Obserwowanie osób w celu śledzenia ich działań

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Począwszy od czerwca 2018, funkcja aktualności nie będą dostępne dla nowych dzierżaw usługi Office 365. W tym czasie kanału informacyjnego firmy również jest równa tylko do odczytu dla istniejących dzierżaw. Rozwiązania wiadomości zaleca się przy użyciu wiadomości dotyczących zespołu, witryn komunikacjii/lub usługi Yammer.

Obserwując inne osoby, możesz wyświetlać rozpoczynane przez nie konwersacje w swoim kanale aktualności. Funkcja obserwowania osób pozwala również uzyskiwać aktualizacje dotyczące ich działań, zależnie od ustawień w ich profilach. Na przykład możesz otrzymywać aktualizacje, gdy określone osoby zaczną obserwować dokument, witrynę, znacznik lub osobę bądź gdy polubią wpisy w kanale aktualności. Aktualizacje mogą też dotyczyć wydarzeń takich jak urodziny, rocznice lub zmiany stanowiska.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, jeśli masz usługę Yammer w swojej wersji usługi Office 365. Zamiast tego zalecamy obserwowanie osób w usłudze Yammer. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zapoznaj się z usługą Yammer.

W tym artykule

Zalety obserwowania osób

Sposoby rozpoczęcia obserwowania osób

Obserwowanie osób publikujących zawartość w kanale aktualności

Obserwowanie osób wymienianych w Twoim kanale aktualności

Używanie funkcji wyszukiwania w celu znalezienia osób do obserwowania

Wyszukiwanie osoby według nazwy

Wyszukiwanie kilku osób jednocześnie

Wyszukiwanie osób za pomocą terminów

Sprawdzanie, kogo obserwujesz i kto obserwuje Ciebie

Zatrzymywanie obserwowania osób

Informacje o aktualizacjach otrzymywanych od obserwowanych osób

Zalety obserwowania osób

Obserwowanie osób sprzyja budowaniu społeczności w tym sensie, że umożliwia łatwe odnajdowanie innych ważnych osób i informacji. Na przykład element kanału aktualności opublikowany przez obserwowaną osobę może zawierać informację o innej osobie związanej z Twoją pracą. Możesz odwiedzić profil tej osoby i zdecydować, czy chcesz ją obserwować. Jeśli obserwowana przez Ciebie osoba zacznie obserwować dokument, otrzymasz w swoim kanale aktualności aktualizację dotyczącą tego działania. Jeśli zaczniesz obserwować ten dokument, obserwujące Cię osoby zostaną o nim powiadomione, otrzymując aktualizacje.

Jeśli podobne sytuacje występują wielokrotnie w organizacji, łatwo sobie wyobrazić, jak szybko mogą rozwijać się powiązania między poszczególnymi osobami.

Sposoby rozpoczęcia obserwowania osób

Obserwowanie osób będziesz zazwyczaj rozpoczynać w trakcie pracy. Mogą być również automatycznie generowane sugestie osób do obserwowania. A jeśli wiesz, które osoby warto obserwować, możesz je wyszukać.

Obserwowanie osób publikujących zawartość w kanale aktualności

Aby rozpocząć obserwowanie osoby publikującej zawartość w kanale aktualności, kliknij link „Obserwuj: nazwa” wyświetlany pod wpisem:

Element kanału aktualności opublikowany przez osobę, która nie jest obecnie obserwowana

To łącze jest wyświetlane tylko w przypadku osób, których obecnie nie obserwujesz.

Obserwowanie osób wymienianych w Twoim kanale aktualności

Możesz rozpocząć obserwowanie osób wyświetlanych w Twoim kanale aktualności w wyniku różnych działań. Jeśli na przykład dana osoba jest wzmiankowana we wpisie w kanale aktualności, możesz wybrać jej imię i nazwisko (nazwę) i przejść do jej profilu, a następnie wybrać pozycję obserwuj tę osobę.

Używanie funkcji wyszukiwania w celu znalezienia osób do obserwowania

Możesz wyszukiwać osoby bezpośrednio według nazwy albo wyszukiwać osoby skojarzone z określonym tematem lub słowem kluczowym.

Wyszukiwanie osoby według nazwy

Jeśli znasz nazwę osoby, którą chcesz obserwować, możesz wprowadzić ją w polu wyszukiwania:

Wyszukiwanie osoby do obserwowania

Jeśli w programie SharePoint szukana osoba zostanie znaleziona, możesz otworzyć jej objaśnienie i kliknąć pozycję Obserwuj.

Wyszukiwanie kilku osób jednocześnie

Jeśli chcesz znaleźć i zacząć obserwować kilka osób jednocześnie, możesz to zrobić za pomocą okna dialogowego Obserwowanie osób:

 1. Kliknij pozycję Kanał aktualności u góry strony.

 2. Na stronie Kanał aktualności kliknij liczbę nad etykietą „osoby”.
  Przechodzenie na stronę z obserwowanymi osobami

 3. Kliknij pozycję Obserwuj na stronie Osoby, które obserwuję.

 4. W polu Obserwowanie osób wpisz nazwy osób, które chcesz dodać.
  Podczas wpisywania w programie SharePoint jest przeszukiwana lista osób w organizacji i są wyświetlane znalezione dopasowania.
  Wyszukiwanie osób do obserwowania za pomocą pola Obserwowanie osób

 5. Zaznacz nazwy poszczególnych osób.

 6. Po zakończeniu dodawania osób do listy kliknij pozycję Obserwuj.

Wyszukiwanie osób za pomocą terminów

Czasami trzeba wyszukać w organizacji osoby mające określoną wiedzę, nie znając ich nazw. W takim przypadku można przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu słów opisujących szukane informacje. Program SharePoint znajdzie osoby z odpowiednią wiedzą.

 1. Kliknij menu nawigacji w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Kontakty.
  Wyszukiwanie osób w organizacji

 2. Wprowadź jeden lub więcej terminów w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
  Funkcja wyszukiwania zwróci listę osób, których profile użytkownika odwołują się do podanych terminów. Najwyższą wagę otrzymają osoby, w przypadku których dany termin występuje jako temat „Zapytaj mnie o”. Nieco niższą wagę otrzymają osoby, które podały ten termin w swoich zainteresowaniach.

Sprawdzanie, kogo obserwujesz i kto obserwuje Ciebie

Aby wyświetlić bieżącą listę obserwowanych osób:

 1. Kliknij pozycję Kanał aktualności u góry strony.

 2. Na stronie Kanał aktualności kliknij liczbę nad etykietą „osoby”.
  Przechodzenie na stronę z obserwowanymi osobami
  Domyślnie zostanie wyświetlona lista obserwowanych osób. Jeśli chcesz wyświetlić listę osób, które obserwują Ciebie, kliknij pozycję Moi obserwatorzy.

Zatrzymywanie obserwowania osób

W dowolnej chwili możesz przestać obserwować osoby. Jeśli na przykład przechodzisz do innego zespołu lub kończysz projekt, aktualizacje dotyczące niektórych osób mogą stać się mniej interesujące. A jeśli otrzymujesz wiele aktualizacji w kanale aktualności, ich nadmiar może Cię rozpraszać.

 1. Przejdź do listy obserwowanych osób, zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

Znajdź osobę, której nie chcesz już obserwować, i kliknij wielokropek (…), aby otworzyć jej objaśnienie.
Otwieranie objaśnienia w celu wyświetlenia opcji

 1. W objaśnieniu kliknij pozycję Przestań obserwować.

Informacje o aktualizacjach otrzymywanych od obserwowanych osób

Obserwowanie osób pozwala na wyświetlanie aktualizacji dotyczących tylko tych działań, które zostały Ci udostępnione. Dlatego możesz nie otrzymywać żadnych aktualizacji od niektórych obserwowanych osób, jeśli wyłączyły one udostępnianie aktualizacji dotyczących swoich działań. Podobnie, obserwujące Cię osoby otrzymują w swoich kanałach aktualności aktualizacje dotyczące tylko tych działań, które im udostępniasz.

Opcje udostępniania działań możesz ustawić w swoim profilu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×