Obsługa translatora NAT z usługą Office 365

Podsumowanie:    Zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu szacowania odpowiedniej liczby klientów, których można używać na jednym adresie IP w organizacji, w przypadku stosowania translacji adresów sieciowych (NAT).

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dotychczasowe wskazówki sugerowały, że maksymalna liczba klientów programu Exchange, których należy używać na jednym adresie IP do nawiązywania połączeń z usługą Office 365, wynosi około 2000 klientów na każdy port sieciowy.

Dlaczego warto używać translatora adresów sieciowych?

Używając translatora adresów sieciowych, tysiące osób w sieci firmowej mogą „współużytkować” kilka publicznie rutowalnych adresów IP.

W większości sieci firmowych jest używana prywatna (RFC1918) przestrzeń adresów IP. Prywatna przestrzeń adresów jest przydzielana przez organizację Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i przeznaczona wyłącznie dla sieci, które nie mają bezpośredniego routingu do i z globalnej sieci Internet.

Aby zapewnić dostęp do Internetu dla urządzeń w prywatnej przestrzeni adresów IP, organizacje używają technologii bramy, takich jak zapory i serwery proxy, które zapewniają usługi translacji adresów sieciowych (NAT) lub translacji adresów portów (PAT). Te bramy powodują, że ruch z urządzeń wewnętrznych do Internetu (w tym do usługi Office 365) wygląda tak, jakby pochodził z co najmniej jednego publicznie rutowalnego adresu IP. Każde połączenie wychodzące z urządzenia wewnętrznego jest tłumaczone na inny port źródłowy TCP w publicznym adresie IP.

Do czego potrzeba tak wielu jednocześnie otwartych połączeń z usługą Office 365?

Program Outlook może otwierać co najmniej osiem połączeń (w sytuacji, gdy istnieją dodatki, kalendarze udostępnione, skrzynki pocztowe itp.). Ponieważ urządzenie NAT z systemem Windows może mieć maksymalnie 64 000 portów, za każdym adresem IP może stać maksymalnie 8000 użytkowników, zanim wyczerpią się porty. Pamiętaj, że jeśli klienci używają urządzeń NAT z systemem operacyjnym innym niż Windows, całkowita liczba dostępnych portów zależy od używanego urządzenia NAT i oprogramowania. W tym scenariuszu maksymalna liczba portów może być mniejsza niż 64 000. Na dostępność portów wpływają także inne czynniki. Na przykład system Windows zastrzega 4000 portów do własnego użytku, co zmniejsza całkowitą liczbę dostępnych portów do 60 000. Mogą także istnieć inne aplikacje, takie jak Internet Explorer, które łączą się w tym samym czasie, wymagając dodatkowych portów.

Obliczanie maksymalnej liczby urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP za pomocą usługi Office 365

Aby określić maksymalną liczbę urządzeń za jeden publiczny adres IP, należy monitorować ruch sieciowy do określenia Szczyt port zużycie na klienta. Ponadto czynniki Szczyt stosuje się użycia portu (minimalne 4).

Aby obliczyć liczbę obsługiwane urządzenia na adres IP, należy użyć następującej formuły:

Maksymalna liczba urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP = (64 000 – porty zastrzeżone)/(szczytowe wykorzystanie portów + współczynnik wartości szczytowej)

Jeśli na przykład poniższa zostały spełnione:

  • Porty z ograniczeniami: 4 000 systemu operacyjnego

  • Szczyt zużycie portu: 6 na urządzeniu

  • Współczynnik Szczyt: 4

Następnie maksimum obsługiwane urządzenia za jeden publiczny adres IP = (64 000-4 000) / (6 + 4) = 6000

W wersji Office 365 hostingu dołączony aktualizacje z września 2011 dla Microsoft Office Outlook 2007 lub listopad 2011 dla Microsoft Outlook 2010 lub nowszy aktualizacji, liczba połączeń z Outlook pakiet (zarówno Office Outlook 2007 z dodatkiem Service Pack 2 i Outlook 2010 ) Aby Exchange można kupić 2. Konieczne będzie współczynnik inne systemy operacyjne, zachowania użytkownika, i tak dalej, aby określić minimalną i maksymalną liczbę portów, wymagających sieci na szczyt.

Jeśli chcesz do obsługi urządzeń za jeden publiczny adres IP, postępuj zgodnie z instrukcjami konspektu do oceny maksymalna liczba urządzeń, które są obsługiwane:

Monitoruj ruch sieciowy, aby określić szczytowe wykorzystanie portów na każdego klienta. Musisz zebrać te dane:

  • Z wielu lokalizacji

  • Z wielu urządzeń

  • W różnym czasie

Za pomocą powyższej formuły możesz obliczyć maksymalną liczbę użytkowników na każdy adres IP, którzy mogą być obsługiwani w swoim środowisku.

Istnieją różne metody dystrybucji obciążenia klientów między dodatkowe publiczne adresy IP. Dostępne strategie zależą od możliwości firmowego rozwiązania bramy. Najprostszym rozwiązaniem jest podział przestrzeni adresów użytkowników i statyczne „przypisanie” liczby adresów IP do każdej bramy. Innym rozwiązaniem oferowanym przez wiele urządzeń bramy jest możliwość użycia puli adresów IP. Zaletą puli adresów jest jej większa dynamika i mniejsze prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzania korekt w miarę zwiększania się liczby użytkowników.

Zobacz też

Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów z łącznością usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×