Obsługa translatora NAT z usługą Office 365

Podsumowanie:    Zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu szacowania odpowiedniej liczby klientów, których można używać na jednym adresie IP w organizacji, w przypadku stosowania translacji adresów sieciowych (NAT).

Dotychczasowe wskazówki sugerowały, że maksymalna liczba klientów programu Exchange, których należy używać na jednym adresie IP do nawiązywania połączeń z usługą Office 365, wynosi około 2000 klientów na każdy port sieciowy.

Dlaczego warto używać translatora adresów sieciowych?

Używając translatora adresów sieciowych, tysiące osób w sieci firmowej mogą „współużytkować” kilka publicznie rutowalnych adresów IP.

W większości sieci firmowych jest używana prywatna (RFC1918) przestrzeń adresów IP. Prywatna przestrzeń adresów jest przydzielana przez organizację Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i przeznaczona wyłącznie dla sieci, które nie mają bezpośredniego routingu do i z globalnej sieci Internet.

Aby zapewnić dostęp do Internetu dla urządzeń w prywatnej przestrzeni adresów IP, organizacje używają technologii bramy, takich jak zapory i serwery proxy, które zapewniają usługi translacji adresów sieciowych (NAT) lub translacji adresów portów (PAT). Te bramy powodują, że ruch z urządzeń wewnętrznych do Internetu (w tym do usługi Office 365) wygląda tak, jakby pochodził z co najmniej jednego publicznie rutowalnego adresu IP. Każde połączenie wychodzące z urządzenia wewnętrznego jest tłumaczone na inny port źródłowy TCP w publicznym adresie IP.

Do czego potrzeba tak wielu jednocześnie otwartych połączeń z usługą Office 365?

Program Outlook może otwierać co najmniej osiem połączeń (w sytuacji, gdy istnieją dodatki, kalendarze udostępnione, skrzynki pocztowe itp.). Ponieważ urządzenie NAT z systemem Windows może mieć maksymalnie 64 000 portów, za każdym adresem IP może stać maksymalnie 8000 użytkowników, zanim wyczerpią się porty. Pamiętaj, że jeśli klienci używają urządzeń NAT z systemem operacyjnym innym niż Windows, całkowita liczba dostępnych portów zależy od używanego urządzenia NAT i oprogramowania. W tym scenariuszu maksymalna liczba portów może być mniejsza niż 64 000. Na dostępność portów wpływają także inne czynniki. Na przykład system Windows zastrzega 4000 portów do własnego użytku, co zmniejsza całkowitą liczbę dostępnych portów do 60 000. Mogą także istnieć inne aplikacje, takie jak Internet Explorer, które łączą się w tym samym czasie, wymagając dodatkowych portów.

Obliczanie maksymalnej liczby urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP za pomocą usługi Office 365

Aby określić maksymalną liczbę urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP, musisz monitorować ruch sieciowy w celu określenia szczytowego wykorzystania portów przez każdego klienta. Ponadto do określenia użycia portów powinien być stosowany współczynnik wartości szczytowej (wynoszący co najmniej 4). Do obliczenia liczby urządzeń obsługiwanych przez każdy adres IP możesz zastosować następującą formułę:

Maksymalna liczba urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP = (64 000 – porty zastrzeżone)/(szczytowe wykorzystanie portów + współczynnik wartości szczytowej)

Na przykład jeśli 4000 portów zastrzeżono do użytku przez system Windows, a na każde urządzenie jest potrzebnych 6 portów ze współczynnikiem wartości szczytowej wynoszącym 4:

Maksymalna liczba urządzeń obsługiwanych na jednym publicznym adresie IP = (64 000 – 4000)/(6 + 4)= 6000

Wraz z wydaniem pakietu hostingowego usługi Office 365, dostępnego w aktualizacjach z września 2011 r. dla programu Microsoft Office Outlook 2007 lub z listopada 2011 r. dla programu Microsoft Outlook 2010 (lub nowszych), liczba połączeń z programu Outlook (zarówno Office Outlook 2007 z dodatkiem Service Pack 2, jak i Outlook 2010) do programu Exchange została ograniczona do 2.

Jeśli zamierzasz obsługiwać więcej niż 2000 urządzeń na jednym publicznym adresie IP, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby ocenić maksymalną liczbę urządzeń, które mogą być obsługiwane:

Monitoruj ruch sieciowy, aby określić szczytowe wykorzystanie portów na każdego klienta. Musisz zebrać te dane:

  • Z wielu lokalizacji

  • Z wielu urządzeń

  • W różnym czasie

Za pomocą powyższej formuły możesz obliczyć maksymalną liczbę użytkowników na każdy adres IP, którzy mogą być obsługiwani w swoim środowisku.

Istnieją różne metody dystrybucji obciążenia klientów między dodatkowe publiczne adresy IP. Dostępne strategie zależą od możliwości firmowego rozwiązania bramy. Najprostszym rozwiązaniem jest podział przestrzeni adresów użytkowników i statyczne „przypisanie” liczby adresów IP do każdej bramy. Innym rozwiązaniem oferowanym przez wiele urządzeń bramy jest możliwość użycia puli adresów IP. Zaletą puli adresów jest jej większa dynamika i mniejsze prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzania korekt w miarę zwiększania się liczby użytkowników.

Zobacz też

Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów z łącznością usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×