczenia w oknie dialogowym Ochrona w programie Visio 2016
 4. Na karcie Deweloper w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Eksplorator rysunku.

  Pozycja Eksplorator rysunku zaznaczona na karcie Deweloper w programie Visio 2016
 5. W oknie Eksplorator rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę rysunku, a następnie kliknij polecenie Chroń dokument.

  Pozycja Chroń dokument w Eksploratorze rysunku w programie Visio 2016
 6. W obszarze Ochrona zaznacz pole wyboru Kształty, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pozycja Kształty zaznaczona w obszarze Ochrona dokumentu w programie Visio 2016

Aby tymczasowo chronionego kształt możliwe do wybrania lub usunąć ochronę kształtu, użyj następującej procedury.

Aby włączyć chroniony kształtu do wybrania

 1. Na karcie Deweloper w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Eksplorator rysunku.

 2. W oknie Eksplorator rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę rysunku, a następnie kliknij polecenie Chroń dokument.

 3. W obszarze Ochrona wyczyść pole wyboru Kształty, a następnie kliknij przycisk OK.

  W tym miejscu Zatrzymaj, gdy wystarczy wprowadzić zmiany do kształtu przed aktywacji ponownie ochronę kształtu, ale kontynuować następujące kroki, jeśli chcesz utworzyć kształt chronionego możliwe do wybrania nawet wtedy, gdy ponownie ochronę kształtu jest aktywna.

 4. Wybierz chronionego kształt, który chcesz usunąć z ochrony.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Projekt kształtu kliknij pozycję Ochrona.

 6. Wyczyść pole wyboru przed zaznaczaniem, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×