Obserwowanie znaczników w celu uzyskiwania informacji na tematy, które Cię interesują

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby uzyskać informacje o w kanale aktualności interesujący Cię temat, obserwowanie znacznika tego tematu. W tym kontekście znaczniki są słowami kluczowymi poprzedzone skrótu (#). Na przykład jeśli chce uzyskać najnowsze informacje o analizy zespołu, można śledzić znacznika #analytics w kanale aktualności. Po rozpoczęciu obserwowania znacznika, gdy ten znacznik pojawia się w konwersacji wprowadzonych w tym kanale aktualności zostanie wyświetlony powiadomień w kanale aktualności. Jeśli Cię nie jest już wiadomości o znacznik, możesz łatwo przestać po nim.

Uwaga :  Możliwości opisane w tym artykule zależą od tego, czy organizacja skonfigurowała lub dostosowała witryny osobiste i kanały aktualności oraz czy obsługuje tę funkcję społecznościową.

Co chcesz zrobić?

Obserwowanie znacznika w kanale aktualności

Uzyskiwanie informacji o znaczniku

Zatrzymywanie obserwowania znacznika

Obserwowanie znacznika w kanale aktualności

Kanał aktualności to dobre miejsce uzyskiwania informacji dotyczących tematów, nad którymi pracujesz. Jeśli we wpisie w kanale aktualności zobaczysz znacznik, który wzbudza Twoje zainteresowanie, możesz zacząć go obserwować, aby zobaczyć więcej wpisów na ten temat w swoim kanale aktualności i podzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi osobami.

Jeśli osoby, które obserwujesz, zaczną obserwować znacznik, otrzymasz powiadomienie w kanale aktualności. Gdy zaczniesz obserwować znacznik, obserwujące Cię osoby otrzymają powiadomienia w kanałach aktualności, jeśli pozwalają na to Twoje ustawienia prywatności kanału aktualności. Ułatwia to nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi osobami w celu wymiany informacji.

Obserwowanie znacznika w kanale aktualności umożliwia:

 • Uzyskiwanie informacji o konwersacjach powiązanych z zainteresowaniami.

 • Łatwiejszą współpracę dzięki dzieleniu się zainteresowaniami z innymi osobami w organizacji, które obserwują ten sam znacznik.

Aby rozpocząć obserwowanie znacznika na stronie kanału aktualności:

 1. Kliknij pozycję Kanał aktualności w nagłówku w górnej części strony programu SharePoint lub usługi Office 365.
  Opcja Kanał aktualności

 2. Kliknij przycisk wykonaj #tag pod wpisem, lub, jeśli nie widzisz tej opcji; kliknij ellipsis (...); , a następnieWybierzznacznik z listy rozwijanej.

 3. Aby opublikować nowy znacznik, który można wykonać użytkownik lub inni użytkownicy, wpisz #tag (na przykład #sharepoint) w oknie wpis, kliknij pozycję Publikowanie, a następnie kliknij, wykonaj #tag pod wpisem.

Aby wyświetlić listę obserwowanych znaczników:

 1. Kliknij pozycję Kanał aktualności w nagłówku w górnej części strony programu SharePoint lub usługi Office 365.

 2. W obszarze Obserwuję kliknij liczbę dotyczącą pozycji Znaczniki. Pojawi się strona ustawień kanału aktualności wraz z listą obserwowanych znaczników umieszczoną w górnej części.

Porada : Jeśli nie obserwujesz określonej osoby, która często ogłasza wpisy dotyczące jednego z Twoich znaczników, możesz zacząć obserwować tę osobę, aby widzieć wszystkie jej wpisy, które także mogą być dla Ciebie interesujące.

Aby dowiedzieć się więcej o danym znaczniku:

 1. Kliknij pozycję Kanał aktualności w nagłówku w górnej części strony programu SharePoint lub usługi Office 365.

 2. Kliknij znacznik interesującą Cię na wpis lub powiadomienia. Na stronie informacje o #tag pojawi się z listą konwersacje, dokumentów i innych elementów, które są skojarzone z ten znacznik. Może też wyświetlić listę powiązanych znaczniki, które można edytować, klikając przycisk Dodaj.

 3. Aby obserwować znacznik, kliknij przycisk Wykonaj to #tag w górnej części strony.

Początek strony

Uzyskiwanie informacji o znaczniku

Aby wyświetlić informacje dotyczące znacznika z symbolem # występującego w konwersacji kanału aktualności:

 • Kliknij znacznik z symbolem #, aby wyświetlić jego profil zawierający listę konwersacji odnoszących się do tego znacznika oraz listę znaczników pokrewnych. Możesz dodawać elementy do listy znaczników pokrewnych, klikając pozycję Dodaj znacznik pokrewny w obszarze Znaczniki pokrewne.

Zatrzymywanie obserwowania znacznika

Aby zatrzymać obserwowanie znacznika na stronie ustawień kanału aktualności:

 • Na stronie ustawienia kanału aktualności Znajdź określony znacznik w polu Obserwowane #Tagstekstupole, a następnie usuń go.

Aby zatrzymać obserwowanie znacznika w kanale aktualności:

 1. We wpisie kanału aktualności kliknij znacznik, którego obserwowanie chcesz zatrzymać. Pojawi się strona z listą powiązanych konwersacji i listą wszelkich znaczników pokrewnych.

 2. Kliknij pozycję Przestań obserwować ten znacznik (#znacznik) w górnej części strony.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×