Ocenianie zawartości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oceny zawartości ułatwiają znalezienie przydatnej i odpowiedniej zawartości na liście, w bibliotece lub w witrynie.

W tym artykule

Omówienie

Ocenianie zawartości na liście lub w bibliotece

Edytowanie właściwości Ocena elementu listy lub biblioteki

Ocenianie strony w witrynie sieci Web lub typu wiki

Zmienianie bieżąca ocena

Omówienie

Oceny ułatwiają przekazywanie opinii o zawartości, które pomagają innym osobom w odszukiwaniu przydatnej i odpowiedniej do ich potrzeb zawartości w witrynie.

Ocen można używać na liście, w bibliotece lub na stronie sieci Web, jeśli właściciel witryny udostępnił tę funkcję. Oceny są zwykle wyświetlane jako kolumna z gwiazdkami na liście lub w bibliotece, na stronie właściwości elementu listy lub jako zestaw gwiazdek na stronie sieci Web.

Ocena

Po wybraniu oceny jest ona przesyłana i uśredniana z innymi ocenami. Chwilę później zaktualizowana ocena jest odzwierciedlana na serwerze zgodnie z interwałem ustawionym przez administratora serwera.

Oceny zawartości

Jeśli średnia wypada między dwiema liczbami całkowitymi, może być wyświetlana częściowo wypełniona gwiazdka. Oceny zwykle zawierają 5 gwiazdek (gdzie 5 jest najwyższą oceną), ale organizacja może dostosować sposób działania i wyświetlania ocen.

Porada : Jeśli nie pamiętasz, czy masz ocenianie zawartości, możesz umieść wskaźnik myszy na ocena kolumny lub formantu. Przydzielenia ocenę numer są wyświetlane w wyskakującym tekstu, takie jak Moja klasyfikacja: 5. Jeśli nie zostały sklasyfikowane zawartość, ale komunikat podręczny stany Moja klasyfikacja: nie ocenianie jeszcze.

Bieżąca ocena

Gdy ocenianie zawartości, wartość jest średnia z innych ocen i domyślnie, inne osoby nie widzisz wartość poszczególnych ocen. Poszczególne ocenę może być dostępny lub widoczne, jednak w programie dostosowane według funkcji ocen. Dowiedz się więcej o informacjach udostępnianymi za pośrednictwem oceny, witryn Moja witryna i pokrewnych funkcjach w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Ocenianie zawartości na liście lub w bibliotece

Zawartość na liście lub w bibliotece można oceniać, jeśli włączono funkcję oceniania. W szablonie Centrum dokumentów ocenianie jest domyślnie udostępnione.

Jeśli funkcja jest włączona, zobaczysz zwykle jest wyświetlane kolumny oceny, na przykład ocena (0-5), podczas wyświetlania listy lub biblioteki. Jeśli oceny są włączone, ale nie są wyświetlane w bieżącym widoku listy lub biblioteki, wykonując procedurę Edycja ocena właściwości elementu listy lub biblioteki w tym temacie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy oceny są włączone na liście lub w bibliotece Zobacz osoby, która jest właścicielem lub zarządza witryny. Znajdź więcej informacji na temat Włączanie i Konfigurowanie oceny w sekcji Zobacz też.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę listy lub biblioteki, której zawartość chcesz ocenić.
  Jeśli listy lub biblioteki nie ma na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej listy lub biblioteki.

 2. W kolumnie Ocena (0–5) dotyczącej elementu, który chcesz ocenić, umieść wskaźnik myszy na odpowiedniej gwiazdce.

  Liczba gwiazdek odpowiadająca ocenie zmieni kolor. Większa liczba gwiazdek oznacza wyższą ocenę.

 3. Kliknij, aby przypisać ocenę. Zostanie wyświetlony komunikat o przesłaniu oceny. Po przesłaniu oceny zostanie ona uśredniona z innymi ocenami i przypisana do odpowiedniego elementu.

  Uwagi : 

  • W zależności od konfiguracji serwera zastosowanie uśrednionej oceny może trochę potrwać. Ten interwał jest ustawiany przez administratora.

  • W widoku domyślnym niektórych list, takich jak kalendarz, kolumna ocen nie jest wyświetlana. Aby przypisać ocenę do właściwości elementu listy, można skorzystać z poniższej procedury.

Edytowanie właściwości oceny elementu listy lub biblioteki

Jeśli dla listy lub biblioteki włączono oceny, ale kolumna Ocena (0–5) nie jest wyświetlana w żadnym z domyślnych widoków tej listy lub biblioteki, można skorzystać z poniższej procedury, aby zaktualizować właściwość Ocena danego elementu listy lub dokumentu.

Pole Oceny we właściwościach

Poniższa procedura ma taki sam skutek, jak przypisanie oceny w kolumnie Ocena (0–5), ale skorzystanie z niej może być wygodniejsze podczas przeglądania właściwości danego elementu. Ta procedura jest też przydatna, jeśli kolumna Ocena (0–5) nie jest wyświetlana w bieżącym widoku listy lub biblioteki.

Zawartość na liście lub w bibliotece można oceniać, jeśli włączono funkcję oceniania. Gdy ta funkcja jest włączona, podczas przeglądania listy lub biblioteki jest wyświetlana kolumna ocen, która zwykle ma postać Ocena (0–5).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy oceny są włączone na liście lub w bibliotece Zobacz osoby, która jest właścicielem lub zarządza witryny. Znajdź więcej informacji na temat Włączanie i Konfigurowanie oceny w sekcji Zobacz też.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę listy lub biblioteki, której zawartość chcesz ocenić. Jeśli lista lub biblioteka nie jest na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij menu Akcje witryny, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Zaznacz pole wyboru odpowiadające elementowi listy lub dokumentowi, który chcesz ocenić.

 3. Na Wstążce w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Edytuj właściwości.

 4. Obok pozycji ocena (0-5), przytrzymaj wskaźnik myszy na liczbę gwiazdek, które chcesz przypisać do elementu. Liczba gwiazdek skojarzone z wartości powoduje zmianę koloru. Większa liczba gwiazdek, wyższa ocena.

 5. Kliknij, aby przypisać ocenę. Zostanie wyświetlony komunikat o przesłaniu oceny. Po przesłaniu oceny zostanie ona uśredniona z innymi ocenami i przypisana do odpowiedniego elementu.

Uwaga : W zależności od konfiguracji serwera zastosowanie uśrednionej oceny może trochę potrwać. Ten interwał jest ustawiany przez administratora.

Początek strony

Ocenianie strony w witrynie lub witrynie typu wiki

Niektóre strony można oceniać, jeśli projektant strony zastosował układ zawierający oceny.

Oceny na stronie programu SharePoint

Ta procedura przypomina stosowanie ocen na liście lub w bibliotece — należy umieścić wskaźnik myszy na odpowiedniej gwiazdce, a następnie kliknąć. Projektant strony może dostosować wygląd formantu ocen.

 1. Na danej stronie umieść wskaźnik myszy na odpowiedniej gwiazdce. Liczba gwiazdek odpowiadająca ocenie zmieni kolor. Większa liczba gwiazdek oznacza wyższą ocenę.

 2. Kliknij, aby przypisać ocenę. Zostanie wyświetlony komunikat o przesłaniu oceny. Po przesłaniu oceny zostanie ona uśredniona z innymi ocenami i przypisana do odpowiedniego elementu.

Uwaga : Znajdź więcej informacji na temat Włączanie i Konfigurowanie oceny w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zmienianie bieżącej oceny

Jeśli użytkownik zmienił zdanie po zastosowaniu oceny lub przypadkowo wybrał niewłaściwą ocenę, może ją zmienić. Aby zmienić istniejącą ocenę, można skorzystać z tej samej procedury, której użyto do przypisania oceny.

Przydzieloną wcześniej ocenę można wyświetlić, umieszczając wskaźnik myszy na danej zawartości. Aby zmienić ocenę, umieść wskaźnik myszy na odpowiedniej gwiazdce i kliknij.

Bieżąca ocena

Uwaga : W zależności od konfiguracji serwera może upłynąć trochę czasu, zanim średnia ocena zostaną zastosowane w oparciu o ocenę zmieniony. Przedział ten jest ustawiany przez administratora serwera.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×